Hvordan nedbringes antallet af særligt udsatte boligområder?

PRÆSENTATION: I den kommende måned vil Altinget sætte fokus på hvordan antallet af udsatte boligområder nedbringes. Læs mere her og mød panelet.

En række boligorganisationer og kommuner er begyndt at tænke i flere og nye ideer for at nedbringe antallet af udsatte boligområder hurtigere og mere radikalt. Blandt andet vil Høje Taastrup blande boligformer, og Lejerbo i Mjølnerparken vil erstatte kontanthjælp med jobgaranti. Samtidig investeres der milliarder af kroner i de store helhedsplaner for udsatte boligområder, der er det overordnede instrument i forhold til at skabe en mere balanceret beboersammensætning i områderne.

I Høje Taastrup lyder vurderingen, at der skal nytænkning til, hvis antallet af udsatte områder skal bringes hurtigere ned. Men hvad skal der til? Hvem skal gøre det? Er de nye initiativer et tegn på, at milliardinvesteringerne i helhedsplaner er mislykket?

De spørgsmål vil Altinget gerne sætte fokus på i den kommende måned og har derfor inviteret en række debattører til at debattere spørgsmålene.
Debattørerne er:

Jacob MarkJacob Mark (SF), boligordfører
Jacob Mark er student fra Køge Gymnasium, og er ved at uddanne sig til journalist på RUC. Han blev opstillet som folketingskandidat første gang i 2012 og blev valgt ind ved Folketingsvalget i 2015. Han besidder en del ordførerposter i SF, og udover at være boligordfører er han bl.a. uddannelses- og forskningsordfører og integrationsordfører. Desuden er han netop valgt som SF's gruppeformand.

Jan JohansenJan Johansen (S), boligordfører
Jan Johansen blev valgt ind i Folketinget første gang ved valget i 2011 og blev genvalgt ved valget i 2015. Inden han kom ind i Folketinget, sad han bl.a. i kommunalbestyrelsen i Kerteminde Kommune og arbejdede som specialarbejder på Lindøværftet, hvor han også var specialarbejdernes tillidsrepræsentant. Han var desuden fra 2001 til 2006 viceborgmester i Munkebo Kommune.

Nicolai CarlbergNicolai Carlberg, rådgiver, carlberg|christensen
Nicolai Carlberg er partner i rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen. Nicolai er uddannet etnolog fra Københavns Universitet i 2003 og har specialiseret sig i byudvikling og dens sociale dimensioner. Han har publiceret bøger og artikler om emner som fællesskab, social bæredygtighed, byliv og midlertidighed.

Birgitte MazantiBirgitte Mazanti, centerleder, Center for Boligsocial udvikling
Birgitte Mazanti er cand.scient.soc og ph.d. Hun er leder af Center for boligsocial udvikling, hvor hun, udover den daglige ledelse, giver strategisk rådgivning til ministerier, kommuner, almene boligorganisationer og boligsociale medarbejdere. Hun har et indgående kendskab til det boligsociale felt og byudvikling generelt. Hun har tidligere været ansat hos Statens Byggeforskningsinstitut, været adjunkt ved Geografisk Institut samt boligsocial medarbejder i Hvidovre Kommune.

Gunvor ChristensenGunvor Christensen, forsker, SFI
Gunvor Christensen er uddannet sociolog ved Københavns Universitet og arbejder som forsker på SFI. Hun beskæftiger sig med by- og boligforskning, og har særligt fokus på at forstå de dynamikker, der er med til at skabe og fastholde udsatte boligområder. Hun forsker i effekten af interventioner til udsatte boligområder, herunder udfordringer og barrierer i samarbejdet mellem lokale aktører, kommunale aktører og organisationer. Herudover forsker hun i marginalisering og segregation og har fokus på forskellige socialt udsatte grupper i samfundet fx lejere, der bliver sat ud af deres boliger. Hun undersøger årsager til og konsekvenser af disse udsættelser, herunder hvordan forekomsten af udsættelser hænger sammen med stigende polarisering i samfundet.

Bent MadsenBent Madsen, adm. direktør, BL og Landsbyggefonden
Bent Madsen er uddannet cand.polit. og adm. direktør i BL samt Landsbyggefonden. Han har tidligere været ansat i Finansministeriet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Landsbyggefonden er en selvejende institution med hjemsted i København. Den støtter og udvikler alment boligbyggeri gennem forskellige låne- og tilskudsmuligheder til landets boligorganisationer. Fonden udarbejder også analyser af den almene boligsektor og driver en række IT-platforme.

Keld LaursenKeld Laursen, adm. Direktør, Brabrand Boligforening
Keld Laursen er uddannet ingeniør og har ca. 15 års karriere som leder i uddannelsessektoren på ingeniøruddannelser, erhvervsuddannelser og VUC og har der specielt arbejdet med uddannelses- og organisationsudvikling. Han har desuden i en årrække haft opgaver som bygherre i forbindelse med store uddannelsesbyggerier og et selvejende kollegium, bl.a. Navitas og Grundfos Kollegiet i Aarhus Ø. Han har siden januar 2014 været direktør i Brabrand Boligforening.

Christian HøgsbroChristian Høgsbro, adm. direktør, AAB
Christian Høgsbro er administrerende direktør i Boligforeningen AAB, der med 19.000 boliger i Storkøbenhavn er Danmarks største boligforening. Desuden er han formand for Landsbyggefonden og bestyrelsesmedlem i BL – Danmarks Almene Boliger. Han er 49 år og har en uddannelse som cand. scient. pol. fra Århus Universitet og en MA fra University of Essex. Hans karriere startede i centraladministrationen, og han har været ansat i AAB i 11 år og siden 2007 været administrerende direktør.

Anne SkovbroAnne Skovbro, filantropidirektør, Realdania
Anne Skovbro er filantropidirektør i Realdania. Hun har tidligere i en årrække været direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, afbrudt af en kort periode som konstitueret adm. direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Hun er oprindeligt uddannet civilingeniør i planlægning fra Aalborg Universitet og har en ph.d.-grad fra Institut for Arkitektur og Design samme sted. Realdania er en filantropisk forening, som har til formål at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Foreningen arbejder inden for fem programmer: Rum for alle, Mulighedernes Danmark, Innovation i Byggeriet, Den levende bygningsarv og Byer for mennesker.

Forrige artikel Forsker: Tænk boligmarkedet som en helhed Forsker: Tænk boligmarkedet som en helhed Næste artikel Realdania: Brug for ny tilgang til udsatte boligområder Realdania: Brug for ny tilgang til udsatte boligområder