LLO: Her er fem regler, Airbnb bør underlægges

DEBAT: Airbnb og lignende tjenester må reguleres, sådan at tjenesten bliver en fordel for alle – og ikke smadrer boligmarkedet og hotelbranchen. Det skriver Claus Højte, direktør for LLO i hovedstaden.

Af Claus Højte
Direktør for Lejernes Landsorganisation i hovedstaden, LLOH

De store danske byers boligmarkeder er her i begyndelsen af 2017 præget af en nærmest febril stemning. Priserne er så høje, at selv ejendomsmæglerne er nervøse for, at der er en boble, og at den brister. Forudsigeligheden i alle boligformerne er minimal.

Airbnb er en faktor i denne opskruning af boligpriserne: Som boligsøgende konkurrerer man med turister, der er villige til at betale hotelpriser.

Når vi taler Airbnb, er vi altså også nødt til at tale boligpriser – også priserne for at leje en bolig. Priserne og presset på boligmarkedet er noget, alle taler om, men som på en eller anden måde er røget langt under den politiske radar.

I Folketinget taler et stort flertal udelukkende om ejendomsskatter og tryghed for boligejerne - og her klart underforstået parcelhusejerne. Ejendomsskatten er væsentlig – også for lejerne, der betaler den direkte i alle udlejningsejendomme – men ejendomsskat er ikke boligpolitik, den er primært skattepolitik.

Selv om vi har en boligminister, er der en bemærkelsesværdig mangel på politisk lederskab, når talen kommer på boligpolitik: Hvordan skal vi bo, hvordan sparer vi på energien i vores boliger, og ikke mindst hvordan skaber vi boliger til alle de borgere, som skal skabe økonomisk fremgang i de store byer?

At boligministeren kun har boligerne som en tredjedel af sit resortområde er et klart udtryk for den manglende politiske opmærksomhed.

Et problem frem for fordel

Fraværet af en overordnet boligpolitisk dagsorden betyder, at et fænomen som Airbnb bliver et problem i stedet for en fordel for byerne og deres borgere.

På et velforsynet boligmarked med en tilstrækkelig andel af gode og betalelige boliger ville en tjeneste som Airbnb under visse omstændigheder være et godt bud på en moderne og god udnyttelse af vores bygninger.

I teorien kunne vi udnytte vores boliger bedre, vi kunne tiltrække flere turister og fremme international forståelse, blot ved at invitere fremmede ind i vores hjem. Men det skal ske sådan, at vi ikke "spilder" boliger på det.

At vende en tjeneste som Airbnb til en fordel for byerne kræver at vores politikere – både dem på rådhusene og dem i Folketinget – retter opmærksomheden mod et af de centrale vilkår i et velfærdssamfund: At borgerne bor ordentligt.

Og her er det ikke nok at få ejendomsskatten på plads. Der må visioner, politik og handling til.

Airbnb må reguleres

I mellemtiden må vi regulere Airbnb. Og her kan vi hente inspiration fra den politiske aftale på taxaområdet. Uber var tæt på at kuldsejle et helt erhverv, men det lykkedes et bredt politisk flertal at modernisere taxareglerne, så man bevarede sikkerhed, beskatning og ordentlige arbejdsforhold.

Airbnb og lignende tjenester må også reguleres, sådan at de bliver en fordel for alle og ikke smadrer boligmarkedet og hotelbranchen. Vi må have regler, der sikrer:

  • Begrænsninger på udlejning af alle boliger til ferieformål, for eksempel sådan at det maksimalt kan ske fire uger om året
  • Beskatning af indkomsterne ved udlejning
  • Ligestilling af boligformerne, sådan at også lejerne får ret til at bruge Airbnb
  • Et langt mere effektivt offentligt tilsyn med, at boliger ikke bruges som hoteller
  • Afskaffelse af muligheden for at undgå bopælspligt, sådan at der ikke opføres boliger, der blot anvendes som hotellejligheder.

– Og lad os så diskutere boligpolitik!

Forrige artikel Dansk Byggeri: Uden energibesparelser smider vi guld på gaden Dansk Byggeri: Uden energibesparelser smider vi guld på gaden Næste artikel Cepos: Selvregulering er fremtiden for deleøkonomien Cepos: Selvregulering er fremtiden for deleøkonomien