Horesta: Kære Cepos – ikke alt, der skinner, er guld

REPLIK: I hotelerhvervet har brugeranmeldelser og bedømmelser eksisteret længe. Men det kan ikke erstatte egentlig regulering, påpeger adm. direktør i Horesta Katia K. Østergaard i en replik til Cepos.

Af Katia K. Østergaard
Adm. direktør Horesta

Det virker, som om Cepos’ direktør Martin Ågerup lader sig forblænde af Airbnb's eksplosive vækst, når han i et indlæg den 7. marts skriver, at ”Selvregulering er fremtiden for deleøkonomien”.

Ja, platformen har et stort potentiale og kan bidrage til turismen, men Cepos-direktøren glemmer, at hverken digitalisering, privat udlejning eller innovation er nyt for hotelbranchen. Og der er ikke stor forskel i forretningen på Airbnb's hjemmeside, Dansommers hjemmeside eller booking.coms hjemmeside.

Martin Ågerup mener, at deleøkonomiens styrker består i, at vurderinger og rangeringer af serviceydelser og produkter som noget nyt og unikt bidrager til at nå en målsætning om tilfredse brugere. Jeg er enig.

Forventningsafstemning og løbende brugerevalueringer af både produktet og kundeforløb er vigtige redskaber. I hotelerhvervet har det eksisteret længe med både klassificeringer, brugeranmeldelsessider og bedømmelser på bookingportaler.

Men det kan ikke erstatte egentlig regulering. Og det beskytter ikke dem, som hverken er udlejer eller kunde, men som stadig oplever generne af Airbnb-udlejningen.

Vi er nødt til at se på det fulde billede.

Høstede goderne af digitalisering

Turisterhvervet var en af de første brancher, som høstede goderne af forbrugernes digitalisering, og erhvervet har derfor længe været blandt de mest digitaliserede sektorer.

Langt størstedelen af turisterne laver grundig research forud for deres eventyr, og få brancher byder større frihed til dem, der ønsker at skræddersy deres eget ferieprodukt online.

Tilmed har de også længe kunnet søge sig frem til feriehuse og private værelser. Så i modsætning til, hvad Martin Ågerup giver udtryk for, så har Airbnb og platformsøkonomien hverken introduceret digitalisering i erhvervet eller opfundet en ny overnatningsform.

I sin beskrivelse af globalisering og erhvervslivets udvikling fra slutningen af 1800-tallet skriver Cepos’ direktør, at deleøkonomien har potentialet til at flytte arbejdspladser til højproduktive erhverv. I min optik er det svært at se, hvordan Airbnb skal forestå den opgave, når Airbnb ikke er et teknologisk kvantespring, men blot en ny afart af korttidsudlejning.

Alt imens skaber platformen ingen job, næsten ingen direkte skatteindtægter og ej heller momsbetalinger til staten. Alt i skærende kontrast til de titusindvis af arbejdspladser, som overnatningsvirksomheder skaber i hele Danmark. Og realiteten er også, at Airbnb udøver slid på ejendomme og fælles goder samt skaber støjgener og affaldsbyrder.

En klassisk freerider forretningsgang.

Burde interessere sig for at bidrage
Fra Martin Ågerup lyder det afsluttende, at Airbnb har en egeninteresse i at beskytte både forbrugere og udlejere. Det er jeg helt enig i, men de burde også have en interesse i at bidrage til det land, hvori de opererer.

For uden skabelsen af arbejdspladser, skatteindbetalinger og med reelle gener for naboerne, står vi tilbage med en tjeneste, som i længden kan skade turismen og nationaløkonomien, hvis vi ikke etablerer klare spilleregler nu.

Så nej, Horesta ønsker ikke at stække konkurrencen. Vi ønsker at skabe et stærkt turisterhverv, som ikke kun kigger på de kortsigtede gevinster.

I stedet taler vi for nogle basale rammer, der kan sikre et stærkt dansk turismeprodukt på den lange bane. Og her kan Airbnb sagtens udgøre en vigtig del af branchens fællesskab, hvis de vil tage hensyn til vores land og rette ind efter ønsker fra Christiansborg.

Fra Horestas side byder vi konkurrencen velkommen. Regulering og politisk vilje har ikke noget at gøre med et forbud.

Nej, regulering på dette område er en nødvendighed for innovation og vedvarende velstandsfremgang i turismeerhvervet, som Cepos’ direktør netop efterlyser.

Forrige artikel Dansk Byggeri og Dansk Beton: Om 10 år er vi godt på vej med genanvendelsen Dansk Byggeri og Dansk Beton: Om 10 år er vi godt på vej med genanvendelsen Næste artikel Ejendomsforeningen: Airbnb skal selv sørge for, at reglerne bliver overholdt Ejendomsforeningen: Airbnb skal selv sørge for, at reglerne bliver overholdt
DF er Dybvads bedste chance for et indgreb mod Blackstone

DF er Dybvads bedste chance for et indgreb mod Blackstone

ANALYSE: Problemerne med at finde flertal for indgreb mod huslejespekulanter illustrerer den dramatiske ændring af boligmarkedet de sidste 20 år. DF er tættere på boligministerens position, end det fremgår af medierne.