Dansk Erhverv: Sådan sikrer vi platformsøkonomi på fair og lige vilkår

DEBAT: Airbnb og lignende platforme er med til at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele Danmark. De nye spillere på markedet bør hilses velkommen, men de skal konkurrere på lige vilkår og betale skat som alle andre, skriver Mette Feifer.

Af Mette Feifer
Markedsdirektør, Dansk Erhverv

Ferie i et lejet sommerhus har været deleøkonomi længe før begrebet så dagens lys.

Men lige nu er deleøkonomi øverst på agendaen, fordi nye, digitale platforme sætter ekstra fart på udlejning – også af helårsboliger.

I regeringens 'Strategi for vækst gennem deleøkonomi' fra efteråret 2017 er der udstukket en kurs, og i Dansk Erhverv venter vi i øjeblikket spændt på resultatet af de igangværende forhandlinger.

I mellemtiden opfordrer vi til omtanke i forhandlingslokalet.

Platformene er kommet for at blive
Det er grundlæggende til gavn for dansk turisme, at Airbnb og lignende platforme tiltrækker flere turister til Danmark, som kan skabe vækst og arbejdspladser i hele landet.

Platformsøkonomien kan være med til at gøre det endnu mere udbredt og populært for den almindelige dansker at involvere sig i turismen, eksempelvis ved at udleje sin bolig og dermed være vært for udenlandske gæster eller ved at tilbyde oplevelser af den ene eller anden art gennem en digital platform for turister.

I regeringens 'Strategi for vækst gennem deleøkonomi' er der taget hul på centrale diskussioner om, hvordan de digitale platforme skal reguleres. Blandt andet om sikkerhedskrav, forbrugerrettigheder, fødevaresikkerhed og ikke mindst, hvordan der sikres den rette skattebetaling fra udbyderne af oplevelser og serviceydelser.

Digitale platforme, der formidler overnatning mellem private, er kommet for at blive og kan være med til at håndtere spidsbelastningsperioder og tilbyde et nyt produkt på markedet.

Velkommen til de nye konkolleger
Dansk Erhverv hilser derfor de digitale overnatningsplatforme velkommen.

Men det er afgørende, at konkurrencen på overnatningsmarkedet foregår på fair vilkår. Dansk Erhverv ser overordnet gerne, at erhvervslivet bliver reguleret mindre hårdt, så virksomhederne mødes med færre økonomiske og administrative byrder.

Men de regler, der nu engang gælder, bør gælde alle, så etablerede aktører, der lever op til alle regler, ikke stilles i en ringere konkurrenceposition end nye aktører.

Dansk Erhverv og de etablerede virksomheder byder nye konkolleger velkommen. I al fairness med en lille reminder om rammerne for lovlig drift:

Der skal være styr på skattebetalingen. Indtægter fra udlejning skal naturligvis beskattes, uanset om man er erhvervsdrivende eller privat udlejer, og indberettes automatisk til Skat. Dette skal også gælde udlejning af helårsboliger.

I Dansk Erhverv bakker vi desuden op om et digitalt indberetningssystem og en udvidelse af fradragsmulighederne i forbindelse med udlejning af boligen.

Systemet skal være klart snarest muligt, så digitale platforme kan indberette automatisk, og udlejere dermed kun kan få adgang til det høje fradrag, hvis de bruger en platform, der indberetter.

Fornuftig regulering i deleøkonomiens hjemland
Også private helårsboliger er velkomne på markedet.

I regeringens deleøkonomiske strategi lægges der op til et loft over udlejningen på 90 dage med mulighed for en højere kommunalt fastlagt grænse. I Dansk Erhverv bakker vi op om, at der bør være et rimeligt loft over, hvor mange dage om året privatpersoner udlejer deres helårsbolig (eller værelser i den).

Om den endelige grænse skal lande på 90 dage eller de 60 dage, som også har været fremme i debatten fra de store byer, må afhænge af den samlede regulering af platformene.

Med en fornuftig regulering, der sikrer fair og lige konkurrence, kan vi for alvor sige velkommen til platformene i deleøkonomiens hjemland.

Forrige artikel Hæstorp: Letbanen sikrer rammer for en grøn udvikling langs Ring 3 Hæstorp: Letbanen sikrer rammer for en grøn udvikling langs Ring 3 Næste artikel Trine Græse: Letbanen baner vejen for intelligent byudvikling Trine Græse: Letbanen baner vejen for intelligent byudvikling
Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Bjarke Ingels: Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

INTERVIEW: Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.