Debat

Samvirkende Købmænd til Venstre: Jo, aflastningsområder udsætter bymidter for konkurrence

Debattører skriver, at aflastningsområder ikke vil udsætte bymidten for konkurrence, men det peger talrige analyser på. Et stop for bygning af aflastningsområder er ikke et stop for nye butikker som Harald Nyborg, Jysk og Thansen, skriver Jytte Tandrup.

Hvis Venstre foretrækker "svenske tilstande" i og omkring de danske købstæder, er det en ærlig sag. Men så sig det af et ærligt hjerte, skriver Jytte Tandrup.
Hvis Venstre foretrækker "svenske tilstande" i og omkring de danske købstæder, er det en ærlig sag. Men så sig det af et ærligt hjerte, skriver Jytte Tandrup.Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix
Jytte Tandrup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det kan godt være, at Anni Matthiesen (V), Brian Svart og Michael Aastrup Jensen (V) ikke er enige i mine "påstande" om aflastningsområder, sådan som de giver udtryk for i Altinget 12. november.

Men nu er det indlæg, som jeg skrev i Altinget 13. oktober, ikke kun udtryk for min og De Samvirkende Købmænds holdning, men det gengiver objektive analyser og vurderinger fra andre, blandt andet Institut for Centerplanlægning og Rambøll. Så jeg vil derfor her forsøge at besvare – og modsige – nogle af de holdninger, som de tre skribenter giver udtryk for.

For det første har vi ikke gjort os til fortalere for, at etablering og udbygning af aflastningsområder skal forbydes i al fremtid. Vi har sagt, at det går for hurtigt med udlægning af de mere end 630.000 kvadratmeter butiksareal, der er udlagt alene i aflastningsområderne siden liberaliseringen af planloven i 2017.

Temadebat

Hvordan skal fremtidens planlov se ud?
En revision af planloven er under opsejling. I foråret udkom en omfattende evaluering af planloven, og forventningen er, at Indenrigs- og Boligministeriet i løbet af efteråret vil påbegynde forhandlingerne om en ny planlov.  

Men hvad skal planloven indeholde? Hvad er de største problemer med den nuværende planlov? Og hvilke ændringer er mest påtrængende? Det besvarer en bred vifte af aktører – fra politikere og interesseorganisationer til forskere og andre interessenter – i Altingets temadebat om, hvordan en fremtidig planlov skal se ud.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Bymidter mister omsætning

Vi bakker derfor fuldt og helt op om det forslag, som indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) fremlagde tidligere på året, hvor der foreslås et femårigt stop for nye aflastningsområder, mens effekterne af de nye aflastningsområder vurderes.

For det andet ved jeg ikke, hvorfra skribenterne har deres holdning om, at aflastningsområder ikke konkurrerer med bymidter. Det fremgår klart af en analyse fra Institut for Centerplanlægning, at i en række undersøgte byer var "aflastningsområderne i alle byer blevet markant mere betydende, og bymidterne har i mange tilfælde mistet omsætning i betydeligt omfang. Aflastningsområderne har omvendt oplevet en markant stigning i omsætningen".

Det vil jeg da kalde, at bymidterne udsættes for konkurrence fra aflastningsområderne, og det er vel at mærke aflastningsområder i relativt store byer, der her er tale om.

Ikke tvivl om udviklingen

Hvis dette ikke er nok til at overbevise indlæggets forfattere, så vil jeg opfordre dem til at læse anbefalingerne fra Partnerskab for levende bymidter, hvori blandt andet en række kommuner, repræsentanter fra KL, Indenrigs- og Boligministeriet og flere deltog.

Der er tale om velunderbyggede undersøgelser, hvis resultater der næppe kan herske tvivl om

Jytte Tandrup
Underdirektør, De Samvirkende Købmænd

Her er én af anbefalingerne, at staten bør følge udviklingen i bymidterne tæt, herunder udbredelsen og konsekvenser af de udlagte aflastningsområder og effekterne af corona, og løbende overveje behovet for justering af planlovens detailhandelsregler.

Og endelig har Dansk Byplanlaboratorium så sent som i september i år sendt en henvendelse til medlemmerne af Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg, hvoraf følgende fremgår:

"Reformen har ført til megen uhensigtsmæssig konkurrence mellem kommunerne. Vi kender alle eksempler på, at aflastningscentre i én kommune forringer mulighederne for aktive bymidter i nabokommunen".

Så med ovenstående mener jeg, at der ikke "bare" er tale om, at vi som brancheforening har en række holdninger, som vi forsvarer. Der er tale om velunderbyggede undersøgelser, hvis resultater der næppe kan herske tvivl om.

Luk ikke øjnene for eksperts advarsler

For det tredje ved jeg ikke, hvor Venstre har fået den opfattelse, at et stop for aflastningsområder vil hindre 40 mindre og mellemstore byer i at etablere nye butikker som Harald Nyborg, Jysk og Thansen.

Mig bekendt er der ikke i planloven i dag et tal på, hvilke byer der kan udlægge aflastningsområder. Det fremgår alene af loven, at der kan udlægges arealer til aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Så der er ikke tale om, at nogle byer kan "få lov", mens andre "snydes".

Hvis Venstre foretrækker "svenske tilstande" i og omkring de danske købstæder, er det en ærlig sag. Men så sig det af et ærligt hjerte, og se konsekvenserne i øjnene fremfor at lukke øjnene for udviklingen i virkelighedens verden og eksperternes advarsler.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anni Matthiesen

MF (V), børne- og undervisningsordfører, handicap- og turismeordfører
HH (Esbjerg Handelsskole 1985), diplomuddannelse (Danmarks Forvaltningshøjskole 2003), Studentereksamen STX (Grindsted Gymnasium 1983)

Michael Aastrup Jensen

MF (V), formand, Det Udenrigspolitiske Nævn
akademiøkonom (Det Danske Erhvervsakademi 1999)

0:000:00