Socialdemokratiet: Vi skal sammen sætte fokus på den danske arkitektur

DEBAT: Når man ser den brede opbakning til den danske arkitektur – både fagligt og politisk – så undrer det mig, at regeringen ikke prioriterer den højere, skriver Mogens Jensen, kulturordfører i Socialdemokratiet.

Af Mogens Jensen (S)
Kulturordfører

Der er god grund til at være stolt af den danske arkitektur.

Vi danskere er nemlig internationalt anerkendt for vores håndværk. Og det er vigtigt, at staten er med til at sætte mål for landets arkitektur, så vores gode ry får endnu bedre forudsætninger for at nå verden rundt.

Derfor har det glædet mig meget at læse de indlæg, som Altinget har præsenteret i debatten om behovet for en statslig arkitekturpolitik. I debatten har der hersket en nærmest entydig konsensus om, at en statslig arkitekturpolitik er en styrke.

Arkitektforeningens formand Natalie Mossin understreger arkitekturpolitikkens vigtighed – både når det gælder eksport, infrastruktur og bæredygtighed. Katrine Lotz, institutleder for Det Kongelige Danske Kunstakademi, tilføjer, at god byplanlægning kan modvirke ghettoisering.

Den tidligere stadsarkitekt Henrik Stjernholm beskriver Vejle kommunes arkitekturpolitik som en vigtig forudsætning for Vejles vækst. Og mine to kollegaer Alex Ahrendtsen og Rasmus Nordqvist understreger vigtigheden af en fælles arkitekturpolitik, når det gælder at bevare historiske bymiljøer og sikre en bæredygtig udvikling.

Nødvendigt med statslig arkitekturpolitik
Som jeg har fremført, finder jeg det vigtigt at staten sætter mål for landets arkitektur. Det er nødvendigt, at vi har en arkitekturpolitik, der har fokus på – og fastsættes i – fællesskab. For kun med en fælles politik kan vi sikre en arkitektur, der sætter mennesket i centrum, styrker vores velfærdssamfund og skaber bæredygtige løsninger.

Når man ser den brede opbakning til den danske arkitektur – både fagligt og politisk – så undrer det mig, at regeringen ikke prioriterer den højere. Lige nu er der stor international opmærksomhed omkring vores arkitektoniske håndværk.

Danskerne er kendte for at udtænke bæredygtige løsninger, som tager højde for menneskets trivsel. For eksempel står aarhusianske tegnestuer bag storslåede projekter i Shanghai, Stockholm og London.

Her er altså en eksportmulighed, som vi med fordel kan investere i, hvis vi vil styrke Danmarks internationale omdømme.

Men regeringen investerer ikke. I de seneste år er der tværtimod blevet sparet på arkitektuddannelserne. Og i den netop aftalte finanslov fortsættes samme linje.

En god idé at investere i
Med finansloven viderefører regeringen omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet, der betyder, at alle institutioner hvert år skal spare to procent. Besparelserne startede i 2016 og regeringen har nu fået igennem, at de gælder til 2021. Det gør ondt på institutionerne og går hårdt ud over kvaliteten.

Konkret skal Arkitektskolen i Aarhus spare 27,4 millioner kroner i perioden, mens Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering beskæres med 77 millioner kroner. Det gør kun skade på dansk arkitektur.

Da den danske arkitekturpolitik "Mennesker i centrum" blev udfærdiget i 2014, var målet at sikre en visionær tilgang til den danske arkitektur, som landets politikere skulle støtte op om. Et hovedpunkt var at fremme miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed. Et andet centralt tema var at skabe international opmærksomhed om dansk arkitektur.

Men de mål bliver meget svære at realisere, når regeringen bliver ved at indføre så omfattende besparelser på området.

Derfor vælger jeg at runde mit bidrag til debatten af med et undrende spørgsmål til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og kulturminister Mette Bock (LA): Når nu en fælles dansk arkitekturpolitik både kommer den enkelte, fællesskabet og eksporten til gode – ville det så ikke være en god idé at investere i den?

Forrige artikel Tidligere stadsarkitekt: De lokale arkitekturpolitikker lever i bedste velgående Tidligere stadsarkitekt: De lokale arkitekturpolitikker lever i bedste velgående Næste artikel Alex Ahrendtsen: Lad os indføre lokale folkeafstemninger om arkitektur Alex Ahrendtsen: Lad os indføre lokale folkeafstemninger om arkitektur
Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

Ny debat: Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling?

NY DEBAT: Skal energieffektiviseringer lægges på hylden, hvis vi alligevel skal fokusere på omstilling til grønne energikilder? Har byggeriet tabt kampen om den grønne omstilling? Det spørger Altinget By og Bolig om i denne nye temadebat.