Analyse af 
Erik Holstein

Øverste halvdel af strafferammen er reelt fiktiv

ANALYSE: Kun 0,4 procent af voldsstraffene ligger i den øverste halvdel af strafferammen. En undtagelse er den allerhårdeste voldsparagraf, men den bruges kun omkring 10 gange om året.

Ved en straffelovsovertrædelser er der kommet en domspraksis, hvor den øverste halvdel af strafferammen stort&nbsp;set ignoreres. Det skaber et principielt problem.<br>
Ved en straffelovsovertrædelser er der kommet en domspraksis, hvor den øverste halvdel af strafferammen stort set ignoreres. Det skaber et principielt problem.
Foto: ARKIV Henning Bagger/Scanpix
Erik Holstein

Strafferammen er barsk. Men det er forbrydelsen også.

Her er tale om rigtig grove voldsforbrydelser, eller som det hedder i straffelovens § 245:

”Den der udøver legemsangreb af særlig, rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. ” Men selv de rå og brutale voldsforbydelser straffes næsten aldrig med over 3 års fængsel.

Altinget logoChristiansborg
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget christiansborg kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00