Debat

Forsker til DF'er: Nej, grundloven giver dig ikke lov til at tjekke statsborgerskabsansøgeres Facebook-profiler

Statsborgerskabsansøgere udsættes for unødvendig eksponering, når folketingspolitikere som Mikkel Bjørn (DF) tjekker deres Facebookprofiler og stiller spørgsmål om deres berettigelse til dansk statsborgerskab, skriver seniorforsker emerita Eva Ersbøll. Det er imod vores retsstatsprincipper, mener hun. 

Det er ikke en "uomtvistelig og grundlovfæstet del af retsstillingen", når formanden for Indfødsretsudvalget Mikkel Bjørn (DF) tjekker ansøgernes Facebookprofiler, skriver seniorforsker emerita Eva Ersbøll i en replik til Malte Larsen (DF). 
Det er ikke en "uomtvistelig og grundlovfæstet del af retsstillingen", når formanden for Indfødsretsudvalget Mikkel Bjørn (DF) tjekker ansøgernes Facebookprofiler, skriver seniorforsker emerita Eva Ersbøll i en replik til Malte Larsen (DF). Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Eva Ersbøll
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Malte Larsen, der er politisk rådgiver og medlem af DF, har i et indlæg på Altinget den 16. november kritiseret nogle udtalelser, som DR.dk har fejlciteret mig for i en artikel 11. november 2023.

Udtalelserne drejer sig om, at formanden for Folketingets Indfødsretsudvalg Mikkel Bjørn (DF) har stillet en lang række spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren om berettigelsen af at give dansk statsborgerskab (indfødsret) til navngivne ansøgere, der er optaget på indfødsretslovforslag.

DR har nu sørget for en korrektion af fejlciteringen om, at Mikkel Bjørn skulle have handlet i strid med forvaltningsloven og GDPR-reglerne. Det har Mikkel Bjørn ikke, og det har jeg heller ikke sagt, for disse regler gælder ikke for folketingsbehandlingen af indfødsretslovforslag.

Til gengæld vil jeg gerne benytte lejligheden til at gentage mine udtalelser i P1 Morgen 11. november. Her forklarede jeg, hvad der ligger i retsstatsprincippet, blandt andet, at ansøgere på grundlag af tilgængelige regler skal have en rimelig mulighed for at kunne forudsige deres retsstilling.

Læs også

Jeg præciserede også, at et folketingsmedlems ”granskning” af forhold for ansøgere, der er optaget på lovforslag, ikke vil få betydning for deres ret til statsborgerskab, da de jo opfylder kravene hertil. Problemet er, at deres berettigelse til dansk statsborgerskab anfægtes, og at de udsættes for unødvendig eksponering, når for eksempel Mikkel Bjørn gransker deres Facebookprofiler og stiller spørgsmål om deres berettigelse til dansk statsborgerskab under lovforslagsbehandlingen.

Ingen offentlig drøftelse

Jeg er ikke enig med Malte Larsen i, at denne form for eksponering er en ”uomtvistelig og grundlovfæstet del af retsstillingen, som ansøgerne må affinde sig med". Den danske Rigsdag (samlet betegnelsen for Folketinget og Landstinget, der i 1953 blev erstattet af Folketinget) udviklede nemlig fra begyndelsen af 1900-tallet en praksis, hvor lovforslag om indfødsret blev vedtaget ”uforandrede”.

Ansøgeres forhold blev ikke drøftet offentligt, og de blev ikke udtaget af lovforslag. Dette fandtes at ville være en stor ”hårdhed” mod dem, der havde fået ”et vist håb” om at få indfødsret, og en eksponering fandtes at ville stille dem i et ”uheldigt lys”.

Disse synspunkter stemmer i høj grad med synspunkterne bag nutidens retsstatsprincipper.

Forud for grundlovsændringen i 1953 fastslog datidens fremmeste forfatningsretseksperter, Alf Ross og Max Sørensen, at indfødsretslovforslagsbehandlingen havde udviklet sig til en formalitet for ansøgere, der opfyldte de gældende krav. Rigsdagens mulighed for indflydelse lå i overvejende grad i deltagelsen af fastsættelsen af de almindelige krav til tildeling af indfødsret, og den indflydelse fandt de forfatningsretskyndige burde udøves ved lov, så tildeling af indfødsret fremover kunne ske administrativt i henhold til lov.

Denne indstilling blev ikke fulgt, men Folketinget fortsatte efter den ny grundlov helt naturligt med at praktisere den ordning, som havde udviklet sig op gennem 1900-tallet, og hvorefter der ikke skete nogen offentlig drøftelse af ansøgernes forhold.

Man kan på den baggrund ikke sige, at granskning og eksponering af ansøgere er en "uomtvistelig og grundlovfæstet del af retsstillingen".

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Ersbøll

Seniorforsker emerita, Institut for Menneskerettigheder
Cand. jur., ph.d., seniorforsker emerita

Malte Larsen

Politisk rådgiver for Europa-Parlaments-gruppen "Identitet og demokrati", medlem af Dansk Folkeparti, fhv. formand, Nye Borgerliges Ungdom
stud.jur.

Mikkel Bjørn

MF (DF), formand, Indfødsretsudvalget
lærer (Jelling seminarium 2020)

0:000:00