Civilt overblik: En uddelingsrekord, en begmand og en flok friske filantroper på datingmission

UGEREVY: Det civile overblik er læsset med filantropi i denne uge. Men der er også mere om bureaukratiet, der snærer i frivilligdanmark, og om den frivillige, sociale sektor, der trænger til at blive reformeret. 

Halløj derude, kan du holde varmen?

Man kunne få den tanke, at nogen i Moderniseringsstyrelsen havde besluttet at effektivisere sommerafviklingen og brænde ti års soltimer af på et enkelt år – bare for at få det overstået.

Nu skal dette ikke udarte sig til en lang snak om vejret. Vi har alt for meget andet på dagsordenen. For det har været en begivenhedsrig uge i civilsamfundet.  

Og vi starter på torvet i Ugerløse. I sidste uge kunne vi fortælle, hvor bøvlet det er at indhente de nødvendige tilladelser til at lave byfester. Og nu kan vi så udvide med at fortælle, hvordan det indtil videre har taget et år at forskønne ”Tingstedet” i Ugerløse med buske, træer og blomster. Det er en gruppe frivillige borgere, som har påtaget sig at forskønne pladsen. Og de har sikret sig opbakning fra Holbæk Kommune. Men alligevel har de ramt de muren. Og efter et års spidsrod i en labyrint af kommunale sagsgange og boksning med Vejdirektoratet kan Matilde Strøbæk Hansen konstatere, at projektet endnu ikke er færdigt, og at flere af de frivillige faldet fra, simpelthen fordi de er kørt sur i bureaukrati.

”Vi vil helt klart i fremtiden overveje at søge tilgivelse i stedet for tilladelse, og det, synes jeg, faktisk er den forkerte vej at gå, men hvis det er vejen frem, så er det sådan, vi må gøre det, for vi kan ikke stå og skulle gøre en by pæn og brugbar, hvis det hele tager så lang tid,” siger Matilde Strøbæk Hansen i artiklen her fra TV Øst.

Og så til fondsverdenen, hvor der er blevet uddelt en begmand. Den går til Civilstyrelsen, som hidtil kun har tilladt fonde at ændre deres formål, hvis formålet er umuligt eller klart uhensigtsmæssigt for fonden at efterleve.

Men i sidste uge kunne Altinget fortælle, at Den Hageske Stiftelse har fået tilladelse til at føre sin formålsbestemmelse tilbage til noget, der minder om den oprindelige. Det var imidlertid ikke med Civilstyrelsens gode vilje. Styrelsen havde modsat sig og var blevet kaldt til orden af Erhvervsankenævnet.

Det glæder fondens advokat, Marianne Philip, men bekymrer professor på Københavns Universitet Rasmus Feldthusen.

”Jeg vil mene, at denne afgørelse går for vidt. Hvis det er tilstrækkelig grund til en ændring, at en formålsbestemmelse er uhensigtsmæssig, så risikerer vi, at fondsbestyrelser kommer løbende i tide og utide med ændringsforslag. Der er jo mange ting i denne verden, der er uhensigtsmæssige,” siger han i denne artikel.

Vi bliver i fondsdanmark. I den forgangne uge fortalte Novo Nordisk Fonden, at den planlægger at øge sine uddelinger til fem milliarder kroner om året. En del af pengene skal gå til sundhedsforskning, men også nye områder som naturvidenskab, teknisk forskning, bæredygtighed og uddannelse har fundet vej ind i fondens strategi.

”Når vi vil investere i den allerbedste forskning og samtidig øger udbetalingerne, så bliver vi også nødt til at se ud over det sundhedsvidenskabelige område,” forklarer kommende formand for fonden Lars Rebien Sørensen til Altinget.

Og flere millioner til gode formål. Altinget har tidligere fortalt, at den filantropiske forening Norliv ville uddele mindst 50 millioner kroner til indsatser, der kan skabe bedre mental sundhed i Danmark.

Men nu melder foreningen, at den er klar til at bruge hele 92 millioner, altså tæt på dobbelt så meget, til at finde nye løsninger mod blandt andet stress, angst og depression.

”Dårlig mental sundhed og daglig mistrivsel har store konsekvenser for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Derfor vil Foreningen Norliv markere 2018 som året, hvor der i Danmark blev truffet beslutning om at gøre en almennyttig indsats for at fremme mental sundhed,” siger Peter Gæmelke, formand i Foreningen Norliv. Og det kan du læse mere om her.

Og sku’ vi så ikke se at få delt nogle fondspenge ud?
Jo, det sku’ vi da. Og vi starter med 5,5 millioner kroner til Børns Vilkår, så de kan udvide Børnetelefonens brevkasse.

Allerede i dag får op mod 5.000 børn hvert år personligt svar på deres breve med spørgsmål om alt fra venskab og kærlighed til vold og misbrug. Men faktisk modtager brevkassen omkring 8.000 breve om året. Så en del børn har altså skrevet forgæves. Og det ærgrer børnefaglig konsulent Charlotte Smerup, som derfor glæder sig over, at der nu kommer penge fra Ole Kirks Fond.

”Det vælter ind med breve. Så hvis vi kan besvare hvert eneste brev – og hurtigere, end vi gør i dag – vil det bare være min store drøm, der går i opfyldelse,” siger hun. Og hvordan pengene skal bruges, kan du læse mere om her.

Og der er flere børnepenge i spil. Igen er det Ole Kirks Fond, der er fremme med checkhæftet. Sammen med Det Obelske Familiefond giver de 3,6 millioner kroner til Red Barnet Ungdoms indsats Barnets Ven.

Indsatsen går ud på at matche udsatte børn op med en ung, frivillig rollemodel. Det er ikke noget nyt projekt. Og deri ligger, paradoksalt nok, nyheden. For det er ingen hemmelighed, at fonde gerne sætter gang i nye tiltag, mens det kan være sværere at få penge til at drive et eksisterende projekt videre. Og netop det, at det er lykkedes at etablere samarbejder med kommuner og fonde, så projektet kan fortsætte, er det, der glæder Astrid Engberg fra Red Barnet Ungdom nest.

”Jeg er allermest glad for, at det er lykkedes at forankre projektet med en kombination af offentlige midler og fondsmidler, så vi kan fortsætte vores nationale indsats for de her børn,” siger Astrid Engberg til Altinget. 

Der er lidt flere detaljer at finde her på hendes opslag på LinkedIn.

Er der nogen friske filantroper på linjen?
Det er blevet tid til ugens datingindslag, og der er intet som helst lummert over det. Tværtimod er Realdanias administrerende direktør ude i et samfundsgavnligt ærinde, når han forkynder, at foreningen vil være den risikovillige datingservice.

Metaforen betyder ganske enkelt, at Realdania skal være dem, der bringer de rigtige aktører sammen om at finde løsninger på komplekse samfundsproblemer inden for det byggede miljø.

”Komplekse problemer kan kun løses, hvis vi løfter i flok,” siger Jesper Nygård i artiklen her, hvor du også kan læse, hvordan Realdania arbejder med at løfte risiko ud af ellers risikable projekter.

Et særdeles komplekst samfundsproblem er integration. Og her er der heldigvis aktører, der er klar til at løfte i flok. Det blev tydeligt i forbindelse med regeringens integrationstopmøde på Marienborg fredag, hvor en koalition af frivillige foreninger mødte op med et forslag: Idrætsorganisationerne DIF og DGI vil nemlig gå i partnerskab med Røde Kors og DUF om at styrke integrationen.

”Foreningslivet af en af de vigtige nøgler til integration i det danske samfund – sammen med job og uddannelse, og det er helt oplagt at tænke foreningslivet ind som en del af løsningen i integrationsarbejdet,” siger næstformand i DGI Charlotte Bach Thomassen.

Parterne håber på, at det vil lykkes på sigt at få finansieret indsatsen over finansloven. Og det kan du læse mere om her.

Og a propos integration skal vi lige have dette tweet fra Christian Friis Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. 

 

Og så til den europæiske frivillighovedstad, Aarhus. Her afholdes der til september Ildsjælefestival på Memory Lane Rockmuseum. Her vil 60 ildsjæle udstille, synge, holde oplæg og i det hele taget slå på tromme for frivillige projekter, de har gennemført, skriver Lokalavisen.

På årets Folkemøde er der også lagt op til hædring af frivilligheden, når alle deltagere får chancen for at sige tak til de mange, der har gjort en frivillig indsats for at skabe en vellykket festival i Allinge. Det sker ved Folkemødets officielle afslutning søndag klokken 11 og er en del af den indsats, Foreningen Folkemødet gør med hjælp fra Tuborgfondet for at styrke det frivillige engagement. Det kan du læse mere om her.

Og mere hædring. For et par gamle kendinge for læserne af herværende civilsamfundsmedie var blandt de ti modtagere, da Fællesskabsprisen blev uddelt torsdag. Det drejer sig om det socialøkonomiske initiativ Vaskeriet i Brabrand og de seje datapirater i Coding Pirates. Du kan læse mere om alle prismodtagerne i artiklen her.

Og så skal der reformeres. Mens verden forandrer sig, har den frivillige sociale sektor stort set stået i stampe. Men det skal der laves om på, mener Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet. Han lægger op til, at langt flere organisationer skal samarbejde og sågar endda fusionere, hvis de frivillige sociale foreninger skal have den effekt på samfundet, de ønsker.

"Hvis ikke der kommer flere frivillige eller tilføres flere finansielle ressourcer, så bliver vi nødt til at forvalte og pulje vores ressourcer langt bedre. Vi skal indgå i langt tættere alliancer og måske endda indgå egentlige fusioner," siger Jonas Keiding Lindholm i artiklen her.

Og samarbejde er nøjagtig, hvad Dansk Erhverv lægger op til med et nyt branchenetværk for de frivillige sociale foreninger.

”Det handler om at lytte på tværs af bordet og dele erfaringer, hvad der trykker, og hvor der er behov for handling. I Dansk Erhverv arbejder vi dagligt med klassiske erhvervsvilkår, og der er ofte overlap til, hvad civilsamfundets organisationer oplever af udfordringer. Vi kan med andre ord løfte hinanden. Det er derfor, vi er med,” siger Rasmus Kjærhus Nørgaard, som skal stå for at samle trådene. Og det kan du læse mere om her.

Fra det sociale udsigtstårn skal vi i denne uge kigge helt om på den modsatte side af kloden. Heldigvis har vores overbliksunderleverandør, Sociale Entreprenører i Danmark, forsynet os med en krum kikkert, der kan håndtere rundede overflader. Og det tillader os at konstatere, at der er rum for forbedring i den thailandske socialøkonomi.

De sociale virksomheder har haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og virkningen af deres arbejde har også været begrænset. Men hvis man blandt andet giver den thailandske et socialøkonomisk eftersyn, kan man skabe masser af plads til udvikling af sektoren, konstaterer the National Economic and Social Development Board i en ny rapport. Og det kan du læse mere om her.

I New Zealand lancerer Akina Foundation et tre-årigt arbejdsprogram, der skal udvikle den socialøkonomiske sektor i landet. Programmet foregår i samarbejde med regeringen og indeholder blandt andet en ny digital platform, The Impact Initiative, der skal gøre det lettere at engagere sig i sektoren.

Det kan du læse mere om her.

Og så er der bognyt for impact-nørder. Vil du vide mere om effekten af sociale obligationer og payment by result, så er sommerferielæsningen kun et par klik på nettet væk.

I morgen lanceres bogen, der meget passende hedder ”Payment by Results and Social Impact Bonds” på Manchester Metropolitan University. Bogen er et studie af effekten af de britiske sociale obligationer og den amerikanske ordning Pay for Success og peger på, hvordan regeringer kan opskalere de metoder, der faktisk virker.

Du kan læse mere om bogen her.

Og husk så at der er mere socialt entreprenørskab hos foreningen, der kalder sig Sociale Entreprenører i Danmark

Ugen, der kommer, vil stå i Folkemødets tegn. Og det er simpelthen for omsiggribende at opremse alle de mange debatter og events af civil relevans her. Så i stedet vil vi bare nævne, at vi hver dag under Folkemødet udgiver en oversigt over arrangementer af interesse for os civile nørder – i hvert fald dem, vi har spottet. Så tjek din mail fra torsdag til søndag for en daglig kalenderguide.

Men nu er det jo ikke Folkemøde alt sammen. Tirsdag afholder IDA et debatmøde med titlen: ”Er Afrikas infrastruktur en sag for danske fonde?”                     

Det foregår hos IDA selv på Kalvebod Brygge 31-33 i København. Og det er fra 17-19. 

Og hermed kom vi igennem overblikket. Vi høres ved om en uge. Og lur os, om ikke det bliver en ugerevy med alt godt fra Allinge.  

Forrige artikel Mere end hver tredje dansker: Folkemødet vedkommer ikke mig Mere end hver tredje dansker: Folkemødet vedkommer ikke mig Næste artikel Forening i stormvejr modtager 2,8 millioner kroner fra satspuljen Forening i stormvejr modtager 2,8 millioner kroner fra satspuljen