Debatafslutning: Civilsamfundets rolle i belastede boligområder

DEBATAFSLUTNING: Mens Christiansborg har debatteret ghettopakker, har Altinget: civilsamfund haft debattører til at pege på, hvordan civilsamfundet kan være med til at løse problemerne i boligområderne. Her kommer en opsamling.

I løbet af de sidste fire måneder har ghetto- og paralellsamfundsproblematikker fyldt i Folketinget, nyhedsudsendelserne og spalterne. Lars Løkke rykkede sammen med syv andre ministre ud i Mjølnerparken for at præsentere regeringens længe ventede udspil.

Det var selv samme statsminister, der startede ghettodebatten, da han i sin nytårstale sagde:
"For det første skal vi ikke længere lappe på årtiers fejlslagen politik. Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen ned. Rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder."

På Altinget: civilsamfund har vi i de seneste to måneder givet spalteplads til en række aktører, der enten arbejder i ghettoerne eller arbejder med borgere, som gør det, og de har peget på en række tiltag, som de mener, at civilsamfundet kan bidrage med for at løse nogle af problemerne i ghettoerne.

Et af de gennemgående temaer i debatindlæggene har været, at det er en dårlig ide at "straffe" sig ud af problemerne i ghettoerne. En række debattører har peget på, at der skal mere fokus på den sociale indsats i områderne. Herunder bringes en oversigt over indlæggene – så hvis man har misset nogle, får man endnu en chance.

 Ahmad Mahmoud Ahmad Mahmoud – Forfatter og maskinmester, Novo Nordisk
Første debatindlæg i debatten stod Ahmad Mahmoud bag. Han blev kendt af den bredere offentlighed, da han i 2015 udgav bogen Sort land om sin opvækst i en ghetto i Askerød Hundige.

I sit debatindlæg slog Ahmad Mahmoud til lyd for, at civilsamfundet har en afgørende rolle, når borgere i parallelsamfund skal gå fra at være statsborgere til at blive samfundsborgere, der deltager i frivilligt arbejde, foreningsliv og bidrager med skat.

Ruth Gøjsen Ruth Gøjsen – Forkvinde og medstifter, Medborgerne
En af Medborgernes medstiftere Ruth Gøjsen skrev i sit debatindlæg, at det var vigtigt, at vi stoppede med at stigmatisere unge mennesker i de socialt udsatte boligområder, men i stedet fokuserede på de unge mennesker, der tror på tilværelsen.

Mahmoud Halimah Mahmoud Halimah – Stifter og initiatvtager, Bispehavens Initiativgruppe
Under overskriften "Er der plads i Danmark til et multikulturelt lokalsamfund" stillede Mahmoud Halimah spørgsmålstegn ved, om der er plads til den multikulturelle ungdom i Damark. Ifølge ham oplever de fleste multikulturelle unge, at de er uønskede og uden for det danske fællesskab.

Løsningen er at lytte til dem og droppe de stigmatiserende fordomme.

Mirka Mozer Mirka Mozer – Direktør, Indvandrer Kvindecentret
Direktør for Indvandrer Kvindecentret, Mirka Mozer, skrev i sit debatindlæg om vigtigheden af, at beboerne i de udsatte boligområder bliver en del af frivillige fællesskaber.

Det er ifølge direktøren civilsamfundets opgave at skabe meningsfulde fællesskaber, der kan invitere beoberne indenfor, så de kan blive en aktiv del af både samfund og civilsamfund.

Mai-Britt Haugaard Jeppesen Mai-Britt Haugaard Jeppesen – Chef for Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar
Chefen bag initiativet Bydelsmødre slog i sit indlæg til tromme for, at hvis der skal ske forandringer i de udsatte boligområder, så kommer det ikke til at ske ved at sætte straffen op. I stedet bør man flytte fokus og kigge på potentialet og mulighederne i områderne.

Alt for ofte fokuseres der på problemer, og fortællingen kommer derfor til at gentage sig gang på gang, og det påvirker beboerne i områderne.

Keld Laursen Keld Laursen – Administrerende direktør, Brabrand Boligforening
Modsat mange af de andre deltagere i debatten, så arbejder Keld Laursen ikke kun med beboere i de socialt udsatte områder, han står i spidsen for en af de mest omtalte boligområder, Gellerupparken. I sit indlæg lagde han vægt på, at man skal huske at fastholde beboerdemokratiets rolle i de såkaldte ghettoer.

Ifølge direktøren giver det både udsatte og ikke-udsatte en chance for medbestemmelse og øgede muligheder.

Yasar Cakmak Yasar Cakmak – Formand, Rådet for Etniske Minoriteter
Yasar Cakmak, formand for Rådet for Etniske Minoritetter, som er en dansk institution, der rådgiver regeringer i spørgsmål, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration, understregede i sit indlæg, at man ikke kan straffe sig til integration. 

I stedet mente han, at man skulle løfte boligområderne. Ifølge formanden spiller civilsamfundet en central og bærende rolle i den proces.

Asim Latif Asim Latif – Teamleder, Baba
Under overskriften "Mistilliden skal nedbrydes og kompetencerne løftes" pegede teamleder i Baba, Asim Latif, på, at skal man forhindre parallelsamfund, så skal den gensidige mistillid mellem system og beboere bekæmpes.

Tillid og kompetenceløft er vejen ud af parallelsamfund og ghettoskabelse, opsummerede han indlægget med.

Abdirahman Mohamud Iidle Abdirahman Mohamud Iidle – Folkeskolelærer og skole-hjem-vejleder, Aarhus Kommune, og Årets Boligsociale Ildsjæl 2016 i Aarhus Kommune
Årets Boligsociale Ildsjæl i Aarhus Kommune 2016, Abdirahman Mohamud Iidle, skrev i sit debatindlæg, at det er sociale problemer og uligheder, der er årsag til problemerne i de udsatte boligområder, og de løses ikke ved straf, men derimod ved dyrke og fortælle de gode historier fra området.

Muhammad Aslam Muhammad Aslam – Formand i den beboervalgte afdelingsbestyrelse i Mjølnerparken
Formandskabet i den beboervalgte afdelingsbestyrelse i Mjølnerparken afrundede debatten med deres indlæg, der omhandlede ønsket om bedre dialog mellem de udsatte boligområder og det omgivende samfund. 

Man bør ikke lave særlove eller negativ særbehandling, for det løser ikke problemerne, i stedet bør man, ifølge Mihammad Aslam og Janni Milsted, gå i dialog med beboerne og derudover sikre en bedre social indsats.

Forrige artikel Direktør går i protest mod udflytning Direktør går i protest mod udflytning Næste artikel Civilt overblik: Bogorme, sociologkvoter og et fondsbedrageri i millionklassen Civilt overblik: Bogorme, sociologkvoter og et fondsbedrageri i millionklassen