Debat

Forsker: I mange lokalsamfund er flygtninge ikke bare flygtninge. De er eftertragtede tilflyttere

Danmark skal hjælpe de ukrainske flygtninge – men de kan også hjælpe os. I landdistrikterne kan de være en kærkommen saltvandsindsprøjtning af skoleelever, arbejdskraft og kunder i den lokale købmand, skriver Birgitte Romme Larsen.

<span>På Langeland så man på de&nbsp;ankomne flygtninge ikke bare som&nbsp;flygtninge, men som&nbsp;”kunder” og ”skoleelever”. Arkivfoto.</span>
På Langeland så man på de ankomne flygtninge ikke bare som flygtninge, men som ”kunder” og ”skoleelever”. Arkivfoto.Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix
Birgitte Romme Larsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark stod vi i 2015 over for en omfattende flygtningemodtagelse, da et stort antal mennesker ankom fra krigen i Syrien.

Den situation talte vi dengang om i den offentlige debat som en ”flygtningekrise” – og en ”flygtningestrøm”.

Nu, i forhold til menneskene fra krigen i Ukraine, taler vi bare om ukrainerne, der kommer. Der er altså ikke tale om en strøm af dem; der er bare tale om rigtig mange af dem. Og i debatten synes dette antal heller ikke at føre til den konklusion, at vi – det danske samfund – nu befinder os i en flygtningekrise. Denne gang synes krisen at være deres, ukrainernes.

Temadebat

Hvordan tager lokalsamfundene bedst imod flygtninge?

De danske myndigheder forbereder sig på at tage imod over 100.000 flygtninge fra Ukraine.

Altinget Civilsamfund spørger i denne temadebat: Hvordan indrettes integrationsindsatsen bedst i lokalsamfundene?

Debatpanelet kan findes her.

Om temadebatter:
Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Vil du deltage i debatten? Skriv til [email protected].

I særloven for ukrainske flygtninge er ukrainerne heller ikke omtalt som ”flygtninge”, men ”fordrevne”. Dette selvom ordet ”fordrevne” vanligvis bruges om mennesker på flugt inden for deres eget hjemlands grænser; såkaldt ”internt fordrevne”.

De sidste års talrige politiske stramninger på asyl- og flygtningeområdet, og den til tider barske medfølgende retorik, har i dag tilført ordet ”flygtning” så tilpas mange uønskede konnotationer i debatten, at man nu end ikke fra politisk hold kan se sig selv bruge det om ukrainerne.

Flygtningedebatten har bidt sig selv i halen. 

En kærkommen mennesketilstrømning

Mens sproget i den offentlige og politiske debat nu er et andet, er der imidlertid meget af lære ved at se tilbage.

For mens ordet ”flygtningekrise” i 2015 henviste til den nationale modtagebyrde for Danmark, var det ikke alle steder i landet, man betragtede den syriske ”flygtningestrøm” som en økonomisk byrde.

Vi skal turde møde ukrainerne ved at spørge, hvor i Danmark de kan gøre en forskel, mens Danmark gør en forskel for dem

Birgitte Romme Larsen
Lektor i pædagogisk antropologi, DPU, Aarhus Universitet

Rundt om i landdistrikterne oplevede mange ligefrem de syriske flygtninge som en kærkommen saltvandsindsprøjtning af mennesker og kapital til deres områder.

I 2015 udførte jeg sammen med kolleger et antropologisk studie, der undersøgte lokale tilgange til oprettelsen af asylcentre i landets yderkommuner – det vil sige kommuner, som har deres egen ”krise” at slås med. Nemlig den demografiske og økonomiske krise, som statens gradvise centralisering har affødt i landets yderområder.

Studiet viste, hvordan man generelt i yderkommunerne ikke forstod de syriske flygtninge som nogle, der ankom med ”krisen” – men derimod som nogle, der landede lige midt i en allerede eksisterende lokal krise. Og i forhold til denne kunne de mange flygtninge nu måske gøre en forskel.

Fra flygtninge til kunder og elever

I mange af landets yderkommuner bød man derfor oprettelsen af asylcentre velkommen. Centrene kunne skabe blandt andet arbejdspladser og lejeindtægter, og samtidig kunne deres beboere fylde op i nedlukningstruede landsbyskoler eller blive kunder hos udsatte landsbykøbmænd.

Læs også

Eksempelvis blev Langeland Kommune anerkendt til at drive en række asylcentre for staten. Nogle af disse placerede man strategisk – for eksempel oprettede kommunen et center for børnefamilier nordligst på Langeland, hvor behovet for flere elever til den lokale folkeskole var størst.

Fra lokalsamfundenes perspektiv fik modtagelsen af syriske flygtninge dermed et pragmatisk og strategisk islæt. Men selvom den pragmatiske velkomst ikke bundede i en klassisk ideologisk og humanitær flygtningetænkning, fik den pragmatiske ”købmandstilgang” alligevel en ganske menneskelig virkning.

For på Langeland så man på de ankomne flygtninge ikke bare som flygtninge – men med udgangspunkt i en række almenmenneskelige sociale roller. Pludselig var de nyankomne flygtninge først og fremmest ”kunder” og ”skoleelever”.

Ved siden af den mere klassiske flygtninge-rolle som ”modtagere af andres hjælp”, kan muligheden for sådanne mere almene sociale roller i sig selv være til stor hjælp for et menneske i krise.

Den pragmatiske flygtningevelkomst rummer en inspirerende og stort undervurderet styrke

Birgitte Romme Larsen
Lektor i pædagogisk antropologi, DPU, Aarhus Universitet

Uanset om dette menneske så nationalpolitisk er betragtet som ”flygtning” eller ”fordreven”, eller som forårsagende en ”flygtningekrise” eller ej. For at være modtager af andres hjælp, uden selv at kunne føle sig til gavn for ens omgivelser, har aldrig gjort nogen noget godt i længden.

Vi skal turde den pragmatiske velkomst

Her er hverken danskere, syrere eller ukrainerne forskelligt indrettet.

Vi skal således turde møde ukrainerne også på den pragmatiske måde, foruden den humanitære. Nemlig ved at spørge, hvor i Danmark de kan gøre en forskel, mens Danmark gør en forskel for dem.

Herved gør vi både vores lands sammenhængskraft og ukrainerne en tjeneste.

Den pragmatiske flygtningevelkomst, som er at finde rundt om i de danske land- og yderkommuner, rummer en inspirerende og stort undervurderet styrke.

Nemlig den, at velkomsten ikke først og fremmest er betinget af hvem, der flytter til – men at nogle flytter til.

Og lige præcis den lokalpragmatiske ikke-skelen til nationalitet står i skarp kontrast til den måde, hvorpå man – på nationalpolitisk niveau – lige nu ideologisk skelner mellem mennesker på flugt fra krig i Syrien og Ukraine.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Birgitte Romme Larsen

Lektor i pædagogisk antropologi, DPU, Aarhus Universitet
ph.d. i antropologi (Københavns Uni. 2011)

0:000:00