Gitte Just: Tryghedsgruppen skal stille krav til fondenes donationer

DEBAT: Det kræver mere end nogle donationer fra Trygfonden at skabe positive forandringer. Det kræver, at vi alle vil mere for og med hinanden, skriver Gitte Just.

Af Gitte Just
Kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

Fondene bidrager til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer og er, med de målrettede strategiske initiativer, gået fra at være filantropiske velgørere til at være nogle af de vigtigste samfundsaktører.

Det stiller krav til fondenes ejere, bestyrelser og repræsentantskaber at forvalte ansvaret for den indflydelse, som fondene, deres donationer og initiativer har på dansk økonomi, forskning, det sociale område, uddannelse, kultur med mere.

Derfor stiller jeg op som kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen. Jeg vil gerne have indflydelse på, hvilken rolle de danske fonde, herunder Trygfonden, skal spille i udviklingen af det danske velfærdssamfund.

De danske fonde råder over mere end 650 milliarder kroner, hvoraf ti store fonde sidder på den største del af formuen.

Fondene er dermed en af de største økonomiske magtfaktorer i dansk økonomi, som vi taler meget lidt om, til trods for at de danske fonde i de seneste år har bevæget sig fra velgørenhed til mere målrettede strategiske og katalytiske indsatser.

Gennemsigtighed i uddelingerne
Vi kan som danskere sætte pris på, at fondene engagerer og påtager sig et ansvar for udviklingen af samfundet og for at sikre et trygt og mangfoldigt samfund. Med fondenes donationer får vi løst nogle af de samfundsopgaver, som staten ikke kan finde økonomiske ressourcer til at varetage og løfte til et forsvarligt niveau.

Ud over at glæde os over den rolle, fondene kan spille i fremtidens velfærdssamfund, skal vi som samfund også sikre os, at donationerne giver mening i en demokratisk sammenhæng.

Vi skal stille krav om gennemsigtighed omkring fondenes ejere, deres motiver, rolle og krav til, hvordan de forvalter deres ansvar i forhold til samfundet.

Vi skal stille krav om, at fondenes donationer er til gavn for hele samfundet, og at uddelingerne ikke bestemmes af, om der er politiske interesser eller erhvervsinteresser på spil, som dermed former ansøgningerne og har indflydelse på, hvordan og hvortil donationer fordeles.

Vi skal have et kritisk øje på, at det offentlige i højere og højere grad orienterer sig mod fondene for at få finansieret nye løsningsmodeller og dermed flytter ansvaret for udviklingen af nogle af velfærdssamfundets opgaver fra staten til private fonde.

Den udvikling kan flytte det demokratiske og det sociale lighedsprincip. Fondene er ejet af deres formål, som ikke nødvendigvis er de samme formål, vi har med samfundet.

Derfor er sammensætningen af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen vigtig, da repræsentantskabet sætter strategien for Tryghedsgruppen og Trygfonden og vælger bestyrelsen for Tryghedsgruppen, som forvalter formålet.

Stærkere sammen
Jeg håber, at udfaldet af valget bliver et mangfoldigt og stærkt persongalleri med brede og dybe kompetencer og ikke mindst en sammensætning, der vil have fokus på at arbejde for endnu større gennemsigtighed og endnu mere indflydelse og inddragelse af medlemmerne i valget og opstillingskriterierne til valg til repræsentantskabet.

Medlemmerne skal generelt også have en større indflydelse på strategien for uddelingen af de 650 millioner kroner i 2020, og om der skal være medlemsbonus.

Mit budskab er “Sammen om tryghed i din og min hverdag.” Det handler for mig om, vi skal stå sammen som samfund, borgere, organisationer og fonde om at nå fælles mål, om at samfundet bliver bedre, når vi står sammen – når flere har større trivsel og dermed får en bedre livskvalitet.

Det kan de 650 millioner, der skal uddeles i Trygfonden i 2020, være med til at sikre, men det kræver mere end nogle donationer at skabe positive forandringer. Det kræver, at vi alle vil mere for og med hinanden.

Stem på mig, hvis du gerne vil have en kandidat med erfaringer i fondsarbejde. For at stemme skal du bo i hovedstadsregionen, have privat- eller erhvervsforsikringer i Tryg eller Alka. Du stemmer via det link, som sendes til din e-boks.

Forrige artikel Selveje Danmark: Bredt politisk flertal bør fordele reserven Selveje Danmark: Bredt politisk flertal bør fordele reserven Næste artikel DF: Tilliden bliver brudt, hvis reserven fordeles med kun 90 mandater DF: Tilliden bliver brudt, hvis reserven fordeles med kun 90 mandater