Klumme: Frivillighed kan ikke erstatte faglighed

KLUMME: Frivilligt socialt arbejde er et godt supplement til den offentlige velfærd. Et drys krymmel på lagkagen. Mere skal det ikke være. Alligevel svarer flere kommuner, at de bruger frivillige for at kunne opretholde serviceniveauet, skriver Camilla Schwalbe.

”Når to danskere mødes, giver de hånd. Når tre danskere mødes, starter de en forening,” siger det gamle mundheld. Mere end 60 procent af danskerne har været aktive i en frivillig forening inden for de seneste fem år, og der er mere end 100.000 frivillige foreninger i Danmark. Så der er noget om snakken.

Foreningslivet er en fuldstændig essentiel kerneværdi i Danmark – og noget af det, de fleste af os forbinder med at være dansk. Det gavner samfundet som helhed og ikke mindst samfundets sammenhængskraft, når vi mødes på tværs efter arbejdstid om en fælles sag.

Den sociale frivillighed har taget overhånd i velfærden
Men … når et stigende antal kommuner gør opmærksom på, at de bruger frivillige for at opretholde serviceniveauet, så illustrerer det tydeligt, at frivilligheden nemt bliver forvekslet med ansvar og faglighed. Det er ikke holdbart.

Frivilligt socialt arbejde kan være et godt og tiltrængt supplement til kernevelfærden – som besøgsvennen, der har ekstra tid til en snak og en gåtur. Det er et drys krymmel på velfærdslagkagen.

Vi har i mange år diskuteret, hvor grænsen skal gå mellem det frivillige arbejde og de fagprofessionelles arbejde inden for velfærdssamfundets rammer. Besøgsvennen skal jo selvsagt ikke give medicin eller måle blodtryk. Men skal den frivillige overtage onsdagsbankoen, når kommunen sparer den medarbejder, der før stod for aktiviteten, væk?

For mig går den første grænse dér, hvor borgerens retssikkerhed kommer i fare. Er du indlagt på et sygehus, tildelt hjemmehjælp, eller bor du på et plejehjem, så har du ret til en vis grad af hjælp og pleje. Det er det, vi til daglig omtaler som kernevelfærd. Det er fuldstændig afgørende, at kernevelfærden leveres af fagprofessionelle. Det handler om kvalitet i velfærden og borgerens sikkerhed.

Det er dejligt, at mennesker med ressourceoverskud vil bruge deres fritid i velfærden, men kommunernes brug af frivilligt socialt arbejde må aldrig tage afsæt i en spareøvelse. En frivillig kan aldrig erstatte en fagprofessionel.

Vores velfærdsmedarbejdere har uvurderlige fagligheder
Jeg tror ofte, vi glemmer – eller måske ikke ved – hvilke fagligheder vores velfærdsmedarbejdere faktisk har. Jeg møder tit idéen om, at det da er lige meget, om det er sosu-assistenten eller en frivillig, der tager Erna med til banko.

Det, som mange ikke ved, er, at sosu-assistenten er uddannet til at observere, hvordan Erna interagerer med de andre bankospillere, om hun får drukket nok væske, og hvordan hendes tilstand i det hele taget er – udover at yde menneskelig omsorg. Alt sammen vitale informationer for at give Erna den bedste pleje resten af ugens dage.

Det, som udefra ligner sociale aktiviteter – flødeskummet på kagen – er for vores velfærdsfaglige en integreret og central del af deres faglighed.

Værdsæt fagpersonalet
For mig går den anden grænse her, hvor frivillighed fjerner reelle arbejdsopgaver fra vores fagprofessionelle. Hvor bankospillet bliver overdraget til en frivillig, fordi ledelsen umiddelbart ikke kan se vigtigheden af, at opgaven varetages af en faguddannet. Fortsætter vi ad den vej, tager vi både arbejdsglæde og faglig stolthed fra vores fagpersonale.

Der er ikke nogen af vores velfærdsmedarbejdere, som har taget deres uddannelse og job for at se de borgernære opgaver blive afløst af administrationsopgaver. Slet ikke for at se frivillige uden relevant faglighed udføre alle de borgernære opgaver, så kommunerne kan spare penge.

Det er ikke kun respektløst over for deres faglighed, men skaber også en overhængende fare for, at de velfærdsfaglige brænder ud – eller skifter den offentlige velfærd ud med private arbejdspladser, hvor ressourcerne passer til det faglige ambitionsniveau.

Der er altså ikke bare tale om en lidt ærgerlig statistik, når flere og flere kommuner bruger frivillige for at opretholde serviceniveauet, der er tale om, at et kæmpe advarselslys er blevet placeret midt i velfærdskagen.

-----

Camilla Schwalbe er rådgiver og partner i Danmarks første socialøkonomiske kommunikationsbureau, Sivil. Klummen er fast tilbagevendende og alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Klumme: Her kan civilsamfundet flytte mennesker Klumme: Her kan civilsamfundet flytte mennesker
 • Anmeld

  Marie Baad Holdt · Chefkonsulent

  DE FRIVILLIGE ER ALTSÅ IKKE KAGEKRYMMEL!

  I Altinget i dag bliver frivilligheden igen betegnet som 'krymmel' på en lagkage og diskussionen om grænsefladerne mellem ansatte og frivillige igen taget op som et problem.  Min erfaring er, at der er ret godt styr på, at de frivillige ikke løser visiterede opgaver, men udfører opgaver som bl.a. er med til at skabe en god stemning på et plejehjem. Udfordringen er jo ikke, at det er frivillige, der laver banko, udfordringen er, at de ansatte ikke har tid til at gøre andet ud over at tage sig af plejeopgaverne.  Sosu'er er ansat til, at sikre de basale behov bliver mødt - og typisk ikke til at arrangere aktiviteter. Det kan vi hurtigt blive enige om, måske ikke er den bedste løsning, men det er ikke frivillighedens skyld.

  Jeg syntes det er rigtigt ærgerligt, at frivilligheden altid bliver brugt som skydeskive, specielt af fagforeningerne, der om noget er gode til at holde liv i myten om, at frivillige tager ansattes job. Det gør de ikke på det område, som jeg iøvrigt har skrevet en klumme om: https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/klumme-naar-frivillige-tager-jobs-fra-ansatte.  Hvis problemet er (som min erfaring desværre viser), at de ansatte ikke har tid nok til at gøre andet end det absolutte nødvendige, især ikke hvis der sker noget uforudset som f.eks. et hjertestop, et dødsfald eller ekstra rengøring, så hold fokus på det. Det er IKKE de frivilliges skyld.  Jeg ville være SÅ ked af at være frivillig et sted, hvor jeg tydeligvis ikke er velset (og måske værdsat) og jeg gang på gang bliver hevet frem i medierne og beskyldt for noget.  Derfor syntes jeg, at vi skal stoppe med at give de frivillige skylden, især når de jo faktisk har en helt speciel funktion som de ansatte ikke KAN gøre. De frivillige bidrager jo ikke bare med at arrangere banko og andre aktiviteter, de bidrager med dem selv. 𝗗𝗲𝘁, 𝗮𝘁 𝗱𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗴𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗿𝗶𝘁𝗶𝗱 𝗽å 𝗮𝘁 𝘃æ𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗴𝗲𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝘁 𝗮𝗻𝗱𝗲𝘁 𝗺𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀𝗸𝗲, 𝗱𝗲𝘁 𝗸𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗲𝗹𝘁𝗵𝗲𝗻 𝗶𝗸𝗸𝗲 𝗯𝗲𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗴 𝗳𝗿𝗮.  Så lad os hylde frivilligheden og tage debatten op om det, det egentlig handler om nemlig kommunernes budgetter som nok er for stramme.  https://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/klumme-frivillighed-kan-ikke-erstatte-faglighed?ref=newsletter&refid=28309&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=civilsamfund

 • Anmeld

  Bente Bækgaard

  Har Erna et ord at skulle have sagt?

  Jeg synes, Erna skal bestemme, hvem der skal med til banko, så hun får den bedste oplevelse ud af det. Hvis hun vælger den frivillige, er jeg sikker på, at vedkommende kan instrueres i det med væske.
  De fleste frivillige er rigtig kloge mennesker, levende og engagerede. De er langt mere næringsrigtige og vitale for helbredet end flødeskum eller krymmel, som mange har travlt med at degradere dem til.
  Og frivillige har en faglighed. Den handler om at skabe ligeværdige relationer til andre mennesker - på det sociale område til mennesker, der ofte er i en udsat position.
  Vi skal ikke invovlere frivillige af sparehensyn, men fordi de kan noget andet, end personer med myndighedsansvar. Og vi skal ikke slække på borgeres rettigheder eller kvaliteten af offentlige ydelser ved at basere opgaveløsning på frivillighed. Men spørgsmålet er, om det udelukkende er det, der er på færde? Jeg kender til mange tilfælde, hvor det netop er frivillige, der er med til at gøre myndigheder opmærksom på borgeres rettigheder.

 • Anmeld

  Birgitte Zimling · Centerleder, Guldborgsund Frivilligcenter

  Hvad er faglighed?

  Mads Samsing: Professionel faglighed er viden til at kunne - råderum til at gøre og have det meningsskabende overblik til at ville - Frivillig faglighed er lysten til at være til stede, viden til at rumme et andet menneske og evnen til at lytte og handle i samarbejde på nye fælles præmisser og lige vilkår.
  De frivillige har længe længe længe været på banen - holdt øje med, skældt ud og mødt med mistænksomhed, så de snart er helt angste i øjnene - det er ikke deres skyld eller for den sags skyld deres ansvar! Er der ikke snart nogen, der begynder at se på arbejdstagernes holdninger. De skal tage stilling til frivillighed på deres arbejdsplads, finde former og måder at byde det frivillige gode vilkår på, og nej der skal ikke være frivillige alle steder, hvis ikke personalet ønsker det eller kan overskue det.
  De frivillige er bare frivillige, de ved ikke, hvornår de træder på en arbejdsopgave, de er bare søde og hjælpsomme - og det er præcis, det de skal.

  Frivillige kommer ikke flyvende ind ad vinduerne, det er et arbejde at have frivillige på jobbet, de ødelægger ikke noget med vilje, de tager ikke jobbene fra nogen for bagefter at stå og gnække ovre i hjørnet - tag nu de rigtige briller på og tag den rigtige diskussion på arbejdspladsen.