Lektor: Den store velfærdskagedyst giver vigtig debat

DEBAT: Frivillige og fagprofessionelle er begge vigtige ingredienser i den store velfærdskage. Netop derfor er debatten om ingrediensernes egenskaber så vigtig, skriver lektor ved Københavns Professionshøjskole.

Af Poul Carlsbæk
Lektor ved Københavns Professionshøjskole

Camilla Schwalbe kalder det frivillige sociale arbejde et drys krymmel på velfærdslagkagen. Hun siger, at frivillighed ikke kan erstatte faglighed, som der er en stigende tendens til at gøre i kommunerne. 

Dansk Erhverv mener derimod, at frivillige er meget mere end krymmel på velfærdslagkagen. Marie Baad Holdt fra konsulentbureauet Ingerfair med speciale i frivillige indsatser, selv frivillig gennem mange år, vil ikke blot kaldes velfærdskrymmel.

Forstander på Kofoeds Skole Robert Olsen påpeger, at frivillighed kan være med til at skabe faglig udvikling blandt de professionelle medarbejdere. Så der er rigtig gang i Den Store Velfærdskagedyst, og tak for det.

Det ville imidlertid blive lidt sjovere, hvis kagedystens deltagere var mindre nærige med oplysning om velfærdskagens ingredienser – det ville gøre det nemmere at tage kvalificeret stilling til deres opskrifter på Den Gode Velfærdskage.

Appetitten ville blive større, hvis frivillige indsatser og almenmenneskelige handlinger ikke blev blandet sammen i en pærevælling kaldet ’civilsamfundet’. Der er nemlig afgørende forskelle på frivillige og almenmenneskelige aktiviteter.

Pligt styrer de fleste handlinger 
Når man spørger mennesker, hvem der er vigtigst i deres liv, så svarer de fleste familien med kæreste, børn og andre i ’blodets bånd’. Det gælder ikke kun i katolske velfærdssamfund, men også i det danske.

Det er familien i dens mange forskellige farver og konstruktioner, der udgør kernen i vores liv og den solide bund i velfærdskagen. Familien afgør, hvor og hvordan vi vokser op, og familieforhold har kæmpe indflydelse på vores uddannelsesniveau, sundhed og levealder.

Nære venner og fortrolige kolleger er også vigtige grundpiller, som de fleste mennesker også er dybt afhængige af, og de kan næsten have samme rolle som familiemedlemmer.

Familien og nære venner er noget dybere, vigtigere og andet end frivillige. Meget af det, man gør som for eksempel forælder eller pårørende, gør man, fordi man føler en pligt til at gøre det. Meget af det sker spontant, uorganiseret og ureflekteret, og man gør det til gavn og glæde for sine nærmeste.  

Frivillige er bundet af roller   
Det karakteriserer derimod frivilligt arbejde (jævnfør Torben Fridberg & Lars Skove Henriksen; 2014:29), at det udføres i en organisatorisk sammenhæng for eksempel i en forening, og det er til gavn for andre end én selv og den nærmeste familie.  

Hvis man skulle være i tvivl om væsensforskellen på at være frivillig og at være ’civil’, så kan man blot overvære en fodboldkamp med unge drenge. Her ses højtråbende fædre, der er meget ambitiøse på barnets vegne. Hvorimod den frivillige træner har en helt anden rolle som klubbens repræsentant og træner for hele holdet.

Det går op i hat og briller, hvis den frivillige træner, der samtidig er far til en af drengene på holdet, lader faderrollen dominere sin rolle som træner.

Professionelle er bundet af fagligheden
Den fagprofessionelle skal alene tage faglige hensyn og må ikke lade sine personlige anti- og sympatier overtage det faglige skøn. Derfor har vi blandt andet stramme regler om inhabilitet, ligesom der i enhver velfærdsinstitution er strenge normer om ikke at favorisere venner, familie og logebrødre.

De velfærdsprofessionelle i kommunerne, sundhedsvæsenet, politiet og kriminalforsorgen er alle ansatte til at udføre opgaver på samfundets vegne, som politikerne har besluttet. Og der er så massiv efterspørgsel på veluddannede professionelle, at de ikke behøver at frygte engagerede frivillige.

Det kræver selvfølgelig, at professionerne er i stand til at begrunde deres handlinger fagligt. Det behøver de frivillige ikke i samme grad, og det behøver civile slet ikke; de civile handler mest på grund af deres følelser.

Kæden kan hoppe af for den uddannede, der mangler dannelse. Selvom man er fagligt særdeles kompetent, skal man jo ikke opføre sig ubehøvlet. Omvendt oplever vi også ansatte med en haltende faglighed, der kommer langt med stor høflighed.

Velfærdskagen er et samarbejde
Det frivillige arbejde er altså ikke bare krymmel på velfærdskagen, men det er heller ikke lagkagebunden eller fundamentet. Det er særdeles vigtigt, at både de frivillige og de fagprofessionelle har respekt og sans for det grundlæggende civile liv – ellers risikerer vi i vores godhjertede engagement at umyndiggøre de civile og svække deres handlekompetencer.

Den bedste velfærdskage opnår vi, når frivillige og professionelle samarbejder – både når vi samarbejder indbyrdes, og når vi samarbejder med hinanden.

På Københavns Professionshøjskole har vi for eksempel et obligatorisk tværprofessionelt forløb, hvor vi øver os i at bringe hinandens faglighed i spil, fordi det er nødvendigt for at få nogle holdbare løsninger for borgerne og samfundet. Vi træner og øver også i at samarbejde med forskellige typer af frivillige, fordi de i hverdagens praksis er en del af den gode løsning, for eksempel er vi medlemmer af Medborgerne.

Den største udfordring er, hvordan henholdsvis frivillige og professionelle støtter og hjælper mennesker uden at tage deres værdighed og ansvar fra dem, samt hvordan vi støtter og hjælper en afgrænset gruppe af mennesker uden at forulempe andre grupper.

Det findes der ikke ét svar på. Derfor er debatten og Den Store Velfærdskagedyst så vigtig.

Forrige artikel Dansk Teater: Fonds- og statsstøtte er to sider af samme mønt Dansk Teater: Fonds- og statsstøtte er to sider af samme mønt Næste artikel Replik til Uffe Elbæk: Lad de lokale kræfter bestemme selv Replik til Uffe Elbæk: Lad de lokale kræfter bestemme selv