Lars Werge: Tryghedsgruppen skal hjælpe med at styrke fællesskabet

DEBAT: Danmark er rigt på fællesskaber. Det skal vi holde fast i, og her spiller Tryghedsgruppen og TrygFonden en central rolle, skriver Lars Werge. 

Af Lars Werge
Kandidat til Tryghedsgruppens repræsentantskab 

Danmark er et rigt land. Mange danskere har det godt, økonomien har haft optur de seneste år, og optimismen bobler.

Det skyldes blandt andet, at Danmark er et land, der er rigt på fællesskaber.

Lige fra daginstitutioner og folkeskolen, hvor vores børn opdrages til at arbejde sammen i fællesskab og tillid til hinanden, over arbejdslivet til fritiden, hvor kultur, idræt og græsrødder på kryds og tværs knytter os sammen. Som nation og som individer.

Det fællesskab skal vi holde fast i. Og så skal vi styrke og udbygge det, så vi får endnu flere med.

Her spiller en stor, velgørende institution som Tryghedsgruppen og TrygFonden en central rolle.

Tag ansvar for fællesskabet
Når Fonden årligt donerer 650 millioner kroner til projekter, der har til formål, at ”alle i Danmark skal kunne tage ansvar for egen og andres tryghed”, så gør det en forskel. Og så skal det også fremover gøre en forskel.

Det kan du måske være med til at påvirke. I disse uger er der nemlig valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab for Region Hovedstaden.

21 pladser i forsamlingen er i spil, og vi er 70 kandidater, der appellerer til de godt 500.000 Tryg-medlemmers gunst i et valg, der løber fra 20. januar til 7. februar.

Så hvis du er kunde hos Tryg, i Alka eller på anden måde tilknyttet Tryghedsgruppen som medlem, så får du besked via e-boks eller et gammeldags brev om, at du er stemmeberettiget. Og jeg vil gerne opfordre dig til at stemme.

Til at bruge din indflydelse, for det er jo også en del af det at tage ansvar for fællesskabet, at man deltager i demokratiet.

Jeg har for mit vedkommende besluttet at deltage ved at stille mig til rådighed for repræsentantskabet. Jeg vil gerne vælges som medlem, og min hensigt og mine ambitioner går netop på at styrke og udvikle fællesskabet.

Tryghedsgruppen skal løfte fra bunden
Hvis man stemmer på mig, får man en repræsentant, der altid vil vurdere ansøgningerne til fondens bevillinger, ud fra hvad der gavner fællesskabet. Og jeg vil som udgangspunkt altid arbejde for at modvirke uligheden – i sundhed, i tryghed og i samfundet som sådan.

Her kan Tryghedsgruppen og TrygFonden spille en endnu stærkere rolle. Og det er vigtigt, at vi påtager os det ansvar.

Det er vigtigt, at en så stor aktør som Tryghedsgruppen vil være med til at løfte fra bunden og modvirke den splittelse, der visse steder i samfundet stikker sit ansigt frem. For vi ved, hvordan der er stor ulighed på sundhedsområdet.

Hvordan fedme, motion og kropsforståelse er blevet områder, hvor forskellene vokser meget hurtigt, og hvor der også er store forskelle mellem de sociale grupper.

Her kan Tryghedsgruppen gøre en forskel i sit arbejde fuldstændig på tilsvarende vis, som man har gjort en stor forskel i de seneste mange år med støtte til mange stærke projekter.

Her tænker jeg blandt andet på kystlivredderne, på hjertestarterne – og ikke mindst på et projekt som ”Den Sociale Kapitalfond”, hvor der investeres i sociale virksomheder og skabelsen af job til udsatte medborgere.

Medlemmernes tillid
I den første halvdel af januar måned var vi til en række medlemsarrangementer i regionen, hvor tusinder af Tryg- og Alka-kunder var mødt frem. I sagens natur nåede jeg ikke at tale med hver og én, men det var spændende at lytte til mange forskellige observationer.

I særdeleshed var det interessant at høre opfattelserne af den særlige bonusordning, som Tryg har etableret for nogle år siden. Man betaler kunderne otte procent af deres præmie tilbage efter regnskabsåret – altså en slags kontant præmiering for at bevare aftalen.

Men jeg hørte flere give udtryk for, at man med lige så stor ret kunne gøre forsikringerne otte procent billigere. Eller otte procent bedre.

Tilmed er den hidtidige afgørelse fra skattemyndighederne, at den udbetalte bonus er skattepligtig, og det vakte også forundring hos flere af de medlemmer, jeg har talt med i januar måned.

Repræsentantskabet kommer helt sikkert til at diskutere bonusordningen i de kommende år. Min holdning er, at ordningen lige nu har nogle indbyggede problemer, og derfor hælder jeg til, at den skal sløjfes, og så skal forsikringerne til gengæld trimmes enten på indhold eller pris svarende til de otte procent.

Men jeg kan love, at hvis jeg bliver valgt, vil jeg også være meget lydhør for henvendelser fra Trygs medlemmer i mit arbejde.

Jeg ønsker at være medlemmernes repræsentant i Tryghedsgruppen, og jeg håber, at jeg kan gøre mig fortjent til medlemmernes tillid.

Forrige artikel Knud Foldschack: God forsikring og godt fondsarbejde bør være Tryghedsgruppens grundpiller Knud Foldschack: God forsikring og godt fondsarbejde bør være Tryghedsgruppens grundpiller Næste artikel Lene Toft Johnsen: Tryghedsgruppen skal være med til at fastholde lysten til frivillighed Lene Toft Johnsen: Tryghedsgruppen skal være med til at fastholde lysten til frivillighed