Medborgerne: Vi bør lytte og skabe gode rammer for unge i ghetto-områderne

DEBAT: Drop snakken om at jævne ghettoerne med jorden, og fokusér i stedet på de unge. Vi skal lytte og skabe rammer for dem, der tror på tilværelsen, i stedet for at stigmatisere dem med ghettostemplet, skriver Ruth Gøjsen.

Af Ruth Gøjsen
Forkvinde og medstifter, Medborgerne

For syv år siden sagde statsministeren i sin åbningstale, at ”Vi vil rive murene ned. Vi vil åbne ghettoerne mod samfundet”. Lars Løkke Rasmussen har tidligere omtalt disse områder, som ”sorte huller i Danmarkskortet". Men hvorfra kommer disse mure og hvad gør vi for at rive dem ned?

Selvopfyldende narrativ
Professor Flemming Balvig, lektor Lars Holmbjerg og sociolog Aydin Soei stiller i Tingbjergundersøgelsen skarpt på, hvordan synet på unge i Tingbjerg er præget af sociale overdrivelser.

En social overdrivelse kunne eksempelvis være, at unge tror, at andre unge drikker mere, end de gør, og denne fejlagtige forestilling kan være med til at øge den enkeltes alkoholindtag. Disse sociale overdrivelser har altså betydning for, hvilken adfærd den enkelte har.

Tingbjergundersøgelsen ser på 14-15 årige unge på Tingbjerg Skole og deres adfærd og tanker i forhold til hash, vold, skolegang og fremtid. Både ud fra de unges eget perspektiv, men undersøgelsen viser også de voksnes forestillinger om de unge.

Der ses store sociale overdrivelser fra de voksne, der omgiver de unge; forældre, lærere og SSP medarbejdere. De voksne tror generelt, at der ryges mere hash, begås mere vold, hænges mere ud med bandemedlemmer, og at de unge har færre planer for fremtiden, og ikke er særlig glade for skolen.

Disse forestillinger flugter fuldstændig med de konnotationer, der følger med det statslige narrativ om ghettoer og sorte huller i Danmarkskortet.

Den anden side af Tingbjergundersøgelsen er dog opløftende læsning. Det går faktisk bedre med de unge i Tingbjerg, end vi tror. Den enkelte unge er glad for at gå i skole, få ryger hash, og få omgås bandemedlemmer. De er optimistiske i forhold til deres fremtid og deres jobsituation.

Der ses en ungdom, som har kapacitet til at ville noget andet. Det store spørgsmål er, hvilke rammer vi stiller til rådighed for, at de unge faktisk kan forløse deres potentiale, bryde med udfordringerne, hvis de primært mødes med lave forventninger fra deres omverden?

Skaber vi selvopfyldende profetier med vores sociale overdrivelser, så de unge ikke kan holde fast i den gode kurs?

Lad de unge få ordet
Vi har brug for at lade de unge med tro på tilværelsen skabe et andet narrativ end det politiske. Brug for at lade dem bryde fri fra de sociale overdrivelser, de møder fra deres omverden, så den selvopfyldende profeti, vi understøtter, der opfyldes, er de unges, og ikke den politiske. 

Det betyder, at vi i højere grad skal vinkle alt det gode arbejde, der allerede foregår i helhedsplanerne og i det boligsociale felt på en anden måde.

For eksempel ved at fokusere mere på relationsopbygning til den enkelte, som i højere grad selv kan være med til at sætte retning, og som derved i højere grad kan forbinde sig til det aktive liv, som rigtig mange er en del af i det omkringliggende lokalområde.

På den måde skifter vi også optikken fra at se den enkelte som beboer i et udsat område til et helt menneske med interesser, drømme, håb og engagement, som også har sin gang uden for det boligsociale område.

I sportsklubben, foreningen, den lokale kirke, moské og så videre. Disse fællesskaber er oplagte indgange til at styrke (og i første omgang skabe) relationerne, fordi det her sker gennem et engagement, et livsvalg, som viser potentiale og et ønske om at skabe forandringer.

Hos Medborgerne tror vi, at et organiseret civilsamfund spiller en afgørende rolle i at forene et udsat område med resten af lokalsamfundet - det er her, hvor handlekraften og værdifællesskabet er.

Hvis vi skal lykkes med at bryde murene ned, så skal vi give slip på vores sociale overdrivelser, turde lytte til potentialet hos de unge, aktivt dyrke det, og skabe bedre betingelser for, at de kommer til orde og kan lykkes. Giv mikrofonen til de unge!

Forrige artikel Forfatter: Civilsamfundet skal byde minoriteter indenfor Forfatter: Civilsamfundet skal byde minoriteter indenfor Næste artikel Debat: Er der plads i Danmark til et multikulturelt lokalsamfund? Debat: Er der plads i Danmark til et multikulturelt lokalsamfund?
Forsker: Frivillighed kan udvikle velfærden i kommunerne

Forsker: Frivillighed kan udvikle velfærden i kommunerne

DEBAT: Det er en begrænsende tankegang, at frivillige kun skal være supplement. Hvis man ændrer synet på deres potentiale og rolle, kan de udfylde huller i den offentlige sektor og udvikle velfærden, skriver Anders la Cour.