Dansk Folkeparti: Vi skal have flere nummerpladescannere

DEBAT: DF ønsker flere mobile nummerpladescannere, der kan indsættes i områder, der plages af kriminalitet. Det er et vigtigt opklaringsredskab for politiet, skriver Peter Skaarup.

Af Peter Skaarup (DF)
Retsordfører

Svenske tilstande med bandernes hærgen og bombesprængninger er desværre noget, vi i stigende omfang har stiftet bekendtskab med i Danmark.

Det er totalt uacceptabelt og noget, vi skal bekæmpe på alle tænkelige måder.

Et af de værktøjer drejer sig om mere overvågning. 

Frigiver ressourcer
Overvågning er nemlig en rigtig god ide. Ikke for overvågningens egen skyld, men simpelthen fordi det er et nødvendigt værktøj til kriminalitetsbekæmpelse.

Det gør det lettere at opklare forbrydelser, hvilket frigiver ressourcer til politiet. Havde man eksempelvis ikke overvågning i ghettoområder, ville et i forvejen presset politi skulle bruge endnu flere ressourcer.

Hvad angår kriminalitet såsom hærværk, ildspåsættelse af biler etc., er der desuden belæg for, at det har en vis præventiv effekt.

DF ønsker således, at centrale pladser, udsatte boligområder og vigtige veje bliver videoovervåget, sådan at betjente fra et kontrolcenter kan se, hvad der foregår, hvis der er et behov for at kigge på det i forbindelse med alvorlig kriminalitet.

Flere nummerpladescannere
Et andet væsentligt kontrolinstrument er nummerpladescannere.

Dagligt fotograferer kameraer ved især grænseovergange og trafikknudepunkter tusindvis af forbikørende bilers nummerplade.

Politiet kan så søge i de lagrede data og eksempelvis se, hvor en bestemt nummerplade er blevet observeret, eller hvilke biler der har passeret et bestemt kamera i et givent tidsrum.

Vi ved, at nummerpladescannere er uhyre effektive, når det handler om at opklare kriminalitet hurtigt og effektivt og finde frem til kriminelle.

Derfor ønsker vi flere mobile nummerpladescannere, der blandt andet kan indsættes i områder og kvarterer, som er særlig plaget af indbrud og anden form for kriminalitet.

Et nødvendigt onde
Det er klart, at øget overvågning og kontrol kommer med en pris, hvad angår borgernes privatliv. Selvfølgelig skal man ikke bare overvåge alt og alle ukritisk.

Borgerne skal kunne nære tillid til, at deres data anvendes med omhu og beskyttes mod misbrug. Vi skal derfor løbende have en politisk drøftelse af, hvordan vi anvender og beskytter data bedst muligt. 

Men overvågning er desværre et nødvendigt onde.

Vi bør erkende, at vi lever i en tid, hvor videoovervågning desværre er afgørende, hvis vi skal kunne efterforske og opklare kriminalitet effektivt og hurtigt, og ikke mindst forhindre eventuelle terroranslag.

Forrige artikel Tænketank: Ansigtsgenkendelse flytter demokratiets grænser Tænketank: Ansigtsgenkendelse flytter demokratiets grænser Næste artikel Aktører: Digitalt kompetenceløft bør prioriteres politisk og på ledelsesplan Aktører: Digitalt kompetenceløft bør prioriteres politisk og på ledelsesplan