DF: Et digitalt indre marked øger faren for misbrug og cyberkriminalitet

REPLIK: Hvis man skal tro Dansk Industri, er der ingen grænser for de katastrofale konsekvenser, hvis ikke man tilslutter sig EU's digitale indre marked. Men et sådant marked skaber store udfordringer, hvad angår borgere og forbrugeres tillid og sikkerhed, skriver Kenneth Kristensen Berth (DF).

Af Kenneth Kristensen Berth (DF)
EU-ordfører 

Når man læser Dansk Industris indlæg i debatten om EU's digitale marked, får man mindelser om de evindeligt mange EU-positive kampagner i tidens løb. Fælles for dem alle er, at dommedagsprofetierne står i kø. Der er ingen grænser for de katastrofale konsekvenser, det vil få, hvis ikke man tilslutter sig EU's seneste påfund og gerne med fuld kraft.

Med reference til en artikel i det amerikanske tidskrift ”The Economist” begræder DI, at EU end ikke nævnes, når titlen som digitalt overhoved skal tildeles. Hvis ikke Europa skal køres over i kampen om det digitale overherredømme, så er den eneste løsning, at nationalstatens egne regler tilsidesættes. De 28 nationale markeder skal således omstilles til kun ét samlet marked. Der spilles med andre ord på den kendte violin – det eneste lyksaliggørende er mere inklusion.

DI glemmer bare, at det digitale indre marked skaber store udfordringer, hvad angår tillid og sikkerhed.

For selvom indsamling og analyse af store datamængder potentielt kan være gunstigt for udviklingen af bedre services og produkter samt øget vækst, så medfører det også en række risici. Faren for misbrug og cyberkriminalitet øges eksempelvis, når danske virksomheder og borgeres data indsamles eller udveksles på tværs af landegrænser.

Danske forbrugeres rettigheder
Idéen om, at de nationale hjemmemarkeder skal udslettes til fordel for et europæisk hjemmemarked, vil være til ulempe for både danske virksomheder og forbrugere. I Danmark har vi for eksempel langt strengere krav til forbrugerbeskyttelse. Med kun ét marked vil det blive langt sværere for danske forbrugere at kende deres rettigheder.

Dertil kommer en absurd salgspligt. En salgspligt, der forpligter virksomheder til at sælge deres varer i andre EU-lande, uanset om de ønsker det eller ej.

Danske forbrugere og virksomheder har et hjemmemarked – og det er det danske. Her kan vi så skabe de rammer, vi finder rigtige. Den frihed bør de enkelte lande fortsat have.

Hvad der er rigtigt i Danmark, behøver ikke nødvendigvis være rigtigt i Bulgarien. Og så er det så op til den enkelte virksomhed eller forbruger at beslutte, hvorvidt man enten vil sælge eller købe sine varer i et andet land.

Forrige artikel Digital landechef: Når to droner står overfor hinanden i krig – hvem vinder så? Digital landechef: Når to droner står overfor hinanden i krig – hvem vinder så? Næste artikel Lose, Sorgenfrey og Frelle: Sådan løfter vi Danmark op i den digitale superliga Lose, Sorgenfrey og Frelle: Sådan løfter vi Danmark op i den digitale superliga