Fagforeninger: Digitale platforme udfordrer fremtidens arbejdsmarked

DEBAT: Der er behov for tilpasning af den danske model til det nye digitale arbejdsmarked, skriver Lars Qvistgaard og Kim Simonsen, formand for Akademikerne og formand for HK. 

Af Lars Qvistgaard og Kim Simonsen
Hhv. formand for Akademikerne og formand for HK

De danske myndigheder skal blive bedre til at håndtere konkurrence og skatteudfordringer på fremtidens markedsplads. Så kan vi udnytte de nye digitale muligheder til at skabe et stærkere arbejdsmarked. Teknologien skal tjene os som samfund, ikke omvendt.

Hvis du arbejder på én af de digitale platforme, hvor du kan vælge at løse arbejdsopgaver for flere forskellige arbejdsgivere, er du så selvstændig med eget CVR-nummer eller lønmodtager med skiftende arbejdsgivere?

Umiddelbart kan det virke som et teoretisk spørgsmål uden ret megen betydning for din dagligdag som digital freelancer. Men svaret kan få stor betydning for ikke bare dig, men for vækst- og velfærdsudviklingen i vort samfund.

Hvis du er selvstændig, må du nemlig ikke aftale med andre digitale freelancere, hvad I tager i timen for at løse opgaven. Det er ulovlig karteldannelse, og vi kan som fagforeninger ikke hjælpe dig med at opretholde en rimelig løn og dermed også en skatteindbetaling, der bidrager til at opretholde en velfærdsstat.

Hvis du og dine freelancekolleger aftaler en timepris, har I overtrådt EU’s konkurrenceregler. Sådan er det måske, for det afhænger, som altid, af de konkrete omstændigheder.

Kommende udfordringer
Det nye digitale arbejdsmarked er på vej til at bryde med den gamle, klassiske måde, vi organiserer arbejdet på. Og lige nu opstår myriader af spørgsmål og meget få svar. Karteldannelse er blot ét af spørgsmålene.

Et andet er, hvem der har retten til de ”ratings”, som du får, når du har udført en opgave via en digital platform. Er det dig, eller er det den platform, du har benyttet?

Et faktum er det i hvert fald, at det er vanskeligt at tage dine ratings fra arbejde udført via en platform med til en anden platform.

Nye teknologier spirer frem overalt og giver nye vækstmuligheder. De udfordrer eksisterende måder at drive forretning på, og det giver dynamik og skærper konkurrencen til gavn for alle.

Men der er desværre også mange eksempler på, at digitale tjenester sikrer sig succes gennem monopoldannelse. De bliver store og opnår skalafordele ved at starte med billige priser for at få mange brugere.

I USA er der mange eksempler på, at det har skabt unfair konkurrencevilkår. Mindre platforme spilles af banen, hvorefter prisen hæves og kvaliteten og servicen over for kunder forringes. Det er ingen tjent med.

Vi mangler at skrue de rigtige rammevilkår sammen, der sikrer, at platformsvirksomhederne for alvor bliver en gevinst for alle – både for platformene, brugere, forbrugerne og samfundet.

Men vi mangler endnu at finde de håndtag, der forhindrer denne type nye virksomheder i at danne monopoler på den nye markedsplads.

For nylig er EU også begyndt at interesse sig for udfordringen. Det kræver tiltag i Danmark og i EU, hvis ikke vi ønsker at ende som rettighedsløse gidsler i den nye digitale udvikling.

Sådan opfattes det også i Bruxelles, hvor konkurrencekommissær Magrethe Vestager har fokus på spørgsmålene og i dag, fredag den 19. maj, i HK og Akademikernes ”Ekspertpanel for Platformsøkonomi” fortæller nærmere om, hvordan EU griber opgaven.

Forrige artikel Digitaliseringsstyrelsen: I virkeligheden er fortællingen om it-Danmark en succes Digitaliseringsstyrelsen: I virkeligheden er fortællingen om it-Danmark en succes Næste artikel Professor: Gør hurtigst muligt IT-valgfaget i folkeskolen obligatorisk Professor: Gør hurtigst muligt IT-valgfaget i folkeskolen obligatorisk
Gavner AI borgeren eller systemet?

Gavner AI borgeren eller systemet?

Hvem vinder, når det offentlige tager kunstig intelligens i brug? Er det borgerne, som kan blive betjent hurtigere, og mere præcist og kvalificeret – eller bliver det snarere myndighederne, der kan overlade kontakten med borgerne til chatbots, og lade maskinen om at træffe afgørelser?