Hilfr og Chabber: Lad os integrere platformsøkonomi i den danske model

DEBAT: Vi bør lade den danske model følge med udviklingen og lave aftaler for platformsøkonomier, skriver Sebastian von Wildenrath Løvgreen og Nicolai Søndergård Kjær, medstiftere af hhv. Chabber og Hilfr.

Af Sebastian von Wildenrath Løvgreen og Nicolai Søndergård Kjær
Hhv. medstifter af Chabber og medstifter af Hilfr

Danskerne omfavner i stigende grad platformsøkonomien. I dag kan du finde fleksibel arbejdskraft til en bred vifte af services eksempelvis serveringspersonale og rengøringsfolk blandt andet igennem vores platforme Chabber og Hilfr.

I efteråret 2017 påtog Chabber sig arbejdsgiveransvar for brugere af platformen, og i foråret 2018 har Hilfr indgået den første danske platformsoverenskomst med fagforeningen 3F.

Tiden for ureguleret platformsøkonomi er efter vores mening endegyldigt forbi. Man er ikke ‘bare’ en platform længere som Cambridge Analytica/Facebook-skandalen viste. Eller i Danmark eksemplificeret ved Ubers problemer på det danske arbejdsmarked og lovgivning.

Platformsøkonomien skal integreres i den almindelige økonomi, men det kræver nytænkning og fleksibilitet fra alle involverede parter.

Fleksible aftaler
I medierne bliver platformene ofte set som en fællesmængde, som skal håndteres under ét, men i virkeligheden er platformsøkonomi en meget bred betegnelse. Fællesmængden mellem Airbnb, Uber, Chabber og Hilfr er ikke ret store, udover at selve bookingen foregår online.

Det giver derfor ikke mening at regulere markedet som et, men tværtimod er der brug for fleksible løsninger, som løbende tilpasser lovgivningen til den rivende teknologiske udvikling, der finder sted.

I vores optik er der brug for, at arbejdsmarkedets parter, regeringen og platformsvirksomheder går sammen og finder løsninger på de udfordringer og muligheder, som den nye dele- og platformsøkonomi skaber for os alle.

Skænk kaffen og find en løsning
Danmark får international ros for ”den danske model” på arbejdsmarkedet. Det bør i vores optik være en målsætning, at Danmark også bliver et foregangsland for platformsøkonomi.

Vi skal understøtte de hævdvundne aftaler og rettigheder, som er sikret igennem mere end 100 års kamp i Danmark, men samtidig skal vi gribe de nye muligheder for et alsidigt arbejdsliv, som platformsøkonomien tilbyder danskerne.

Vi vil bidrage til at skabe varige løsninger, der skaber nye arbejdspladser under ordnede forhold. Det sikrer vi bedst på god dansk manér; nemlig med kaffe på kanden og åbne diskussioner blandt de involverede parter.

Vores opfordring er derfor, at fagbevægelsen, arbejdsgiverne, regeringen og folketinget stikker hovederne sammen med en gruppe af platformsvirksomheder for at diskutere løsninger.

Vi hylder derfor beslutningen om at nedsætte et platformsråd under Erhvervs- & Vækstministeriet med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og naturligvis ansvarlige danske platforme.

På denne måde kan vi sikre en opdatering af den danske model til et digitaliseret arbejdsmarked, uden at hævdvundne rettigheder og traditioner ryger ud med badevandet. Den danske model er måske nok 119 år gammel, men stadigvæk i god form til at følge med udviklingen.

Forrige artikel Pernille Tranberg: Der er ikke noget, der hedder privatliv på Facebook Pernille Tranberg: Der er ikke noget, der hedder privatliv på Facebook Næste artikel Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen Debat: Kommunerne fortjener støtte til cybersikkerhed i energiforsyningen
Den lange rejse mod eksponentiel vækst

Den lange rejse mod eksponentiel vækst

Rent vand ligger højt på listen over klodens største udfordringer; klimaforandringer, forurening og et voksende forbrug vil presse forsyningerne alvorligt i de kommende år. Danske Aquaporin har udviklet et filter til afsaltning og rensning af vand, der er ekstremt effektivt. Nu handler det om at få produktionen op i den helt store globale skala.