IT-ekspert til danskerne: I skal ikke have tillid til statens omgang med persondata

DEBAT: Offentlige myndigheder sjusker med danskernes personfølsomme data, og det er ufatteligt, at borgerne finder sig i det, skriver John Foley. Det er derfor positivt, at Alternativet tager emnet op, så befolkningen kan forholde sig til problemet. 

Af John M. Foley
Stifter af rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomheden COPITS, militærteknisk- og sikkerhedsofficer med speciale i it- og cybersikkerhed

Befolkningen hverken kan eller bør have tillid til politikernes og embedsværkets omgang med betroede og følsomme personlige oplysninger. Talrige eksempler dokumenterer næsten dagligt offentlige myndigheders svigt og sjusk i omgangen med befolkningens tvangslagrede oplysninger og data i deres varetægt. 

Med den såkaldte Databeskyttelsesforordning åbnes op for ubegrænset anvendelse og (mis)brug af befolkningens ufatteligt mange data tvangslagret i de offentlige registre, uden at den enkelte borger oplyses herom. Det er det stik modsatte af forordningens intentioner, der er ved at blive til dansk lov.

På ministerielt og styrelsesniveau kan embedsværket tildele sig selv alle rettigheder til tværsektorialt at benytte oplysninger og data, som de selv finder passende, uden parlamentarisk eller demokratisk kontrol.

Det er det virkeligt skræmmende, som også Josphine Fock (ALT) sporadisk omtaler i et interview med Altinget.

Befolkningens søvndyssende uvidenhed
Ufatteligt, at befolkningen finder sig i det. Og public service-medier som DR vil hellere sende X Factor og andre intetsigende udsendelser, der holder samfundet og befolkningen i søvndyssende uvidenhed. 

Godt, at Alternativet tager emnet op, men jeg frygter, at store dele af befolkningen desværre ikke forstår eller forholder sig til problemet.

De fleste tilkendegiver blot: "Vi har intet at skjule, så staten kan bare bruge vores personlige oplysninger og data, som de finder for godt", uden at forstå, hvad de egentlig siger ja til.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Lad private rådgivere modernisere det offentlige i 2018 Dansk Erhverv: Lad private rådgivere modernisere det offentlige i 2018 Næste artikel Dansk IT: Vi skal styrke digitale kompetencer, hvis velfærden skal udvikles Dansk IT: Vi skal styrke digitale kompetencer, hvis velfærden skal udvikles
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · ufrivillig datamalkeko for dataherremænd

  Kan kun give John M. Foley ret...

  ... det er ufatteligt, at vi finder os i den ene gang efter den anden at skulle høre på politikeres og forskeres bavl om, at vi i Danmark har god datasikkerhed, og at vi derfor ganske roligt kan overlade vores privatliv i deres varetægt - samtidig med daglige skandaler om, at sikkerheden ofte er stort set ikke eksisterende.

  https://www.version2.dk/artikel/region-syddanmark-laegger-sig-fladt-ned-har-ikke-foert-tilsyn-med-sundhedsdata-1083992
  https://www.version2.dk/artikel/ulovlig-datahaandtering-hos-statens-serum-institut-holder-ikke-oeje-med-databehandlere
  https://www.version2.dk/artikel/statens-serum-institut-sender-patientdata-usa-uden-at-fortaelle-borgerne-1083367
  https://www.version2.dk/artikel/samtlige-regioner-faar-roeffel-datatilsynet-at-svigte-overholdelse-persondataregler-1074491
  https://www.version2.dk/artikel/region-nordjylland-vi-aner-ikke-vores-tilsyn-med-databehandlere-lever-loven-1084010
  https://www.version2.dk/artikel/patientindeks-skulle-oprindeligt-testes-paa-50000-saerligt-syge-nu-alle-patienter-to
  https://www.version2.dk/artikel/sundhedsminister-ssis-manglende-tilsyn-ikke-godt-nok-staerkt-kritisabelt-108https://www.version2.dk/sog/trivselsm%C3%A5ling3879

  Vi må have stoppet dette vanvid og erobre retten til privatliv (og sikkerheden omkring samfundets livsvigtige infrastruktur) tilbage. Myndighederne er ikke til at tale fornuft til, for de er fast besluttede på, at danskernes privatliv i form af BigData er en guldåre - til fri afbenyttelse for politikere, forskere og folk med penge nok, såsom medicinalfirmaer. Og der kommer datasikkerhedsspørgsmålet på tværs af disse klondyke-drømme.

  Derfor må vi gå til modangreb, og i stedet gå i gang med at aktionere. Sig "nej" til at deltage i befolkningsundersøgelser. Sig "Nej" til, at dine sundhedsdata må genanvendes til andre formål. Kræv aktindsigt i anmeldelser til Datatilsynet og i diverse projekters databehandleraftaler. Marker på alle mulige måder, at du forventer, at privatliv og datasikkerhed tages alvorligt, og at du ikke er et umælende forsøgsdyr, som kan malkes for data, som det passer dataherremændene.

  Protester mod "Det Nationale Genom Center", for der er ikke det mindste styr på etik, privatliv og datasikkerhed.

  Støt privatlivsinitiativer som:
  Patientdataforeningen https://www.facebook.com/BevarTavshedspligten/
  https://noyb.eu
  IT-politisk Forening
  https://www.skrivunder.net/nej_til_udlevering_af_dine_helbredsdata_uden_samtykke

  Det kan kun gå for langsomt med at få erobret retten til privatliv tilbage.


 • Anmeld

  John Michael Foley · Stifter af rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomheden COPITS

  Fortsættelse følger.....

  Tak Anne-Marie Krogsbøll for dine gode og meget relevante betragtninger samt forslag til hvad vi som enkeltpersoner og sammen kan gøre ved den uheldige og skræmmende udvikling, som politikerne og andre har kastet os ud i.
  Følg gerne med i mine (vores) fortsatte bestræbelser på at vække befolkningen op af "Tornerosesøvnen" i kommende artikler i Altinget. Redaktionen har opfordret mig til at komme med flere artikler og debatindlæg, der forhåbentlig kan få befolkningen og borgere til at indse og gøre noget ved det skråplan vi som samfund er på vej ned af.

 • Anmeld

  Jørgen T. Jensen · Folkepensionist

  Nej, jeg forstår det ikke

  Nej, jeg forstår ikke det fulde potentiale i adgang til vores allesammens sundhedsdata. Og det er måske der risikoen ligger? Men jeg er syg, så jeg vil gerne have, at nogen finder ud af hvorfor, og det kan man kun ved at sammenholde mine data MED ANDRES DATA. Data som ikke er sundhedsdata, f.eks. ansigtsgenkendelse, tlf. metadata og adfærd på sociale medier, skal være omfattet af betydelig større beskyttelse.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · ufrivillig datamalkeko for dataherremænd

  Svar på ovenstående

  Det lyder rigtigt godt, John M. Foley, det glæder jeg mig til at følge med i, for det er utroligt vigtigt.

  Jørgen T. Jensen:
  Det gør mig ondt at høre, at du er syg. I din situation ville jeg garanteret også håbe, at der blev fundet en kur. Løsningen er desværre bare ikke at blæse på privatliv og datasikkerhed, og give medicinalfirmaer, forskere, politikere og andre rettigheder over vore privatliv, som vi dårligt nok selv har.

  Indtil for få år siden deltog jeg selv gerne i befolkningsundersøgelser af hensyn til forskningen. Jeg blev givet det indtryk, at der var tale om ren offentlig forskning, udført af frivillige, ulønnede forskere, dvs. ren idealisme (det fremgik faktisk af informationsmaterialet). Så opdagede jeg ad omveje, at disse data bruges til at indkredse forsøgspersoner til medicinalindustriens forskning, og at mange af de tilknyttede forskere tjener styrtende med penge ved denne forskning, tilknyttet medicinalindustrien - med befolkningsundersøgelsernes data (i hvert fald nogen af dem - jeg kender ikke dem alle). Data videregives også til udlandet.

  Denne type forskning er er ikke videnskabelig. Den er befængt med utallige interessekonflikter, som forvrider resultaterne. Og det gælder for en meget stor - og voksende - del af den forskning, der udføres med vore sundhedsdata. Det kan man læse mere om her: www.laegerudensponsor.dk

  Vi vil alle sammen gerne have bedre folkesundhed, men løsningen er ikke data-klondyke med private-offentlige samarbejder. Løsningen er offentlig, uafhængig forskning med data, som befolkningen frivilligt har afgivet på baggrund af grundige etiske diskussioner, perfekt datasikkerhed og respekt for privatliv. Det får vi på længere sigt meget bedre folkesundhed ud af, end den nuværende tilgang, hvor penge, datasjusk og manglende respekt for privatlivets grænser styrer forskningen.

  Det går ud over mit mentale velbefindende, at jeg føler mig udsat for overgreb fra myndighedernes side på dette område. De trænger uinviteret ind i mit privatliv, respekterer ikke afvisning og reducerer mig fra person til objekt. Man kunne med fuld ret starte en ny #metoo-datavoldtægt bevægelse (hvis jeg altså ville have noget med twitter at gøre - det vil jeg ikke).

  Hvad nu, hvis forskningen ender med at vise, at du selv er skyld i din sygdom via din livsstil, og at du derfor ikke bør tilbydes hjælp? Eller at du fejler andre ting, som der desværre ikke er noget at gøre noget ved? Vil du have gavn af at vide det? Det mener jeg ikke, at du vil - men det vil forsikringsselskaberne og medicinalfirmaerne.

  Jeg lægger her et par link fra det norske Datatilsyn med rigtigt gode og tankevækkende indlæg om hele denne udvikling:

  https://www.personvernbloggen.no/2017/12/07/tanker-om-framtidas-helsevesen/
  https://www.personvernbloggen.no/2018/01/03/betal-som-du-lever/
  https://www.personvernbloggen.no/2018/01/13/kunstig-intelligens-til-a-stole-pa/
  https://www.personvernbloggen.no/2018/01/10/hva-er-egentlig-problemet-med-varig-lagring-av-blod-fra-alle-nyfodte-barn-i-norge/

  God bedring og venlig hilsen
  Anne-Marie Krogsbøll

 • Anmeld

  Bjarne Andersen

  GIV FOLKET BRØD OG SKUESPIL

  Ufatteligt, at befolkningen finder sig i det. Og public service-medier som DR vil hellere sende X Factor og andre intetsigende udsendelser, der holder samfundet og befolkningen i søvndyssende uvidenhed.

  GIV FOLKET BRØD OG SKUESPIL
  Formålet var, at holde befolkningen fra at beskæftige sig med politiske forhold.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Kør løs -

  Der er ellers ikke mange, der åbner munden om dette emne.
  Enten fordi de ikke ved så meget, eller også fordi de tjener fedt på det.
  Flot du råber op John Michael Foley.
  Thumbs up.

 • Anmeld

  John Michael Foley · Stifter af rådgivnings- og it-sikkerhedsvirksomheden COPITS

  Fortsættelse følger på Radio 24/7, programmet Aflyttet - søndag den 21. januar

  Tak for de pæne og opmuntrende ord Erik Nørgaard. Ja, der er en stor It- og teknik industri, som desværre holder sig tilbage med kritik fordi der er mange penge at tjene, og så ser man stort på de uheldige konsekvenser, som det kan få på samfundet og dets borgere. Det er set i mange andre tilfælde, hvor staten og politikerne har truffet samfundsskadelige beslutninger.
  Radio 24/7 har inviteret mig i studiet på fredag, hvor radioværten på programmet Aflyttet, Anders Kjærulff, og jeg går yderligere i dybden med emnet. Udsendelsen sendes søndag den 21. januar, om eftermiddagen. Og kan også derefter høres som podkast.

Analyse: GPS’en kan ikke fortælle dig, hvor du skal hen

Analyse: GPS’en kan ikke fortælle dig, hvor du skal hen

På område efter område vil maskinerne blive smartere og mere kompetente, end vi selv er. Udfordringen bliver at bruge maskinen til at understøtte og hjælpe os til at gøre det, vi vil, bedre og hurtigere – og holde fast i, at det er os, der leder maskinerne, ikke omvendt.