Lisbeth Knudsen: Derfor er Facebook en trussel mod demokratiet

KOMMENTAR: Facebook er blevet et suverænt, stærkt politisk våben og en trussel mod vores demokrati. Vi lader et privat selskab overvåge os alle sammen og sælge de indhøstede data til den højestbydende, skriver Lisbeth Knudsen.

Om den nyeste Facebookskandale – stadig under udfoldelse og efterforskning – med 50 millioner amerikaneres personlige data udleveret til et britisk dataanalyseselskab og brugt til målrettet politisk kampagnekommunikation for Trump og andre, så er der kun en god ting at sige: Nu må det efterhånden være gået op for den sidste og mest langsomt opfattende, at Facebook ikke handler om at være en filantropisk, social hyggekomsammenplatform, men om at drive en benhård, psykologisk analysemotor og en kynisk forretning med data og annoncer.

Det må også være gået op for den sidste naive sjæl, at Facebook er blevet alt for meget af en gigantisk stor virksomhed, der ikke har styr på sine egne processer, ikke har styr på sine egne data og sin egen etik.

En kolonialistisk, digital fribytter, hvis stifter og leder, Mark Zuckerberg, altid er der for at udbrede den positive, globale sweettalk om at bygge fællesskaber og relationer, men som forsvinder ud af rampelyset, når de professionelle medier afslører, at hans platform har solgt annoncer til russiske troldefabrikker for millioner af dollars.

Eller når hans firma har lånt millioner af kunders data ud til en virksomhed, som dermed fik adgang til at sende personaliserede, politiske budskaber til amerikanske vælgere, uden at de var klar over, hvilken manipulation de blev udsat for.

Og endelig må det være gået op for den sidste utopist, at vores demokrati er udsat for svær og uoprettelig tæring i fundamentet. Som en af Facebooks egne medarbejdere, product manager Samidh Chakrabarti, i øvrigt selv kom til at sige i januar i år i en refleksion efter afsløringen af den russiske troldeskandale: "Når sociale medier er bedst, så tillader de os at udtrykke os selv og handle. Når de er værst, så tillader de folk at sprede misinformation og undergrave demokratiet."

Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, kaldte det i januar for sin personlige udfordring i 2018 at "fikse Facebook". Med det mente han at sætte ind mod fake news, datamisbrug og digitale angreb på nationalstaterne og deres demokratiske valg. "Vi forhindrer ikke alle fejl eller misbrug, men vi gør for øjeblikket for mange fejl i håndhævelse af vores politikker og vores evne til at forhindre misbrug af vores værktøjer,” sagde han.

Og det var jo så sandt, som det var sagt. Nu står vi så her igen. Og Zuckerberg siger det samme. At Facebook undskylder over for brugerne, at firmaet ikke har taget vare på deres data på en ordentlig måde.

Facebook har i mere end to år vidst, at deres data – oprindeligt udleveret til såkaldte forskningsformål – var leveret videre til Cambridge Analytica og derefter misbrugt til politisk kampagneformål. Tilsat det stærke krydderi af politisk intrige og Trumps tidligere nære kampagnechef og medarbejder, Steve Bannon, som medejer af Cambridge Analytics, samt at firmaet er finansieret af Mercerfamilien, som var stærke støtter for Trump-kampagnen i 2016, så er magtspillet fuldbragt.

Millioner af amerikanske vælgere og deres venners personlige profiler og adfærd på nettet er blevet analyseret via deres Facebookdata, og på den baggrund har Trump-kampagnen kunnet teste brugen af bestemte udtryk under kampagnen, målrette anvendelsen af bestemte annoncer og tilgangen til bestemte emner.

Og alt sammen har det kunnet personaliseres til den enkelte vælgers foretrukne interesser, følelser og bekymringer. Facebook kan med den måde, vi bevæger os rundt i deres univers, tegne et så tæt psykologisk portræt af hver af os, at det er langt mere vidtgående i registrering end noget andet firmas lige nu.

Når forargelsen over det, der foregår i USA, har lagt sig, og både britiske og amerikanske myndigheder og politikere har stillet Facebook til regnskab for ikke at beskytte kundernes data ordentligt, så står en ting tilbage: Facebook er blevet et suverænt, stærkt politisk våben og en trussel mod vores demokrati.

Adgangen til Facebooks psykologiske profiler på hver af os kan med den rigtige målrettede kommunikation vinde valg, manipulere med holdninger og flytte stemmer.

Det er jo politikerne og deres kampagnechefer i USA såvel som i Danmark, der benytter adgangen til, via køb og brug af Facebookdata, at kommunikere målrettet, segmenteret og differentieret til vælgerne. Niveauet af brug af data kan være mere eller mindre sofistikeret, men vi har for længst overskredet den tærskel, hvor overvågningen og brugen af data blot handler om køn, alder og geografisk placering.

Målingen af vores adfærd på nettet handler om afdækningen af personlige præferencer og psykologiske profiler på alle mulige områder, om hvad vi liker og ikke liker. Hvad vi søger på, og hvad vi sørger over eller glæder os over. Hvad vi foretager os og med hvem.

Facebook stiller annonceredskaber til rådighed, der i dag bringer de politiske partier, også i Danmark, tæt på den målrettede og personaliserede kommunikation. Men Cambridge Analytics gik lige nogle skridt videre end det i deres bestræbelser på at sikre Trump valgsejren, og de høstede data i et endnu dybere lag end det sædvanligt tilgængelige for enhver, der vil lave en annoncekampagne.

Politisk kommunikation har altid handlet om at ramme de rigtige vælgergrupper med de rigtige budskaber og på det rigtige tidspunkt. Metoderne til at gøre det er bare blevet endnu mere sofistikerede end tidligere, og fornemmelsen af overvågning er snublende nær.

Det samme er fornemmelsen af, at politiske budskaber kan bøjes i alle mulige retninger alt efter den modtager, som skal modtage dem, uden at naboen med et andet adfærdsmønster får samme budskab, men måske et helt andet, som rammer præcis hans eller hendes præferencer og bekymringer.

Kan vi lovgive imod at bruge indsamlingen af data til politiske formål og målrettet politisk kommunikation? Det kan vi kun, hvis vi forbyder de politiske partier at bruge den kanal, som internettet og de sociale medier er, til deres budskaber. Det er næppe en fremkommelig vej i 2018.

Kan vi lovgive om større transparens i forhold til at kunne se på de sociale medier, hvem der er afsender på de forskellige budskaber, vi modtager, og hvad de har registreret på os? Det er måske en fremkommelig vej. Kan vi på internationalt plan forlange, at de sociale medier fortæller os, hvornår og til hvem vores data videresælges, og på hvilke betingelser de må anvendes? Ja! Det må være et minimum af en menneskerettighed i 2018.

Er konklusionen, at Facebook destabiliserer demokratiets spilleregler og flytter idealet om en åben, ligeværdig og sund meningsbrydning på månen? Ja, det er sandheden. Nu handler det om, hvem der er bedst til at ramme folks følelser og til at manipulere budskaberne på den rette måde i et uigennemskueligt digitalt overvågningssystem.

Kineserne er på vej til at bruge den slags systemer til at give deres borgere højere eller lavere karakter som gode samfundsborgere eller det modsatte, alt efter hvordan de opfører sig under den statslige overvågning. I Vestens demokratier lader vi et privat selskab stå for overvågningen og sælge oplysningerne til den højestbydende.

---------

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget, som alene er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lars Tvede: Borgerløn kan lukke taberfabrikken Lars Tvede: Borgerløn kan lukke taberfabrikken Næste artikel Carl Valentin: Frygt ikke teknologien – frygt kapitalismen Carl Valentin: Frygt ikke teknologien – frygt kapitalismen
 • Anmeld

  John Foley

  Facebook kun vand ved siden af det offentliges opsamling og brug af data.

  God, relevant og tankevækkende klumme. Tak for den. Facebook er en skurk personificeret ved Zuckerberg, ingen tvivl om det. Men han og Facebook er desværre kun vand ved siden af det der foregår fra det offentliges side, hvor millarder og atter milliarder personfølsomme oplysninger og data på danske borgere registres, samles , bruges og samkøres, uden befolkningens kendskab dertil. Med EU's databeskyttelsesforordning som baggrund tillades samkøring af vores data på tværs af alle sektorer uden mulighed for paralamentarisk eller demokratisk kontrol. Politikerne og embedsværket undlader bevidst at fortælle befolkningen om det de har gang i, og desværre har public service medier og den trykte presse også en andel i at fastholde befolkingen i dvale og "Tornerosesøvn".

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Kriminaliteten i Viborg - eller er det kun hykleri

  Måske fru Knudsen skulle kontakte borgmesteren i Viborg og gøre ham opmærksom på at kriminelle virksomheder ikke kan have hjemsted i Danmark.

  I Danmark er vi retskafne mennesker. Alene det at alle danske kommuner samarbejder intenst med dette foretagende burde tilsige at fru Knudsen har fejl.

  Og så lakmustesten. Såvel Danmarks Radio, Berlingske Tidende og Mandag Morgen er brugere og reklamerer for brugen af Facebook. Så hykleriet har åbenbart ingen ende

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Facebook for dummies

  Jeg har i 10 år gentagende gang skrevet at Facebook er for idioter og nu er det ved at gå op for folk at det forholder sig sådan.

  Luk nu jeres konto og overlad resterne til de sidste tosser

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Facebook EJER din data

  Når man opretter sig som bruger på Facebook, siger man ja til, at alle ens oplysninger juridisk set ejes af FB. Derfor begrænser jeg min brug af min konto til et sporadisk besøg med måneders mellemrum. Og særligt FB's censurpaver holder mig langt væk.

 • Anmeld

  Jens Erik Starup

  Kriminelle politikere og analysefirmaer.

  Man kan undre sig over, at den klartskuende fru Knudsen ikke harcellerer over kriminelle analysefirmaer og disses lige så kriminelle kunder blandt politikere.

 • Anmeld

  Per Johannes Eskildsen

  Facebook

  I bogen Sjælens virkelighed skrev C. G. Jumg for mange år siden at ”Kollektivmennesket truer med at kvæle individet, hin enkelte, hvis ansvarlighed er grundlag for alt menneskeværk. Massen som sådan er altid anonym og uansvarlig. Såkaldte førere er de uundgåelige symptomer på en massebevægelse. Menneskehedens sande førere er altid dem, der besinder sig på sig selv og letter massens overvægt i det mindste med deres egen vægt, idet de bevidst har holdt sig langt fra den bevægede masses blinde naturlovmæssighed. Men hvem er det, der formår at modstå denne alt overvældende tiltrækningskraft, hvor den ene klamrer sig til den anden og river den anden med sig? Kun den, som ikke kun står i det ydres verden, men også i det indres. ”

  Så ansvaret for tingenes tilstand fra finans kriser over Brexit til Trump er mere de politikere, journalister og debattører eller Kultureliten der som såkaldte førere har ladet udviklingen ske og i det perspektiv ligner Lisbeth Knudsens bekymring mere et par gram ekstra på massens overvægt og der er også meget forståeligt frem for at blive misbrugt som massens modvægt.

  Men man kan også lade være med at deltage i spillet.

 • Anmeld

  Anders Ganer

  Vi må lære at blive mere skeptiske

  Information er magt. Misinformation er også magt. Måske endda mere magt end vi ønsker at se i øjnene. Især når resultatet er valget af en præsident, det er ment at være meget skeptisk over for.

  Men hvad nyt er der i det?
  Af natur vil vi nok være villige til at "trykke på accept-knappen", når vi bliver præsenteret for den. Ellers får vi jo ikke varen, og den kan jo være rigtig lækker. Vi kan stemme med fødderne og forlade Facebook, men så stemmer vi os blot ind hos en afløser, som har samme forretningsmodel: når varen er gratis er du produktet.

  Derfor må vi lære, at de feeds og budskaber, vi præsenteres for på nettet, altid skal læses med en god portion skepsis. Akkurat som når de trykte medier skriver "annonce" med meget lille skrift, når en artikel ikke er en reel artikel, men en reklame pakket ind i noget, der kan misforstås som journalistik.

  Den største fare er måske, at vis vi i vores frygt for Fake News også får mistillid til de rigtige nyheder og de afbalancerede holdninger. Her har pressen en vigtig mission.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Zuckerberg og NSA

  Er det ikke underligt, at de IT-giganter som er bedst til at fange brugere og dermed få adgang til en masse oplysninger, det er sjovt nok også de virksomheder, der genererer de allerstørste overskud?
  Eller kunne det forholde sig sådan, at f. eks. Facebook, Google, Microsoft og sandsynligvis også Samsung i virkeligheden arbejder for NSA eller CIA, som til gengæld øser milliarder ud over dem, så det kommer til at se ud som om, de tjener deres egne penge.
  De ville jo aldrig kunne skabe så store overskud, på det de laver, hvis de ikke fik en kolossal støtte fra USA, som de i øvrigt til enhver tid vil benægte eksistensen af på det allerkraftigste. Altså: Nogle få private virksomheder skaffer NSA og CIA detaljerede oplysninger om snart sagt hvert menneske på Jorden og får til gengæld masser af penge. Det er det bedste skalkeskjul nogen sinde og sådan en mand som Mark Zuckerberg, han er kun indsat som officiel leder af koncernen med beskeden om: Agér rigtigt og hold din kæft og du kommer til at leve i luksus resten af dit liv. Og for øvrigt også de kommende genrationer efter dig.
  Det er meget underligt, at mange andre IT-giganter, der som udgangspunkt tidligere var lige så dygtige og lige så langt fremme, slæber rundt med en vis legemsdel i vandskorpen?
  At brugerne af Facebook så bliver dummere og dummere, ja, det gør det kun lettere at bilde dem ind, at de får noget positivt, medens USA's sikkerhedstjenester er den virkelige vinder.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  For 100 år siden (ca.) gik man meget op i antitrust-love. Hvor blev de af?

  Tankevækkende Erik Nørgaard. Man bliver ofte beskyldt for at være konspirationsbefængt når sådanne tanker tænkes højt, men det er rigtigt: hvor er alle de andre blevet af? De optræder ikke på børslisterne længere, så enten er de opkøbt, nedlagt og bortkastede eller også er de "fusionerede" dvs. glemte.

  Ligeledes for ca. 100 år siden skrev Jack London en dyster fremtidsroman: "Jernhælen", om et snævert oligarki, der ejede alt og alle, og som ikke var til at bekæmpe.

  Måske er vi på vej derhen?

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Facebook gavner demokratiet

  Facebook giver den enkelte borger mulighed for at komme til orde. I kontrast til de konventionelle medier, der alle er politisk styrede (de statsdrevne) eller har en politisk dagsorden (de landsdækkende aviser). Det er naturligvis utåleligt for Lisbeth Knudsen, der har tjent disse manipulatoriske medier, at der findes et forum, hvor borgerne ucensureret kan komme til orde.

 • Anmeld

  Kaj Jensen · Sømand

  Jamen,

  i 2013, da OBAMA's kampagnestab under ledelse af JIM MESSINA, fortalte om hvordan man indsamlede offentlig tilgængelige data fra bl.a Facebook og andre internetplatforme, og senere anvendte disse data til at målrette taler og tv-reklamer, - noget som efter sigende var en væsentligt faktor til at han i 2012 blev genvalgt - blev det af MSM kaldt for GENIALT..

  Men i 2018 er bare tanken om at Republikanerne og TRUMP muligvis gjorde noget lignende, nok til at samme MSM er klar til at ødelægge Facebook.

  Facebook får således et stort finansielt tab ved at TRUMP i 2016 muligvis gjorde hvad alle elskede at OBAMA gjorde i 2012.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  Prisen for det frie ord

  Ib Christensen
  Det er rigtigt at Facebook i sin idé ville gavne demokratiet. Hvor skønt, at vi alle kunne komme til orde, hvor og hvornår vi måtte have lyst dertil og om alle mulige emner; men det er bare ikke sådan, det er kommet til at fungere i praksis.
  Nu er det blevet et værktøj til at samle allehånde oplysninger om borgerne, så prisen du betaler for det "frie" ord, det er at alt bliver registreret om dig. Skriv et indlæg der indeholder ord som er kædet sammen med CIA's eller NSA's søgealgoritmer og du er straks registreret og det bliver sandsynligvis alt, hvad der fremover udgår fra din computers IP-adresse.
  Du kan skrive lidt på Facebook, noget via et Google medie og noget via din Samsung telefon. Det hele bliver tappet og kørt sammen, for det er sandsynligvis det, de få store IT-giganter får deres milliardtilskud for.
  I gamle dage skulle man lave avisudklip og registrere, hvis man mente der var noget indehold, der kunne forventes at være samfundsskadeligt. Det var et stort og møjsommeligt arbejde, derfor var det kun det allermest væsentlige man katalogiserede. I dag varer disse registreringer i området millisekunder!
  I min opremsning af giganter der bliver subsidieret af USA glemte jeg vist Apple, hvis telefoner tilsyneladende sladrer om alt. Hvor du er henne nu, hvor du har været, hvad du har betalt et sted og hvor meget og mange andre ting.
  Demokrati?
  Jeg ved det ikke rigtigt. I hvert fald ikke den form for demokrati, der gør samfundet til en mere rar størrelse at opholde sig i.
  De forfattere der skrev om fremtiden, eksempelvis Orwell, fik desværre ret.
  Når systemet ved alt om en samfundsborger, så er borgeren pr. definition ejet af systemet.
  Venlig hilsen og god weekend

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Hykleri

  Ja det foruroligende at Facebook gemmer disse data, tænk hvis de falder i hænderne på Danske politikere eller værre , pressen. Hvad kunne Se Og Hør ikke få ud af disse oplysninger, Eller BT som lækkede fake news om skattesnyd fra Thornings mand , lige op til et valg, forøvrigt i samarbejde med politikere, korrupte skattemedarbejdere og embedsmænd.
  Desuden har politikere lavet lovene som vedrører håndtering af data.
  Danske partier bruger nøjagtigt samme metoder , med at målrette deres kampagner ud fra data.
  Jeg bruger kun Facebook i lukkede grupper , men jeg ser gerne at ildsjæle opretter flere fora på nettet, så ikke kun den sammenspiste elite , som holder hånden over hinanden, kommer til orde. Og at debat og demokrati ikke kun kommer fra en lille elite af ,stort set de samme mennesker, som kan vælge hvilke meninger der må nå offentligheden.
  Det er tragikomisk at høre løgnagtige politikere som igen og igen bryder loven, men frifinder sig selv,sætte sig op på den høje hest og råbe Fake News. Eller værre. Journalister som roder i folks affald og kreditkort , eller prøver at påvirke valg med løgnehistorier, klage over Fake News. De prøver bare at mele deres kage.
  Det er ikke Facebook som er min største bekymring. Faktisk mener jeg at vores demokrati vil være indskrænket uden Facebook og andre online debatfora.
  Det er hamrende vigtigt for demokratiet at ikke kun en fåtal kan bestemme det politiske dagsorden som debatteres.
  Og når alt kommer til alt handler det nok mest om at den lille elite ønsker at lægge dagsordenen og om en presse som føler sig økonomisk truet.
  Er det mindre rå økonomisk tænkning når pressen går til angreb på Danmarks Radio end Zuckerberg´s intentioner med Facebook ?

 • Anmeld

  Steffen Rasmussen · Pensionist

  Hykleri

  Pressens hykleri mod Facebook er til at tage at føle på. Cut det dog, hvis I virkelig mener FB er en fare for demokratiet.

Kommentar: AI bør være en del af almendannelsen

Kommentar: AI bør være en del af almendannelsen

Der er meget godt at sige om kunstig intelligens, og det er oplagt, at også den offentlige sektor begynder at bruge avanceret dataanalyse til at levere mere effektiv og præcis service.
Men skal det virkelig fungere, kræver det, at vi som borgere forstår, hvad der foregår, og at vi kan nære tillid til, at teknologien bliver brugt til vores bedste.