Professor: Big Brother er her stadig - og han skal ikke have frit spil

DEBAT: Engang talte man meget om, at borgerne skulle beskyttes mod staten. Det gør man ikke længere, men det er et fremskridt, at offentlige myndigheder også skal sanktioneres, hvis de ikke passer på borgernes persondata, skriver professor Peter Blume.  

Af Peter Blume
Professor i databeskyttelsesret, Københavns Universitet (KU)

Persondataforordningen gælder for stort set alle, men den har alligevel forskellig betydning for private og myndigheder. Der skal være databeskyttelse begge steder, men der er forskelle, som kan begrunde, at alle regler ikke behøver at være de samme.

Samtidig er de to sektorer stillet forskelligt i forhold til EU. Det fremgår tydeligt, at medlemsstaterne har vogtet over deres suverænitet, da persondataforordningen blev forhandlet. De har skaffet sig frihedsgrader for reguleringen af offentlige myndigheder. Det, man har kaldt et nationalt råderum. Et rum, der bliver fyldt ud af databeskyttelsesloven, som snart forventes gennemført.

Samkøringer og øget brug af persondata
Et område, der er blevet tildelt særlig bevågenhed, er den digitale forvaltning. Allerede da man tog de første skridt i 1970'erne, var databeskyttelse lidt af en torn i øjnene på dem, der ville have en sådan forvaltning, og det er den stadig. Reglerne gør det besværligt at bruge persondata, sætter effektiviteten ned (læs: koster penge), og selvom databeskyttelse anerkendes, skal den ikke være en hæmsko.

Den kommende lov viser dette tydeligt: Nu skal det være lettere at foretage samkøringer, og det skal være lettere at bruge indsamlede oplysninger til nye formål. Der vejres morgenluft og det virker som om, at den nye lov glider let og smertefrit gennem Folketinget.

Et beskyttet værksted
Fokus sættes nu og her på et meget omdiskuteret spørgsmål: Skal det have konsekvenser, at en offentlig myndighed overtræder forordningen og loven? Under persondataloven har der ikke været følelige konsekvenser, idet myndigheden kunne få kritik i forskellige grader fra Datatilsynet, og undertiden dårlig presseomtale, men så var det også overstået.

Sanktionsmæssigt har myndigheder levet i et beskyttet værksted.

Forordningen overlader dette spørgsmål til medlemsstaterne, og der har været spænding om, hvad regeringen ville spille ud med. På dette punkt er lovforslaget en positiv overraskelse, da myndigheder fremover vil kunne få bøder. Ikke helt så store som private, men alligevel.

Svømmehallen må vente
Det er ikke alle, der er glade, for der er en række velkendte argumenter, som anføres imod denne ordning. Det er et klassisk argument, at bøden betales til og kommer fra samme kasse, statskassen, som også kan være kommunekassen. Det skulle betyde, at den ikke mærkes og ikke afskrækker. Det forudsætter dog, at pengene rent faktisk kommer tilbage fra kassen, og det kan man ikke tage for givet. Hvis argumentet var helt rigtigt, kunne myndighederne på en måde være ligeglade.

Det er også anført, at en myndighed må kunne opfylde sine opgave. En kommune må kunne drive sine skoler.

Her bør man sondre mellem lovpligtige opgaver og lovbestemte aktiviteter, som eksempelvis en kommune godt må, men ikke skal. Renoverer en kommune svømmehallen, ikke fordi den sundhedsfarlig, men fordi den ikke længere er pæn, er der ikke tale om en opgave, der skal foretages i et bestemt finansår. Får kommunen en stor bøde, må den vente, selvom mange kommuner har en stor opsparing, som kunne bruges.

Pas på staten
Man kunne også mene, at bøder er overflødige, for offentlige myndigheder overholder da loven. Desværre svarer virkeligheden ikke til denne forventning. Dårlig datasikkerhed er et fænomen, man ofte ser i den offentlige sektor.

Det er et fremskridt, at myndigheder kan få bøder. Der er ingen grund til, at de skal stilles anderledes end private virksomheder. Man må håbe, at det også kommer til at være tilfældet i praksis fremover.

Da man tilbage i starten af 1970'erne begyndte at indføre regler om databeskyttelse, var staten i centrum. Der var en frygt for Big Brother. Ham hører man ikke så meget til længere, men han er her stadigvæk. Det er godt, at også han kan rammes på pengepungen.

Forrige artikel Debat: Tvangsindsamling af borger-DNA er et overgreb på retsprincipperne Debat: Tvangsindsamling af borger-DNA er et overgreb på retsprincipperne Næste artikel Danske Patienter og LVS: Det gavner ingen at male fanden på væggen om genomcenter Danske Patienter og LVS: Det gavner ingen at male fanden på væggen om genomcenter
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for dataherremænd

  Ja - bøder til det offentlige er bedre end ingenting...

  ...hvis det håndhæves. Det må jo komme an på en prøve - jeg kan tvivle. Based on experience (eks. DAMD-sagen) finder de nok et smuthul.

  Men samtidig indskrænker man drastisk selve privatlivsbegrebet i den danske udgave af databekyttelsesloven. Man giver magthaverne omfattende beføjelser til at overvåge uden at oplyse om det, og uden om Folketingets kontrol, så magthaverne kommer til at vide stort set alt om os, mens vi til gengæld ikke ved ret meget om, hvad de går og laver i deres mere eller mindre skjulte projekter:
  http://politiken.dk/indland/art6243844/PET-opbevarer-ulovligt-f%C3%B8lsomme-oplysninger-om-folketingspolitikere-og-borgere
  http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem">http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem
  http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem">http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem
  http://politiken.dk/indland/art6241659/Derfor-vil-staten-nu-have-adgang-til-flere-af-dine-personoplysninger-uden-at-sp%C3%B8rge-dig-om-lov
  http://politiken.dk/indland/art6239744/Regeringen-Borgerne-kan-jo-bare-l%C3%A6se-om-de-bliver-overv%C3%A5get-i-Lovtidende
  http://politiken.dk/indland/politik/art6240143/Regeringspartier-vil-ikke-forklare-hvordan-statens-hemmelige-overv%C3%A5gning-er-liberal-politik

  Citat fra en af artiklerne:
  "Regeringen: Borgerne kan jo bare læse, om de bliver overvåget i Lovtidende"
  Mage til magtarrogance skal man lede længe efter. Og enten grænseløs kynisme og totalitær tankegang (har disse politikere da ikke set filmen "De andres liv", som for en årrække siden skabte udbredt forargelse over overvågningen i det gamle DDR, men som overhovedet ikke kommer i nærheden af det, den danske stat efterhånden præsterer?) - eller total mangel på fantasi, hvis de ikke kan forestille sig, hvad overvågning og registrering af befolkningen i dette omfang - sammen med f.eks. det nye Nationale Genom Centers registrering af f.eks. racetræk - ville kunne misbruges til i de forkerte hænder?

  Kan de ikke overskue at kigge bare 80 år tilbage i tiden, og gennemtænke, hvordan en hvis hr. Hitler ville bruge disse tiltag? Eller styrer som NordKorea? Men disse perspektiver skræmmer måske slet ikke vore politikere? De anser det måske ligefrem sådanne muligheder for ønskværdige - i visse situationer?

  Eller tror de i ramme alvor, at Danmark er for evigt vaccineret mod, at magthavere kunne finde på at misbruge deres magt?

  Sidstnævnte er et spørgsmål om opfattelse, ligeså meget som et spørgsmål om jura - i mine øjne er det allerede et skræmmende magtmisbrug med disse tiltag, selv om det (måske) ikke overtræder nogen love. Lovforslaget er et bevis på, at vi ikke kan stole på, at disse politikere i sidste ende - hvis de bliver pressede - faktisk tænker demokratisk.

  At noget er parlamentarisk vedtaget, er ikke nogen garanti for, at det ikke kan misbruges til totalitære formål - nuværende politikere kan skiftes ud ved næste valg, eller kan vise nye sider af sig selv, som vi ikke har forudset - eller ønsket. Og så kan det være for sent at fratage dem disse enorme nye magtmidler, som de er i gang med at luske igennem til sig selv.

  Det er NU, vi skal sige et højtlydt "NEJ"!!!

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for dataherremænd

  Ja - bøder til det offentlige er bedre end ingenting...

  ...hvis det håndhæves. Det må jo komme an på en prøve - jeg kan tvivle. Based on experience (eks. DAMD-sagen) finder de nok et smuthul.

  Men samtidig indskrænker man drastisk selve privatlivsbegrebet i den danske udgave af databekyttelsesloven. Man giver magthaverne omfattende beføjelser til at overvåge uden at oplyse om det, og uden om Folketingets kontrol, så magthaverne kommer til at vide stort set alt om os, mens vi til gengæld ikke ved ret meget om, hvad de går og laver i deres mere eller mindre skjulte projekter:
  http://politiken.dk/indland/art6243844/PET-opbevarer-ulovligt-f%C3%B8lsomme-oplysninger-om-folketingspolitikere-og-borgere
  http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem">http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem
  http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem">http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem
  http://politiken.dk/indland/art6241659/Derfor-vil-staten-nu-have-adgang-til-flere-af-dine-personoplysninger-uden-at-sp%C3%B8rge-dig-om-lov
  http://politiken.dk/indland/art6239744/Regeringen-Borgerne-kan-jo-bare-l%C3%A6se-om-de-bliver-overv%C3%A5get-i-Lovtidende
  http://politiken.dk/indland/politik/art6240143/Regeringspartier-vil-ikke-forklare-hvordan-statens-hemmelige-overv%C3%A5gning-er-liberal-politik

  Citat fra en af artiklerne:
  "Regeringen: Borgerne kan jo bare læse, om de bliver overvåget i Lovtidende"
  Mage til magtarrogance skal man lede længe efter. Og enten grænseløs kynisme og totalitær tankegang (har disse politikere da ikke set filmen "De andres liv", som for en årrække siden skabte udbredt forargelse over overvågningen i det gamle DDR, men som overhovedet ikke kommer i nærheden af det, den danske stat efterhånden præsterer?) - eller total mangel på fantasi, hvis de ikke kan forestille sig, hvad overvågning og registrering af befolkningen i dette omfang - sammen med f.eks. det nye Nationale Genom Centers registrering af f.eks. racetræk - ville kunne misbruges til i de forkerte hænder?

  Kan de ikke overskue at kigge bare 80 år tilbage i tiden, og gennemtænke, hvordan en hvis hr. Hitler ville bruge disse tiltag? Eller styrer som NordKorea? Men disse perspektiver skræmmer måske slet ikke vore politikere? De anser det måske ligefrem sådanne muligheder for ønskværdige - i visse situationer?

  Eller tror de i ramme alvor, at Danmark er for evigt vaccineret mod, at magthavere kunne finde på at misbruge deres magt?

  Sidstnævnte er et spørgsmål om opfattelse, ligeså meget som et spørgsmål om jura - i mine øjne er det allerede et skræmmende magtmisbrug med disse tiltag, selv om det (måske) ikke overtræder nogen love. Lovforslaget er et bevis på, at vi ikke kan stole på, at disse politikere i sidste ende - hvis de bliver pressede - faktisk tænker demokratisk.

  At noget er parlamentarisk vedtaget, er ikke nogen garanti for, at det ikke kan misbruges til totalitære formål - nuværende politikere kan skiftes ud ved næste valg, eller kan vise nye sider af sig selv, som vi ikke har forudset - eller ønsket. Og så kan det være for sent at fratage dem disse enorme nye magtmidler, som de er i gang med at luske igennem til sig selv.

  Det er NU, vi skal sige et højtlydt "NEJ"!!!

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Overvågning af syge, handicappede samt enlige mødre går det fint med.....

  Bør læses af alle:

  Angiv din nabo:................ med foto-dokumentation til borger.dk
  https://www.k10.dk/showthread.php?t=25393

  Må kommunen overvåge dig på Facebook med falske profiler?
  https://www.k10.dk/showthread.php?t=34695

  Arbejder embedsmænd politisk for at få fri adgang til dit hjem, uden dommerkendelse?

  Arbejder embedsmænd politisk, for at få ret til at afhører din nabo, uden dit kendskab?

  Ønsker embedsmænd fri overvågning af borgerne, hvis bare en mistanke er til stede om socialt bedrageri?

  Med venlig og bekymrende hilsen

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Fejl i offentlig overvågning

  Vi kan vel ikke undgå 'big brother's' opmærksomme øje på os, i disse oh så elektroniske tider.
  Men, hvis der sker åbenlyse fejl, og loven og dermed borgernes privatliv bliver krænket, så er vel en ordentlig bøde mere end berettiget.
  Men bøden skal ikke rettes bare mod kommunen- eller statskassen. Så kommer skatte-borgere, altså vi, jo bare til at betale den. Og det gør jo ikke ondt på andre end den forurettede borger selv.
  Nej, bøden skal betales af de chefer, der få en alt-for høj løn til at overholde loven og vores rettigheder. Det kan mærkes, så de tænker mere over det næste gang.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for dataherremænd

  Ja - bøder til det offentlige er bedre end ingenting...

  ...hvis det håndhæves. Det må jo komme an på en prøve - jeg kan tvivle. Based on experience (eks. DAMD-sagen) finder de nok et smuthul.

  Men samtidig indskrænker man drastisk selve privatlivsbegrebet i den danske udgave af databekyttelsesloven. Man giver magthaverne omfattende beføjelser til at overvåge uden at oplyse om det, og uden om Folketingets kontrol, så magthaverne kommer til at vide stort set alt om os, mens vi til gengæld ikke ved ret meget om, hvad de går og laver i deres mere eller mindre skjulte projekter:
  http://politiken.dk/indland/art6243844/PET-opbevarer-ulovligt-f%C3%B8lsomme-oplysninger-om-folketingspolitikere-og-borgere
  http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem">http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem
  http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem">http://politiken.dk/indland/politik/art6243814/Regeringen-f%C3%A5r-kritik-for-at-luske-overv%C3%A5gning-igennem
  http://politiken.dk/indland/art6241659/Derfor-vil-staten-nu-have-adgang-til-flere-af-dine-personoplysninger-uden-at-sp%C3%B8rge-dig-om-lov
  http://politiken.dk/indland/art6239744/Regeringen-Borgerne-kan-jo-bare-l%C3%A6se-om-de-bliver-overv%C3%A5get-i-Lovtidende
  http://politiken.dk/indland/politik/art6240143/Regeringspartier-vil-ikke-forklare-hvordan-statens-hemmelige-overv%C3%A5gning-er-liberal-politik

  Citat fra en af artiklerne:
  "Regeringen: Borgerne kan jo bare læse, om de bliver overvåget i Lovtidende"
  Mage til magtarrogance skal man lede længe efter. Og enten grænseløs kynisme og totalitær tankegang (har disse politikere da ikke set filmen "De andres liv", som for en årrække siden skabte udbredt forargelse over overvågningen i det gamle DDR, men som overhovedet ikke kommer i nærheden af det, den danske stat efterhånden præsterer?) - eller total mangel på fantasi, hvis de ikke kan forestille sig, hvad overvågning og registrering af befolkningen i dette omfang - sammen med f.eks. det nye Nationale Genom Centers registrering af f.eks. racetræk - ville kunne misbruges til i de forkerte hænder?

  Kan de ikke overskue at kigge bare 80 år tilbage i tiden, og gennemtænke, hvordan en hvis hr. Hitler ville bruge disse tiltag? Eller styrer som NordKorea? Men disse perspektiver skræmmer måske slet ikke vore politikere? De anser det måske ligefrem sådanne muligheder for ønskværdige - i visse situationer?

  Eller tror de i ramme alvor, at Danmark er for evigt vaccineret mod, at magthavere kunne finde på at misbruge deres magt?

  Sidstnævnte er et spørgsmål om opfattelse, ligeså meget som et spørgsmål om jura - i mine øjne er det allerede et skræmmende magtmisbrug med disse tiltag, selv om det (måske) ikke overtræder nogen love. Lovforslaget er et bevis på, at vi ikke kan stole på, at disse politikere i sidste ende - hvis de bliver pressede - faktisk tænker demokratisk.

  At noget er parlamentarisk vedtaget, er ikke nogen garanti for, at det ikke kan misbruges til totalitære formål - nuværende politikere kan skiftes ud ved næste valg, eller kan vise nye sider af sig selv, som vi ikke har forudset - eller ønsket. Og så kan det være for sent at fratage dem disse enorme nye magtmidler, som de er i gang med at luske igennem til sig selv.

  Det er NU, vi skal sige et højtlydt "NEJ"!!!

 • Anmeld

  Henrik Stein

  Målet helliger midlet

  At uddele bøder til offentlige institutioner, er meningsløst signal politik.

  Det minder i mistænkelig grad om da to på hinanden følgende trafikministre ville straffe DSB økonomisk, hvis ikke fik styr på forsinkelserne. En trussel til et statsejet A/S, som i forvejen fik to milliarder kroner per år i tilskud! Og som i forvejen havde en ekstern gæld på ca. 20 milliarder kr.
  Hvordan mon trafikministerne havde tænk sig det skulle forgå i virkeligheden, så DSB faktisk kunne betale bøden? Forhøje biletpriserne? Eller give DSB et ekstra årligt tilskud, svarende til bødens størrelse?
  Et forsøg på sammenligning mellem offentlig og privat virksomhed er i den sammenhæng ligeledes signal politik og et bevist forsøg på røgslør.

  I den private virksomhed, bliver en bøde umiddelbart konverteret til person ansvar, og dermed konsekvens. I det offentlige, er der uendeligt mange måder, at forplumre vandene på. En af de første stopklodsser er måske den nye offentlighedslov.
  Håndhævelse af lovgivning om bødestraf ved overtrædelse af databeskyttelsesloven vil kræve et bureaukrati af diminsioner, tænk blot på, straframmer, bevis indsamling, dom, udmåling af bødens størrelse, klagegange, politisk indblanding, m.v.

  Politisk arrogance munder ofte ud i at ”målet helliger middlet”. Desværre er pressen, ”den fjerde statsmagt”, nok uanvendelig i dette tilfælde med mindre en skandale er under opsejling, vel at mærke en skandale som sælger billetter. Og desværre tror jeg ikke at overtrædelse af f.eks. databeskyttelsesloven, står som nummer et på gennemsnits danskerens prioitetsliste.
  Løs den gordiske knude: Personansvar i det offentlige.
  Jeg klar over at det kræver omfattende lovændringer. Men husk det bedste havde været at plante et træ for 20 år siden, det næst bedste er at plante et nu.

 • Anmeld

  Bjarne Andersen

  Stasi samfund

  Anne-Marie Krogsbøll jeg er 100 % enig.
  Et samfund hvor staten ved alt om borgerne og borgerne intet ved om staten (offentlighedsloven) er som at være med i en gyserfilm, jeg er bange.

 • Anmeld

  Anne Thomsen

  EU SKAL OVERVÅDE DANSKE POLITIKERE

  Dette er eneste korrekte vej. Vi har suveræn diktatur med den nationale suverænitet - vågn op.

  Vi ser dette dagligt -overalt. Det er på tider at EU får et acces card samt kan overvåge offentlige forvaltninger samt embedsværk og vores politikeres gøren og laden. Ellers får vi DDR.

  Vi er meget tæt på.

  Med Venlig hilsen Anne Thomsen

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @Peter Blume

  Bare en lille parantes:
  Du skrev bl.a.:"Får kommunen en stor bøde, må den vente, selvom mange kommuner har en stor opsparing, som kunne bruges".
  Jeg siger: Forkert ! Hvis kommunerne (undtaget Nyborg, som ikke har gæld) betalte deres gæld -hvad de ikke kan - ville kasserne være tomme.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll

  Personligt ansvar...

  Egentligt bør det være muligt at idømme de ansvarlige store personlige bøder, såfremt de sjusker eller bevidst overtræder loven, når de har ansvaret for persondata. Bøder til offentlige institutioner rammer alle borgere - hvoraf de fleste har absolut intet med sagen at gøre. Men de ansvarlige bør stilles til ansvar og straffes, hvis de bevidst overtræder loven. Jeg tror, det er det eneste, der for alvor gør indtryk.

  Og personligt så jeg gerne, at det blev kriminaliseret at vedtage love og regler som de her beskrevne: https://www.version2.dk/artikel/saadan-vil-regeringen-lade-myndigheder-analysere-borgerdata-smug-1083723

  Sådanne love og regler har intet at gøre i et demokratisk samfund, og det er i mine øjne (om end ikke juridisk) udtryk for "kriminelt" magtmisbrug at vedtage sådanne - selv om man har flertal. Eller det burde i hvert fald være det. Det er endnu et skridt på vej til et totalitært samfund - og det kan blive svært at rulle det magtmiddel tilbage, når først totalitært tænkende politikere ikke vil af med deres magt på demokratisk vis.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @ Anne-Marie Krogsbøll

  Du har en kæmpestor stjerne hos mig. Tak

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll

  Tusind tak,

  ...Poul B :-)

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Bøde til eksempelvis en kommunal forvaltning ellerandre??????

  JA, JA og atter JA.

  Stor bøde ved dokumenterbar ulovlighed?

  NEJ, men..................

  Hvis en kommune eksempelvis ( eksempler mangler desværre ikke) eller Ankestyrelsen afgører ankesager som senere tabes ved de civilretslige domstole pga ulovlig afgørelse skal der falde en bøde.

  Dokumentation for at den øverste myndighed Ankestyrelsen også laver lovstridige afgørelser mangler desværre heller ikke

  Bekymringer over Ankestyrelsen tabte sager ved domstolende
  http://www.k10.dk/showthread.php?s=9db44e800f9d90a75d7219b80c4fff4d&t=31037

  Domme og retspraksis.
  http://www.k10.dk/showthread.php?s=9db44e800f9d90a75d7219b80c4fff4d&t=26515

  En bøde på et symbolsk beløb på 1000 kr pr ulovlighed, som skal fremgå at regnskabet således at alle kan se, hvordan det går med overholdelsen af dansk lov i kommunen, i den enkelte forvaltning..... kun fantasien sætter grænser for denne offentliggjorte parameter på, hvordan virkeligheden ser ud, samme år som ulovligheden pågår.

  Det kaldes åbenhed.

  I dag findes der absolut ingen KONSEKVENS ved bevidste ulovligheder rettet imod den enkelte borger. Selv Ankestyrelsens Tilsyn har ALDRIG gjort brug af deres sanktionsmulighed imod ulovligheder.

  Hvad skal sanktionsretten så bruges til, hvis ikke den bliver brugt.

  Borgeren skal bare lægge sig syg i en arbejdsprøvning, så ligger der straks breve med tydelige trusler om alverdens ulykker samt slet skjulte trusler rettet imod borgeren.

  Trusler om fjernelse af børn!
  https://www.k10.dk/showthread.php?t=35307

  Den asymmetriske magtfordeling er næsten ikke til at leve med.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Overvågning af borgerne, anmeld din nabo eller ægtefælle.

  Jeg opfordre hermed alle læseren til, at følge opfordringen med at angive din nabo.

  Gå ind på borger.dk og udfyld en fiktiv anmeldelse, uden at sende.

  https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=2bd4225c-ec30-402c-9e80-786439a2f012

  Vælg en tilfældig kommune og udfyld skemaet, uden at sende.

  Så får du et indblik i Stasi-overvågning fra tidligere DDR.

  Tidligere blev der opfordret til at medsende foto-dokumentation så du kunne tage fotografier af dine medborgere, deres biler eller andet der kunne dokumenterer, hvad du eventuelt havde mistanke til.

  Jeg personlig har fået stoppet indsendelse af fotografier af din nabo. Man påstod det var en fejl, forårsaget af dem der havde lavet programmet. Igen tilgivelse ved håndvasken. Går den så går den.

  Læs teksten hvad der så bliver opfordret til.

  Udfyld hele skemaet, uden at sende.

  Når du er færdig med denne fiktive mistanke til dine medborgere og har udfyldt samtlige opfordringer, skal du stille dig spørgsmålet:

  Hvor er vi på vej hen?

  Er det sådan et samfund vi ønsker at leverer til vores børn og børnebørn?

  Glædelig Jul og et Godt Nytår.

 • Anmeld

  Anne Thomsen

  Peter Hansen - netop derfor mere EU.

  Det er netop mine bevæggrunde for at afgive disse svar. Vores suveræne national politiske lovgivning giver IKKE EU adgang.

  Det var en katastrofal beslutning nogle borgere desværre tog.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Bøder hjælper altid på løsning, af et givent problem

  Tredoblede bøder får raske ældre hurtigt hjem fra sygehuset.

  VUPTI,.... løsningerne står i kø, når pengepungen rammes.

  http://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/513-tredoblede-boder-far-raske-aeldre-hurtigt-hjem-fra-sygehuset.html

  Med ønsket om en Glædelig Jul til alle.