Aktivistisk eller diskret: Ombudsmandens person sætter retningen for borgernes vagthund

JOBSKIFTE: Valget af ny ombudsmand i Folketinget kan få stor betydning for den fremadrettede linje. Lige fra om institutionen vil udvikle ny jura til typer af sager, der tages op, og til graden af den retoriske grovfil, som myndighederne vil blive mødt af. 

Om kort tid sætter Folketinget navn på landets nye ombudsmand.

Og det er langtfra ligegyldigt, hvem der kommer til at stå på kommandobroen den første november efter Jørgen Steen Sørensen, der er blevet udnævnt som ny højesteretsdommer.

For Folketingets Ombudsmand er i højere grad end de fleste andre offentlige embeder synonym med en enkelt person. Som ansigtet og stemmen udadtil.

Login