Rapport: Svækket tilsyn i departement bidrog til fiskeriskandaler

GENOPRETNING: En kraftig reduktion af bemandingen af fiskeriområdet i det tidligere fødevare-departement kan have medvirket til, at der ikke blev grebet ind over for en fejlbehæftet og mangelfuld administration af fiskeriet i styrelser, fastslår ny rapport.

Fiskeriområdet levede godt og stille. Dette var i høj grad opfattelsen i ledelseslagene i det tidligere Fødevareministeriet omkring ti år tilbage.

Og som led i en større organisationsændring faldt antallet af årsværk, der beskæftigede sig med fiskeriområdet i departementet, fra 25 i 2010 til otte i 2012.

Samtidig forsvandt to centrale ledelseskræfter med mange års indsigt i og erfaring på fiskeriområdet, da departementet skar ledelsesniveauet ned fra 2,3 årsværk til blot et halvt årsværk.

Login