Retseksperter: Støjberg-kommissions store udfordring bliver at skaffe beviser

KULEGRAVNING: Udfordringen for de ofte udskældte undersøgelseskommissioner er at bevise, om lovbrud er sket på udspekuleret vis eller som fejlskøn. Og så mangler kritikken måske et blik for historien, lyder det fra højesteretsdommer Jens Peter Christensen og lektor i offentlig ret Pernille Boye Koch.

Et politisk flertal har valgt at nedsætte en undersøgelseskommission af den ulovlige tvangsadskillelse af unge asylpar i 2016, Inger Støjberg (V), som tidligere udlændinge- og integrationsminister var ansvarlig for.

Forventningen fra regeringen og støttepartierne er klar: Kommissionen skal tilføre noget ekstra i forhold til den normale parlamentariske kontrol i Folketinget ved afhøringer af centrale vidner, ligesom kommissionen – i hvert fald teoretisk – kan få adgang til centrale dokumenter i sagen.

Ifølge et lækket udkast til kommissoriet skal kommissionen undersøge kommunikationen mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udlændingestyrelsen forud for tvangsadskillelsen, hvilken rådgivning Støjberg fik af embedsværket, samt hvilke beslutninger ministeriet og styrelsen traf, efter man lærte, at tvangsadskillelsen var ulovlig. 

Login