Rita Bundgaard: Drop de årlige besparelser på to procent

KLUMME: De årlige to-procentsbesparelser går hårdt ud over medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, og politisk kolde områder rammes endda dobbelt af omprioriteringsbidraget. Derfor siger HK "nok er nok" til besparelserne, skriver Rita Bundgaard.

Af Rita Bundgaard 
Formand, HK Stat

100 millioner om året sparet hos Skatteministeriet. 300 millioner på Justitsministeriets område. Over 500 millioner på Undervisningsministeriets område.

Listen over, hvad paragrafområderne hvert år ’bidrager’ med til regeringens omprioriteringskasse, løber samlet op i et par milliarder kroner årligt. Det viser en opgørelse til Finansudvalget fra november 2018.

Det er kun lige over et år siden, at en hel offentlig sektor var på randen af en historisk storkonflikt, og det fælles tema ’nok er nok’ rungede igen og igen.

Det store pres på mange offentlige arbejdspladser var stærkt medvirkende til det unikke sammenhold. Vi står med en stress-epidemi, og vi har alt for mange kolleger, som er sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det kalder naturligvis på bedre ledelse. Men vi har i høj grad også brug for, at vores politikere nu tager mere ansvar som arbejdsgivere og giver et markant løft af det psykiske arbejdsmiljø på de offentlige arbejdspladser i Danmark.

Rammes dobbelt
Det er gået op for politikerne, at det er uholdbart med omprioriteringsbesparelser på kultur- og uddannelsesområdet. Det er fint, men omprioriteringsbidraget bør afskaffes helt i sin nuværende form.

Hvis det var de 179 pladser i Folketinget, der skulle spare to procent, ville der efter en regeringsperiode på fire år være 14 mandater færre.

To procent år efter år efter år løber op. Og presset på medarbejderne stiger, når der er færre medarbejdere til at udføre flere og mere avancerede opgaver.

Når omprioriteringsbidraget fra 2016-2021 akkumulerer sig til 12,5 milliarder, betyder det naturligvis ikke, at der er 12,5 milliarder mindre til statslig drift. Men politikerne prioriterer åbenlyst de synlige og politisk varme områder.

Det betyder, at de funktioner i staten, som omfavnes knap så varmt fra politisk side, bliver dobbelt ramt. Først fordi de ikke bliver undtaget fra at skulle ’bidrage’. Og så fordi de ikke får del i, at pengene ’snurres rundt’ og fordeles blandt mærkesagerne af politikere i gavehumør.

Samtidig skal fagministerierne starte med at kravle op ad skrænten ved hver finanslov bare for at bevare en ramme, der minder om den fra sidste år.

Men er det den smarteste måde at styre vores land?

Nok er nok
Der bliver talt meget om ansvarlighed, men hvad er det? Er det at presse sine medarbejdere så hårdt, at mange ender med en langtidssygemelding? At driften ikke kan opretholdes?

Selvfølgelig skal økonomien hænge sammen, men vi kunne jo starte med at mindske skattegabet og forbedre skattekontrollen markant.

Alene det vil give et markant milliardløft til råderummet. Vi skal huske, at på trods af investeringer i skattevæsenet, så er lige præcis kontrolområdet ikke blevet prioriteret. Og kontroltrykket er faldet fra lavt til lavere.

Svækkelsen af skattekontrollen og tabet af hektopascal i andre statslige myndigheder øger risikoen for snyd og svindel. Det sker i en tid, hvor international kriminalitet, hvidvask, organiseret skattesnyd – og grådighed – er grænseløs. Samtidig sparer vi på kontrollen med landbrugsstøtten, med vores fødevarer, og vi sætter retssikkerheden på spil med forhastede digitaliseringer.

En del politikere og nogle skatteyderbetalte medarbejdere bortforklarer og negligerer konsekvenserne mod bedre vidende. Der ser jeg et stort gab mellem den faktiske politik og det, danskerne ønsker.

Vi har brug for at genoprette tilliden til de statslige myndigheder. Derfor siger HK Stat ’nok er nok’ til de uprioriterede to-procentsbesparelser.

---

Rita Bundgaard er formand for HK Stat. Hun har en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og har været i HK gennem mere end ti år. Hun blev kongresvalgt som næstformand for HK Stat i 2007 og valgt som formand i 2012. 

Forrige artikel Forskere: Mennesker bliver til varer i den sociale sektor Forskere: Mennesker bliver til varer i den sociale sektor Næste artikel Professor: Mette Frederiksens kritik af konsulenter rammer ved siden af Professor: Mette Frederiksens kritik af konsulenter rammer ved siden af