Styrelser får hug for deres brug af resultatløn

RANSAGELSE: Fem undersøgte styrelser bruger alle resultatløn på en utilfredsstillende måde, mener Rigsrevisionen, der anbefaler at se på klarere retningslinjer. Innovationsminister Sophie Løhde (V) er ikke afvisende.

I Digitaliseringsstyrelsen opfylder en chef blot to ud af syv mål i sin resultatlønskontrakt, og i Skat leverer ti chefer tilknyttet det skandaleramte EFI-projekt ikke op til de fastsatte mål.

Fælles for cheferne er, at de alligevel har fået udbetalt resultatløn eller engangsvederlag.

Det møder kritik fra Rigsrevisionen, der har undersøgt brugen af resultatløn i fem styrelser: Digitaliseringsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Bygningsstyrelsen, Skat og Banedanmark.

Login