Tidligere ansatte: Miljøministeriet er voldsomt underdrejet og djøfiseret

KRONIK: Administrationen i Miljøministeriet er stærkt politiseret og har større fokus på at ”gøre ministeren glad” end på at levere faglige analyser og løsninger. Det vil tage år at få det svækkede ministerie på fode igen, skriver Søren Mark Jensen og Tine Nielsen Skafte.

Af Søren Mark Jensen og Tine Nielsen Skafte
Har tidligere arbejdet med projektledelse i Miljøministeriet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Danmark oplyste i en rapport til EU i september måned, at den danske natur fortsat går tilbage – i EU-sprog: er i ”ugunstig tilstand”. Derfor er meldingerne fra vores nye miljøminister, Lea Wermelin (S), om, at regeringen vil føre en ambitiøs naturpolitik, det mest positive politiske signal på naturområdet siden 2001.

Desværre er der lang vej til en forbedring af situationen, men det er vigtigt at tage de første skridt. Her er fire gode råd til miljøministeren.

Login

 • Anmeld

  Vibeke Horsten · Cand.scient

  Gave til miljøministeren

  Tak for en klar og konstruktiv analyse af det vingeskudte Miljøministerium. En gave til miljøministeren, som hun forhåbentlig vil tage godt imod og som vil inspirere hende til snarest at gå handlekraftigt til værks.

 • Anmeld

  Thor Hjarsen · Seniorbiolog, WWF Verdensnaturfonden

  Meget vigtige og rigtige pointer

  Tak til Søren Mark Jensen og Tine Nielsen Skafte for at tage bladet fra munden og sætte fokus på dette væsentlige felt: systemets vedvarende inerti og minimumsforvaltning, som der naturligvis må gøres op med. Styrelsers ministerrådgivning, administration og forvaltning må naturligvis igennem et regulært paradigmeskifte hvis vi skal nå i mål med en ambitiøs biodibersitetspakke nationalt og internationalt. Seneste eksempler er bl.a. interessen fra MST på at sammenligne METODE i fbm naturtilstandsvurderinger til EU, istedet for at evaluere og analysere effekter af virkemidler, samt den besynderlige samling "mødereferater" uden retning endsige anbefalinger, som blev kaldt et "servicetjek" af Naturstyrelsen. Et uafhængigt og seriøst serviceeftersyn af HELE naturbeskyttelsen i fht netop lovgivning og forvaltning mhp at nå mål er absolut relevant efter mere end et årtis nedprioritering og "tilpasning".

 • Anmeld

  Kenneth Buk · Vildt biolog

  Yes, minister!

  Miljøministeriet (og isærdeleshed Naturstyrelsen) er indbegrebet af et ministerie, der er ledet og vildledt af embedsmænd uden de relevante tekniske kvalifikationer, men som i stedet er professionelle administratorer, for hvem den vigtigste opgave er opretholdelse af jobbene, samt pacificering af ministeren og enhver tanke om reformation, der måtte true den månedlige gage. Ganske som i den Engelske TV serie "Yes, minister!"

  Fusk med naturtilstanden (Skovsminkesag I og II) og Ida Auken's opgør med embedsmændene i den sammenhæng, intern modstand mod nationalparker (især de ægte), mangel på lødig introspektion (såkaldte servicetjek) og manglende lyst eller evne til at implementere råd fra biodiversitetsforskere (rapport fra Verdens Skove i 2019) er blot nogle få eksempler på et ministerie, der primært tjener sig selv i stedet for politiske mål og befolkningens ønsker.

  Rådet til ministerien må være at rydde op i de bureaukratiske strukturer og tilpasse staben og især ledelsen til de opgaver ministeriet og Naturstyrelsen står over for.

  Stor ros til Søren Mark Jensen for dette indlæg, og for det arbejde han udførte for grundstenene til Nordsjællands Nationalpark trods den interne modstand.