Brexit-forberedelser: Sådan vil regeringen hjælpe danske virksomheder

OVERBLIK: Med blandt andet mere vejledning, øget myndighedsberedskab og en pengesæk med 49 millioner kroner vil regeringen støtte danske virksomheder, der bliver ramt af et Brexit uden en aftale. Få overblik over alle initiativer her.

Nyhedsbreve til 30.000 virksomheder, netværksarrangementer i London og 49 millioner kroner til indsatser, der kan hjælpe virksomhederne med at omstille til den nye konkurrencesituation.

Det er en del af den handlingsplan, som regeringen har lavet for at hjælpe danske små og mellemstore virksomheder i tilfælde af et aftaleløst Brexit.

Planen blev allerede varslet i midten af september, og onsdag kunne erhvervsminister Simon Kollerup (S) løfte sløret for de 14 konkrete initiativer, som den består af.

”Med handlingsplanen giver vi virksomhederne en hjælpende hånd, så de kan få den blødest mulige landing efter Brexit,” udtaler ministeren i en pressemeddelelse i forbindelse med præsentationen.

De 14 tiltag er inddelt i tre kategorier: information og vejledning, administrativ kapacitet og støtte til omstilling.

Få overblik over dem alle her:

Information og vejledning

 • Faktaark med ti råd til virksomhedernes no deal-forberedelser bliver sendt til alle virksomheder med digital post.
 • Skattemyndighederne sender løbende nyhedsbreve ud til de 30.000 virksomheder, der handler med Storbritannien eller har ansatte i Storbritannien, blandt andet med opfordring til at registrere sig som importør/eksportør.
 • Styrket informationsindsats på hjemmesider og sociale medier, så virksomhederne nemt kan komme frem til onlineværktøjer, den rette vejledning og kommende informationsarrangementer.
 • Informationsarrangementer i erhvervshusene rundt om i landet med deltagelse af et hold af eksperter fra en række myndigheder.
 • Netværksmøder i London for danske datterselskaber i Storbritannien.
 • Webinarer med råd og vejledning, så virksomhederne kan tilegne sig information og viden foran eget skrivebord.

Administrativ kapacitet

 • Forhøjet myndighedsberedskab i tiden omkring Brexit, så virksomhederne kan vejledes, og mulige problemer afhjælpes hurtigst muligt.
 • Åbningstider og bemanding udvides i relevant omfang, så virksomheder ikke oplever, at f.eks. varer tilbageholdes unødigt længe.
 • Koordinationen mellem de enkelte myndigheders callcentre styrkes.

Støtte til omstilling

 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter en ekstra ramme på 10 millioner kroner til den eksisterende Brexit-indsats i Erhvervshusene. Indsatsen har til formål at afdække muligheder for omstilling for at fastholde og eventuelt øge virksomheders omsætning, eksport og beskæftigelse som følge af Brexit. Indsatsen indebærer, at virksomheder kan søge om støtte til et rådgivningsforløb via Erhvervshusene og få dækket op til halvdelen af deres udgifter til Brexit-relateret konsulentbistand.
 • Kompetenceudviklingsindsats, der skal bidrage til, at virksomhederne har de rette kompetencer til at omstille sig til den nye handelssituation. Virksomhederne vil få tilskud til at udarbejde vækststrategi og klarlægge strategiske kompetencebehov.
  Derefter kan virksomhederne få tilskud til den konkrete kompetenceudvikling samt eventuelt ansættelse af medarbejdere til at gennemføre omstillingen.
  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat en ramme på op til 39 millioner kroner til initiativet, der kan aktiveres ved no deal, hvormed virksomhederne vil kunne få dækket omkring 2/3 af deres udgifter til rådgivningen.
 • Kortlægning af mulige konsekvenser for online handel og energisektoren i Storbritannien for at kunne rådgive danske virksomheder med særligt fokus på danske små og mellemstore virksomheder.
 • Bedre grundlag for vejledning af virksomhederne om samhandel på tjenesteydelsesområdet gennem udarbejdelse af analyse om området.
 • Muligheder afsøges under EU’s globaliseringsfond ift. tiltag som hjælp til f.eks. jobsøgning, karriererådgivning, erhvervsvejledning, mentorordninger/coaching samt uddannelse og omskoling.

Forrige artikel Vestager klar til 5 år mere i EU Vestager klar til 5 år mere i EU Næste artikel Tyrkisk offensiv i Syrien: Enhedslisten vil sende fredsbevarende styrker Tyrkisk offensiv i Syrien: Enhedslisten vil sende fredsbevarende styrker