Dansk Metal: EU-handelsaftaler bag lukkede døre

DEBAT: Trods gode toner i Europa-Kommissionens seneste udspil om den fremtidige handelspolitik er der grund til at råbe vagt i gevær. Kommissionens mange pæne ord følges ikke op af konkret handling, skriver Jens Boe Andersen fra Dansk Metal.

Af Jens Boe Andersen
Europapolitisk Chef i Dansk Metal og næstformand i Den Danske Europabevægelse

I denne uge besøger Europa-Parlamentets handelsudvalg INTEL Indonesien. Formålet med besøget er at møde indonesiske politikere, embedsmænd og repræsentanter for det civile samfund for at drøfte status i forhandlingerne mellem EU og Indonesien om en frihandelsaftale. Forhandlinger, der heldigvis er godt i gang, men som desværre er præget af tidligere tiders lukkethed.

Til gengæld kan man med stor tilfredshed notere sig tonerne i Europa-Kommissionen seneste rapport af 10. maj om globaliseringens betydning for det europæiske fællesskab (”Harnessing globalisation”).

Det fremhæves i rapporten, at fremtidige handelsaftaler skal indeholde sociale standarder og arbejdstagerrettigheder, sidstnævnte endda fremhævet med tyk skrift. Det skal ske i et tæt samarbejde med FN’s internationale arbejdsorganisation (ILO), men også – og ikke mindst – med inddragelse af civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter. I denne forbindelse skal europæiske overenskomstmodeller fremmes globalt.

Udover at åbne markeder skal fremtidige frihandelsaftaler også fremme menneskerettigheder, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, beskyttelse af miljøet og andre vitale områder.

Desværre må vi konstatere, at der tilsyneladende ikke er sammenhæng mellem de fine ord og de konkrete forhandlinger om nye frihandelsaftaler, som Kommissionen er i fuld gang med.

Det gælder blandt andet forhandlingerne med Japan, Mexico, Mercosur, Australien, Indonesien og andre industrialiserede vækstøkonomier.

Lukkede forhandlinger
Her er Kommissionens linje af uforståelige grunde præget af fortidens fejltagelser med lukkede forhandlinger, hemmeligholdelse af forhandlingsdokumenter og uden inddragelse af stakeholders.

Samtidig tyder meget på, at bæredygtighedskapitlerne i disse frihandelsaftaler, der blandt andet omhandler arbejdstagerrettigheder, lader meget tilbage at ønske. Vi ved det ikke. Dokumentere er som nævnt ikke offentliggjort.

Det er stærkt kritisabelt, at forhandlinger om afgørende frihandelsaftaler foregår uden transparens og uden inddragelse af civilsamfundet. Det er, som om Kommissionen intet har lært af processen og kritikken i forbindelse med forhandlingerne om en frihandelsaftale med USA (TTIP)

Den europæiske fagbevægelse har været og er fortsat stærkt kritisk overfor Kommissionens handelspolitik. Dog har de nordiske faglige organisationer på industriområdet skilt sig ud med mere positive vurderinger og har blandt andet hilst frihandelsaftalen med Canada - CETA - velkommen.

De nordiske industrifagforeninger er samlet i en fælles organisation IN – industriansatte i Norden, der repræsenterer en million lønmodtagere.

Fagforeningerne i IN, hvor Dansk Metal er medlem, er enige om, at frihandel og åbenhed skal være det europæiske svar på de globale protektionistiske tendenser. Vi støtter derfor helt grundlæggende Kommissionens linje i handelspolitikken.

Men hvis de nordiske industrifagforeninger fortsat skal bakke op om Kommissionens linje i handelspolitikken, må der ske et markant skifte, så Kommissionens konkrete handlinger i forhandlingerne kommer på linje med de politiske hensigter i Kommissionens seneste meddelelse. Dette har IN meddelt handelskommissær Cecilia Malmstrøm i et åbent brev.

Forrige artikel NOAH: CETA handler om, hvilken globalisering vi ønsker NOAH: CETA handler om, hvilken globalisering vi ønsker Næste artikel Venstre: Frihandelsaftaler er blevet en ideologisk kampplads Venstre: Frihandelsaftaler er blevet en ideologisk kampplads