Noah: Kofod sætter handel over klima i EU's handelsaftale med Sydamerika

DEBAT: Udspillet til en EU-handelsaftale med flere sydamerikanske lande er ødelæggende for klimaet. Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er blandt dem, der vil have den vedtaget hurtigt, skriver Noah.

Af Ingvild Haukeland, Tobias Jespersen og Johan Keller
Aktive, Miljøbevægelsen Noah

Den yderst kontroversielle handelsaftale mellem EU og Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay – også kaldet EU-Mercosur-aftalen – er EU-Kommissionens udspil til at få gang i øget handel. Den blev udtænkt for 20 år siden og indeholdt ikke nogen begrænsninger af hensyn til miljø og klima.

Nu vil Kommissionen gerne have den vedtaget hurtigt, så EU/Tyskland kan få afsat flere fossilbiler og de sydamerikanske lande soja og oksekød. 

Import af en masse billig soya kan her i landet bruges til udvidelse af 'svinefabrikkerne', og mere oksekød er heller ikke på nogen måde klimavenligt. Og transporten skal også tælles med.

Mercosur-aftalen går i den helt modsatte retning: Den vil fremme produktionen af og handel med direkte klimaskadelige varer, øge afskovningen og belaste menneskerettighederne i Amazonas.

Fair, bæredygtig og robust handel
Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har siden i sommer afholdt en møderække om "fair og bæredygtig handel," som især har skullet inspirere og promovere flere handelsmuligheder for dansk industri og landbrug. Også ngo'er har været indbudt.

I efteråret skiftede møderækken pludselig titel til "fair, bæredygtig og robust handel". Det sidste ord svækker naturligvis betydningen af de to første, og nu drejer det sig da også for EU – med undskyldning i coronaen – om at droppe forsigtighedsprincipperne for at få gang i økonomien igen. Så Jeppe Kofod fungerer reelt kun som handelsminister nu.

Situationen i de nævnte sydamerikanske lande har længe været kritisk for både den oprindelige befolkning, som – især i Brasilien – søges fordrevet fra både regnskov og græsstepper, så der kan opdyrkes nye enorme arealer til mere soja og mere kvæg med henblik på eksport af billige råvarer til EU.

Resolution mod Mercosur-aftalen
De fleste har hørt om den brændende regnskov, som i især Brasilien fremskyndes af regeringen uden hensyn til de oprindelige beboere, som brutalt gøres hjemløse – og koncentrationen af de nye områder under kæmpestore landbrugsmonopoler, som gør de tidligere bønder til billig arbejdskraft.

På denne baggrund blev der i Europa-Parlamentet for to måneder siden vedtaget et resolutionsforslag, som sagde, at denne Mercosur-aftale ikke kunne gennemføres under de nuværende omstændigheder.

Forslaget blev vedtaget med 545 stemmer mod 495, og de danske socialdemokratiske medlemmer stemte for resolutionen. Efter afstemningen i Europa-Parlamentet kan man håbe på, at hele traktaten bliver opgivet.

Kommissionen trak da også behandlingen af selve traktaten tilbage, men arbejder nu antagelig på et nyt forslag. Traktaten indeholder ikke den mindste klausul om, at aftalerne kan stilles i bero, hvis landene ikke overholder menneskerettighederne.

Veto mod handelsaftalen
For halvanden måned siden kom der en helt ny udvikling i sagen.

En stribe EU-lande med overvejende socialdemokratiske regeringer – Sverige, Finland, Spanien, Portugal og Italien – og Danmark – fremsatte pludselig i en henvendelse til Kommissionen krav om, at Mercosur-aftalen hurtigst muligt bliver vedtaget. Og Jeppe Kofod var altså hoppet med på den vogn.

Disse socialdemokratiske regeringer er altså gået imod flertallet af deres egne parlamentarikere i Europa-Parlamentet og prøver nu at få Kommissionen til at kortslutte beslutningstagningen ved en chok-behandling af et "nyt" forslag.

Jeppe Kofod har i en kommentar efter sin underskrift tilmed mod bedre vidende hævdet, at tillægget i Mercosur-forslaget kan give garantier for bæredygtighed og mennekerettigheder og vil kunne blokere for eksempelvis afbrændingen af Amazonas. Men uden sanktionsmuligheder er et sådant tillæg ikke papiret værd.

Der er heldigvis nogle her i landet, der handler ansvarligt. Det er dog desværre ikke vore folkevalgte politikere, men derimod elever fra Krogerup Højskole, der har taget initiativ til et borgerforslag om, at Danmark nedlægger veto mod EU-Mercosur-handelsaftalen.

Det kan vi i Noah kun bakke op om, så husk at skrive under.

Forrige artikel Debat: Tysk skal ikke kun være til nytte - det skal også være til glæde Debat: Tysk skal ikke kun være til nytte - det skal også være til glæde Næste artikel Dansk Energi: EU’s grønne ambitioner skal følges op af konkret politik Dansk Energi: EU’s grønne ambitioner skal følges op af konkret politik
EU trækker spændingen om dataoverførsler til Storbritannien

EU trækker spændingen om dataoverførsler til Storbritannien

TILSTRÆKKELIGHED: Virksomheders dataoverførsler fra EU til UK er i limbo indtil EU-Kommissionen tager en beslutning om, hvorvidt Storbritanniens regler på området er gode nok. Kommissionen vil holde øje med, at UK ikke forringer standarder, før de indgår en aftale, siger en kilde.