EL om frihandelsaftaler: Billigere hummer til de rige

DEBAT: Frihandelsaftalen mellem EU og Canada vil øge uligheden og skabe mere arbejdsløshed. Men hummerne til de riges bord vil utvivlsomt blive billigere, skriver Søren Søndergaard (EL).

Af Søren Søndergaard (EL)
EU-ordfører  

Torsdag 1. juni stemte et flertal i Folketinget for frihandelsaftalen mellem EU og Canada, CETA. Kun Alternativet, SF og Enhedslisten stemte imod (se her).

CETA-aftalen er således endnu en aftale i strømmen af frihandelsaftaler, som er blevet stemt igennem i Folketinget de seneste årtier.

Imens en bred alliance af udviklings-, forbruger- og miljøorganisationer samt dele af fagbevægelsen beklagede den danske tilslutning til frihandelsaftalen, jublede arbejdsgiverforeningerne og toppen i erhvervslivet.

Billigere hummer
”Udsigt til billigere hummere med canadisk handelsaftale,” lød overskriften på den pressemeddelelse, som Dansk Industri udsendte i kølvandet på Folketingets beslutning. På denne – formentlig ufrivillige – komiske facon fik de illustreret, hvad CETA egentlig handler om: Billigere hummer til de rige og større ulighed for de fattige.

Til gavn for de få
Ifølge Dansk Industri og de andre tilhængere af frihandelsaftaler som CETA er der ikke grænser for de fordele, disse aftaler fører med sig.

Vi er i årevis blevet tudet ørerne fulde af, at en mere ureguleret handel skaber både vækst og velstand. Men de påstande udspringer af teoretiske modeller, som måske kan fungere i et regneark, men som har mindre med virkeligheden at gøren.

Det er således aldeles svært at finde dokumentation for, at mere ureguleret handel skulle føre til mere vækst og økonomisk velstand for befolkningen som helhed. Siden 1990’erne er der blevet indgået den ene frihandelsaftale efter den anden, men væksten er ikke fulgt tilsvarende med.

Tværtimod konkluderer OECD i en ny rapport, at frihandelsaftaler som CETA bidrager til at skabe mere ulighed og arbejdsløshed.

De rigeste – især den rigeste procent – har de seneste årtier oplevet en skarp stigning i deres indkomster. De 40 procent i den nedre del af skalaen har derimod fået meget lidt ud af de seneste årtiers økonomiske vækst, kan man læse i rapporten. Samtidig mister mange deres arbejde, især de ufaglærte. Og de som får et nyt job ender ofte med en dårligere løn med mindre tryghed.

De få i toppen klarer det godt, mens resten lades i stikken.

EU medfører ikke mere velstand
Samme trend kan vi se, når vi kigger på verdens største frihandelszone, nemlig EU’s indre marked.

Selvom EU, og dermed det indre marked, de seneste år blot er blevet større og større, er væksten som helhed faldet i takt med udvidelsen.

Ja, faktisk er der intet, som tyder på, at et medlemskab af det indre marked i sig selv medfører mere velstand. Det konkluderede forskere fra Syddansk Universitet sidste år på baggrund af en større undersøgelse.

Det står mildest talt i kontrast til, hvad vi normalt hører fra frihandelstilhængerne. 

Derimod ser vi i stor stil, hvordan EU’s indre marked fører til social dumping og et kapløb mod bunden, hvor der sælges ud af arbejdstagerrettigheder, forbrugerstandarder og lønninger i jagten på mere samhandel og øgede profitter til de multinationale selskaber.

Samhandel til gavn for befolkningen
I Enhedslisten er vi ikke imod samhandel på tværs af grænserne. Tværtimod.

Men vi ønsker, at vi skal bruge handelsaftaler til at hæve – ikke nedbryde – de internationale standarder for forbrugersikkerhed, miljøstandarder og løn- og arbejdsvilkår. 

Handel på tværs af grænser skal ikke bruges til at skabe et kapløb mod bunden. Vi skal derimod lave aftaler, som sikrer at gevinsten af mere samhandel ikke kun tilkommer toppen af samfundet, men også kommer den brede del af befolkningen til gode.

Det har ikke været tilfældet med de mange frihandelsaftaler, som man har lavet de seneste år. De har desværre blot øget uligheden og skabt mere arbejdsløshed. Men hummerne til de riges bord er utvivlsomt blevet billigere.

Forrige artikel Ngo: Frihandel undergraver lokale industrier i det globale syd Ngo: Frihandel undergraver lokale industrier i det globale syd Næste artikel Bendtsen: Trumps klima-exit sætter skub i energiunion Bendtsen: Trumps klima-exit sætter skub i energiunion