Margrete Auken: Valgresultatet giver håb om en grønnere fremtid

DEBAT: Den Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet fik et formidabelt valg i maj. Gruppens fælles værdier er en styrke, som fremover vil sikre den grønne dagsorden i EU, skriver Margrete Auken.

Af Margrete Auken (SF)
Medlem af Europa-Parlamentet

I årevis har en klimapolitisk tørke hærget Europa.

Javist, en lille bæk her og der, en flod i form af Paris-aftalen, men ikke nok til at kunne skabe et grønt og frodigt Europa.

Men nu skyller den grønne bølge ind over vores kontinent og danner et hav af fællesskab og håb om en grønnere fremtid.

Et formidabelt valg for den Grønne Gruppe i EU-Parlamentet har ført til at vores europæiske politiske fællesskab nu har 75 medlemmer − en vækst fra 52 i sidste valgperiode!

Ud over SF's fremgang fra et til to mandater har især briterne, franskmændene, hollænderne, finnerne og litauerne oplevet en markant forøget tilslutning for ikke at tale om det imponerende resultat for mine tyske kolleger.

Grøn gruppe har enorm forhandlingskraft
Vores fælles værdigrundlag er bæredygtighed, social solidaritet, menneskerettigheder, retsstatsprincipper og fair skat.

Vores styrke er at vi alle deler de værdier. Derfor stemmer vi ens i stort set alle afstemninger. Når vi forhandler, kan vores modparter regne med alle vores stemmer − det giver os en enorm forhandlingskraft.

Fordi vi står sammen om vores værdier, kan vi få meget mere indflydelse end vores gruppes størrelse egentlig burde give os.

Det er altså styrket Grøn Gruppe i EU-Parlamentet der går fremtiden i møde.

Det skyldes ikke mindst unge Greta Thunberg der med enestående og i ordets bedste betydning bevægende klarhed minder os alle om at vi nu kun har 11 år til at rette op på vores industri, landbrug, forbrug og transport og andre CO2-udledende sektorer hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

Flere grønne sejre i hus
Men det skyldes også fem års hårdt slid i den Grønne Gruppe i de seneste valgperioder.

For nylig sikrede Den Grønne Gruppe at lastbiler omsider underlægges CO2-mål, og vi har stået i spidsen for kravet om at palmeolie ikke længere skal bruges som brændsel i biler.

Sammen har vi fået igennem at der blev nedsat et undersøgelsesudvalg til at håndtere den skandaløse Dieselgate. Vi fik samlet Parlamentet til at kræve en ny retning for sprøjtegifte så vi nu får sat en stopper for bidræbende gifte.

En ændret godkendelsesprocedurerne for pesticider skal standse multinationale virksomheders magt når sprøjtegifte som Roundup snart igen skal have fornyet sin tilladelse på det europæiske marked.

Og så har vi sørget for bedre rettigheder for forsinkede togpassagerer − og at tog der kører over grænserne i EU skal have kapacitet til at cykler kan komme med.

Gode udsigter til forestående arbejde
Vi har taget kampen op imod den ungarske regerings krænkelser af gældende retsstatsprincipper, kæmpet for journalister og whistleblowers og været bannerførere for EU’s kamp imod hvidvask af penge, skatteunddragelse og skattely.

Vi har været med i det flertal i Parlamentet der vil revidere Dublin-forordningen så vi får solidaritetsprincipper ind og kan få en rimelig fordeling af de spontanflygtninge der har krav på beskyttelse (desværre har regeringerne i Ministerrådet forhalet lovprocessen).

Og ikke mindst har jeg med gruppens opbakning forhandlet de to plastiklove som nu for første gang i historien begrænser brugen af plastik. Disse love er kun en begyndelse, men den lover godt for det forestående arbejde.

Alle disse konkrete resultater har vi som gruppe opnået i kompetent og troværdigt forhandlingsarbejde. Med et endnu større grønt fællesskab er der godt håb for en endnu grønnere fremtid.

...

Margrete Aukens indlæg er kommateret efter hendes eget ønske og følger undtagelsesvis ikke Altingets sproglige retningslinjer.

Forrige artikel Nikolaj Villumsen: EU skal samle sin klimaregning op Nikolaj Villumsen: EU skal samle sin klimaregning op Næste artikel Økologisk Landsforening: Her er vores ønsker til en ny regering Økologisk Landsforening: Her er vores ønsker til en ny regering