DF: Drop konflikten mellem fri og strategisk forskning

DEBAT: Danske forskere er verdensførende på mange områder, hvilket ikke mindst skyldes, at den frie og strategiske forskning i Danmark kan gå hånd i hånd. Frem for at diskuttere 'enten-eller', skal vi holde fokus på de egentlige udfordringer, mener Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
Uddannelses- og forskningsordfører

I Dansk Folkeparti er vi stolte af, at Danmark leverer forskning i verdensklasse inden for en lang række områder.

Hvert år bidrager dygtige og talentfulde danske videnskabsfolk med ny viden og resultater, som på meget forskellige måder kommer samfundet til gavn.

Det gælder eksempelvis forskning inden for områder som bio- og kvanteteknologi, enzymer, sygdomme og medicinsk forskning, klimaforskning, kunstig intelligens m.m.

Udover ny erkendelse medfører disse videnskabelige tiltag blandt andet jobskabelse, investeringer, vækst og ny teknologi, som forbedrer vores levevilkår. Alt sammen til gavn for samfundet. 

Bredden er vigtig
Denne positive situation skal vi naturligvis ihærdigt fortsætte med at opretholde. Selve forudsætningen for de gode danske forskningsmiljøer i topklasse er efter Dansk Folkepartis opfattelse det konstruktive samspil mellem den frie og strategiske forskning.

De to forskningsvarianter udelukker ikke hinanden, men kan medvirke til at supplere hinanden.

Selve grundlaget for den frie forskning skal sikres, idet de videnskabelige miljøer kan forske frit uden nogle former for restriktioner, der begrænser eller indsnævrer det undersøgte genstandsfelt. Her er det vigtigt at sikre bredden, men også at alle videnskabelige fagområder er repræsenteret.

Netop den frie forskning bidrager med banebrydende og risikovillig forskning.

Det er her, der kan eksperimenteres med gode idéer og nysgerrighed. Det er her nye innovative og nyskabende frembringelser kan blive udkrystalliseret ofte af unge talentfulde kommende forskere. 

Fri forskning kan ikke stå alene
På den måde skaber den fri forskning et fundament med ny viden, der kan videreudvikles. Det er således her, den strategisk orienterede forskning kommer ind i billedet og kan bidrage til at raffinere og optimere den viden og de resultater, som udspringer af den frie forskning.

Den strategiske forskning bygger videre på den frie forsknings frembringelser og kan anses som en art overbygning, hvor perspektivet er mere fokuseret og styret.

Fri forskning har et tydeligt vækstgrundlag, der kan udnyttes ved en mere styret tilgang. Strategisk forskning understøtter en udvikling, som vi tror på kan gøre en stor forskel.

Der er således en vekselvirkning, eller symbiose om man vil, mellem de to forskningsformer. 

Udfordringen ligger i at udnytte det potentiale og den viden, som den fri forskning tilvejebringer og få skabt forbindelse til aktører, der med afsæt i en mere strategisk optik på bedst mulig vis kan profitere af den grundlagsskabende forskning. 

Forrige artikel Kvinderådet: #metoo skaber forandringer på universiteterne Kvinderådet: #metoo skaber forandringer på universiteterne Næste artikel Innovationsfonden: Dansk forskning har ikke brug for skyttegrave Innovationsfonden: Dansk forskning har ikke brug for skyttegrave