Debat

Docent: Nye fag i pædagogik og praksiskundskab kan skabe bedre rammer for pædagogstuderende

Der er brug for, at pædagoguddannelsen forholder sig bedre til forholdet mellem teori og praksis. Det kan gøres ved at introducere nye fag, der kan få de studerende til at tilegne sig pædagogiske forholdemåder og kundskaber og ikke bare viden og færdigheder, skriver Jan Jaap Rothuizen.

Nye fag i pædagogik og praksiskundskab vil sætte en nye ramme for forholdet mellem teori og praksis, som de studerende nemmere kan dygtiggøre sig i, skriver Jan Jaap Rothuizen.
Nye fag i pædagogik og praksiskundskab vil sætte en nye ramme for forholdet mellem teori og praksis, som de studerende nemmere kan dygtiggøre sig i, skriver Jan Jaap Rothuizen.Foto: /ritzau/Anders Rye Skjoldjensen/arkiv
Jan Jaap Rothuizen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er forskel på et fag, der giver en dyb indsigt i, hvad der er i spil i pædagogisk arbejde og udøvelsen af pædagogik. Forholdet mellem teori og praksis er ikke ligetil. I den nuværende uddannelse har man forsøgt at sætte det vanskelige forhold i parentes ved at gå udenom faget pædagogik. Man har simpelthen forsøgt at definere, hvilken viden og hvilke færdigheder der skal til, for at man kan udføre pædagogisk arbejde.

Resultatet er et sammensurium af videns- og færdighedsfragmenter, som underviserne i den grad skal anstrenge sig for at få formidlet på en minimal meningsfuld og sammenhængende måde. Dette anerkendes i dag af stort set alle, der har en interesse i pædagoguddannelsen. Det er dog forskelligt, hvad man vil gøre ved det.

Temadebat:

Hvad skal der ske med pædagoguddannelsen?

Pædagoguddannelsen fik i en evaluering fra 2021 kras kritik for ikke at ruste færdiguddannede eller praktiksøgende pædagoger ordentligt til virkeligheden og for at uddannelsens struktur og mål modarbejder gode læringsforløb.

Så hvad skal der egentlig ske med pædagoguddannelsen, som mange aktører er enige om har brug for en reform hurtigst muligt?

Det spørger Altinget Forskning og Altinget Børn om i en ny temadebat. 

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatansvarlig Lasse Sjøbeck Jørgensen på [email protected].

Nogle vil arbejde for bedre videns- og færdighedsmål, andre mener, at de helt af sig selv bliver bedre, hvis de bliver mere rettet mod et afgrænset arbejdsfelt. Her giver jeg et andet bud, der anerkender, at forholdet mellem teori og praksis ikke er, og heller ikke bliver, ligetil.

Det bunder i, at pædagogik er noget særligt, og ikke en opgave, der bliver udført, men et virke, der udøves. Det er ikke en ny indsigt – det er såmænd den indsigt, der ligger til grund for den pædagogiske teori og praksis, som de har udviklet sig i de sidste 300 år.

Pædagogik er både jordnært og højtravende
Forholdet mellem teori og praksis er ikke ligetil. Men der findes pædagogisk teori, og der findes pædagogisk praksis. Pædagogisk teori repræsenterer forståelser af, hvad der er i spil i pædagogisk praksis. I opdragelse og pædagogik er der blandt andet værdier i spil. Det handler om, hvad vi vil og kan med børn, unge og voksne, der har brug for pædagogisk støtte. Og vi vil meget med dem.

Vi vil, at de kan fungere i hverdagssammenhænge. Vi vil også, at de kan noget mere end det, og derfor skal de lære noget. Vi vil også, at de kan overtage og videreudvikle et samfund karakteriseret af åndsfrihed og demokrati.

I disse år bliver vi mindet om, at pædagogisk arbejde ikke er noget, man kommer sovende til. Det er på en gang hverdagsagtig, banalt og jordnært og komplekst og højtravende

Jan Jaap Rothuizen
Docent på pædagoguddannelsen, Via University College

I disse år bliver vi mindet om, at det ikke er noget, man kommer sovende til. Vi vil, at de kan formgive deres eget liv, trives, få et godt liv. Pædagogisk arbejde er på en gang hverdagsagtig, banalt og jordnært og komplekst og højtravende. Man må forvente at en pædagog har indsigt i det, kan finde hoved og hale i det, forstå og fortolke, hvad det er for en opgave, hun tager på sig, og hvordan den kan forvaltes.

Indsigten i det pædagogiske er grundlaget for et pædagogløfte, som, modelleret efter lægeløftet, kan lyde sådan: ”Jeg ved, at mine forretninger som pædagog stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende, at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn.”

Derfor skal vi have pædagogikfaget tilbage.

Tid til at udøve, undersøge og udvikle
Men forholdet mellem teori og praksis er komplekst. Et løfte alene gør det ikke, selvom det heller ikke går uden det løfte. Derfor skal der også være et gennemgående fag, der kan hedde ”praksiskundskab.”

Kundskab er mere end viden og mere end færdigheder. At have kundskab er at være fortrolig med noget. Fortroligheden forbinder udøveren af pædagogik med den verden, hvori pædagogikken foregår. Kundskaber er broer mellem person og den verden, man har sit virke i. Det er derfor, man kan tale om, at pædagogik udøves eller praktiseres. Fortroligheden kan opnås gennem udøvelse, og derfor skal udøvelse fylde i uddannelsen. I praktikken, men også i udøvelse af æstetiske, kreative og kropslige fag. Men dermed er det ikke gjort.

I udøvelsen støder man på problemer og besværligheder, som man ikke er fortrolig med, og hvor kundskaberne ikke slår til, men må aktiveres. Det skal undersøges – hvad er der i spil her?

Jan Jaap Rothuizen
Docent på pædagoguddannelsen, Via University College

For i udøvelsen støder man på problemer, besværligheder, overraskelser – altså noget, som man ikke er fortrolig med; der, hvor kundskaberne ikke slår til, men må aktiveres. Det skal undersøges – hvad er der i spil her?

Måske har man her glæde af sit pædagogikfag eller af et andet fag. Og så må man prøve sig frem igen, gøre det lidt bedre, komme lidt nærmere balancering og realisering af de pædagogiske mål. Det er dynamikken i pædagogisk arbejde, at man skal være en dygtig udøver, der også kan undersøge og udvikle. Derfor skal det også være et gennemgående element i en ny uddannelse. Praksiskundskab – et fag, hvor man udøver, undersøger og udvikler pædagogisk praksis.

Pædagogik og praksiskundskab gør ikke teori-praksis forholdet ligetil. Men disse to fag sætter en ramme for, at de studerende kan dygtiggøre sig. De sætter også en ramme for, hvordan pædagoger uddannes: de studerende må tages alvorligt som personer, der vil tilegne sig pædagogiske forholdemåder, ikke bare viden og færdigheder.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jan Jaap Rothuizen

Docent og Forskningsleder, Program for dannelse og etik, VIA UC
Ph.d. i uddannelsesfilosofi (Aarhus Uni. 2015)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024