Debat

KL: Evalueringen af pædagoguddannelsen viste alvorlige resultater, der kræver handling nu

Vi skal både kigge på kvaliteten i dagtilbuddene, pædagogiske kompetencer, socialpædagogikken og uddannelsens tiltrækningskraft, når vi skal styrke pædagoguddannelsen, skriver Thomas Gyldal Petersen (S).

Der er ingen lette løsninger på pædagoguddannelsens problemer. Der er brug for, at både kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen og nytænker uddannelsen, skriver Thomas Gyldal Petersen (S).<br>
Der er ingen lette løsninger på pædagoguddannelsens problemer. Der er brug for, at både kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner arbejder sammen og nytænker uddannelsen, skriver Thomas Gyldal Petersen (S).
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix
Thomas Gyldal Petersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Når vi hver morgen afleverer vores børn i et dagtilbud, har vi en forventning om, at de møder et tilbud af høj kvalitet, hvor de både trives, lærer og udvikler sig. For dagtilbud er ikke blot et pasningstilbud, men i høj grad også et sted, hvor børn bliver dannet. 

Det stiller store krav til de pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der hver dag løfter den opgave. Men dagtilbuddene står også over for en mere kompleks opgave med stigende børnetal og flere børn med særlige behov.

Evaluering af pædagoguddannelsen fra 2021 viste også helt grundlæggende, at pædagoger ikke kan det, de skal, når de er færdiguddannede. Det gælder både på dagtilbudsområdet, skole- og fritidsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er der ingen tvivl om, at vi har brug for at styrke pædagoguddannelsen. Og det kan ikke gå for hurtigt.

Temadebat:

Hvad skal der ske med pædagoguddannelsen?

Pædagoguddannelsen fik i en evaluering fra 2021 kras kritik for ikke at ruste færdiguddannede eller praktiksøgende pædagoger ordentligt til virkeligheden og for at uddannelsens struktur og mål modarbejder gode læringsforløb.

Så hvad skal der egentlig ske med pædagoguddannelsen, som mange aktører er enige om har brug for en reform hurtigst muligt?

Det spørger Altinget Forskning og Altinget Børn om i en ny temadebat. 

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatansvarlig Lasse Sjøbeck Jørgensen på [email protected].

Det er alvorlige resultater, som vi ikke kan være tilfredse med. Alligevel er der ikke sket noget endnu. Nu er det er tid til handling. Vi har ventet længe nok.

For at sikre, at vi kan levere den velfærd, borgerne forventer, og at børn, unge og borgere får det bedste muligheder videre i live, er det især vigtigt at have fokus på tre temaer: 

Højne kvaliteten
For det første skal vi koncentrere os om at højne kvaliteten i dagtilbud og på det specialiserede socialområde – det pædagogiske personales kompetencer er nøglen til at sikre netop det.

Vi har brug for, at alle pædagoger med afsæt i både faglig viden og kompetencer kan sikre trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Lige nu venter vi på de første resultater af en national kvalitetsundersøgelse i landets dagtilbud. Her er det blandt andet vigtigt at se på, hvad undersøgelsen konkluderer, at der er brug for af kompetencer blandt det pædagogiske personale.

Vi håber, at resultaterne netop kan bruges i diskussionen om, hvordan vi forbedrer den pædagoguddannelsen.

Børn med særlige behov skal favnes
Dernæst ved vi, at flere og flere børn mistrives og har brug for noget særligt. Det er desværre en udvikling, der viser sig tidligere og tidligere i børnenes liv.

Derfor er det afgørende, at alle pædagoger har et grundniveau af social- og specialpædagogiske kompetencer. Uddannelsen skal altså have større fokus på at styrke netop de kompetencer– på tværs af specialiseringerne. Ligesom det er vigtigt, at det tværfaglige samarbejde i højere grad understøttes i grunduddannelsen.

Læs også

Også på det specialiserede socialområde er der i stigende grad behov for styrkede fagkompetencer blandt det pædagogiske personale. Kravene til, hvad de ansatte skal kunne, er steget i takt med et øget kvalitetsfokus og en stadig stigende kompleksitet i opgaveløsningen omkring voksne med psykiske, fysiske og kognitive problemstillinger.

Gør det mere attraktivt
Til sidst er det også afgørende, at vi har fokus på at gøre det mere attraktivt at uddanne sig til pædagog. For samfundet står midt i en massiv rekrutteringsudfordring, der i høj grad også gælder pædagoger. Faldende ungdomsårgange betyder øget kamp om de unge, og det viser sig desværre også i optaget til blandt andet pædagoguddannelsen.

Uddannelsen skal altså have større fokus på at styrke social- og specialpægagosiske kompetencer– på tværs af specialiseringerne

Thomas Gyldal Petersen (S)
Formand, KL's Børne- og Undervisningsudvalg

Fra 2014 til 2021 er der sket et fald på 25 procent i antallet af kvalificerede ansøgere til pædagoguddannelsen. Og tal fra Danmarks Evalueringsinstituts nye undersøgelse om kommende studerendes overvejelser viser, at 14 procent af ansøgerne og 22 procent af overvejerne til pædagoguddannelsen angiver, at de var i tvivl om, hvorvidt det faglige niveau på pædagoguddannelsen var for lavt.

Der er ingen lette løsninger her. Der er brug for at nytænke uddannelsen og styrke den markant. Vi har brug for kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder sammen, og for at regeringen indfrier sine løfter om at øge kvaliteten af pædagoguddannelsen.

Derfor håber vi også, at regeringen senest efter sommerferien vil begynde arbejdet. Det skal selvfølgelig ske med bred inddragelse af parterne. Kommunerne ser frem til det kommende samarbejde om løft af pædagoguddannelsen. Det afgørende er, at der bliver skabt rammer til et reelt løft af uddannelsen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Gyldal Petersen

Borgmester (S), Herlev Kommune, formand, KL's Børne- og Undervisningsudvalg
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2003)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024