Heine Andersen kritiserer DI: I misforstår begrebet fri forskning

REPLIK: Mette Fjord Sørensens indlæg indeholder to misforståelser om fri forskning. Forskning med forudbestemt emne er ikke fri og fri forskning er ikke formålsløs, mener Heine Andersen.

Af Heine Andersen
Professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

I debatten om forskningsstyring vil jeg vil gerne knytte en kritisk kommentar til et indlæg 8. oktober af Mette Fjord Sørensen, DI.

Indlægget roser øremærkning af midler til ”grøn forskning” og konkluderer:

”At turde at pege på, at der er et område, der skal have ekstra fokus, betyder ikke at forskningsfriheden sættes over styr […] det er nærmere forskning med et formål.”

Indlægget rummer gode synspunkter, som de færreste vil have indvendinger mod.

Penge til ”grøn forskning” vil sikkert være givet godt ud, hvis det sker på den rigtige måde.

Mine indvendinger retter sig mod to misforståelser.

Forudbestemt emne er ikke fri forskning
Den første ser man desværre for ofte, således også i hos Ane Halsboe-Jørgensen, som jeg viste i mit indlæg 1. oktober, nemlig at forskning, hvor emnet er bestemt ude fra, er fri forskning.

Det er new speak, skadeligt for saglig debat og undergravende for forskningsfrihed at fordreje begreberne på den måde. At Sørensen taler mod bedre vidende i håb om på den måde at legitimere omfordeling af midler fra fri forskning til erhvervsrettet forskning, vil jeg ikke påstå.

Uvidenhed er imidlertid ikke en gangbar undskyldning i Sørensens position, og jeg opfordrer indtrængende til at sætte sig ind i de basale begreber, hvis man vil fremme en saglig debat og gavne forskningen.

Der findes let tilgængelige fremstillinger, for eksempel Hvidbogen til årsmødet i Videnskabernes Selskab, 2019: Fri Forskning.

Omfordeling fra fri forskning til politisk styret forskning er da et legitimt politisk ønske. Man skal bare ikke tilsløre gennem fordrejning af begreber.

Forskning uden politisk mål er ikke formålsløs
Den anden misforståelse er næsten værre: Hvis der ikke er et politisk angivet formål, er forskningen formålsløs, jf. især afslutningen i citatet ovenfor.

Man kan ikke læse indlægget på anden måde, og det er desværre heller ikke noget uset synspunkt.

Jeg vil tillade mig at kalde det et tegn på kulturel forarmelse og flad materialisme. Fri forskning har til formål at frembringe ny viden og opløse falske forestillinger og fordomme.

Dermed tjener forskningen sit egentlige formål: oplysning, til gavn for fornuftig samtale og fri demokratisk debat.

Forrige artikel DTU: Universiteternes markedsføring er mere information end glittede reklamer DTU: Universiteternes markedsføring er mere information end glittede reklamer Næste artikel Copenhagen Capacity: Sådan skaber vi et life science-miljø i verdensklasse Copenhagen Capacity: Sådan skaber vi et life science-miljø i verdensklasse