Flere kemikalier kan vurderes for hormonforstyrrende effekter


En europæisk vejledning, som er udviklet til at identificere hormonforstyrrende pesticider, kan ifølge forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Rigshospitalet med nogle tilpasninger også bruges til at vurdere, om andre kemikalier har hormonforstyrrende effekter.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget