Debat

Brigadegeneral i reserven: Vi bør styrke soldatens integration med resten af samfundet

En styrket værnepligt, en robust reserve og flere hybridansættelser kan styrke respekten for vores soldater og Forsvaret som helhed, skriver Charlotte Ployart Wetche, der er brigadegeneral i Forsvarets reserve.

Charlotte Ployart Wetche under evakueringsoperationen i Afghanistan tilbage i 2021.
Charlotte Ployart Wetche under evakueringsoperationen i Afghanistan tilbage i 2021.Foto: Pressefoto
Charlotte Ployart Wetche
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jeg mener, at den dybtliggende respekt for vores soldater kommer gennem en samfundsmæssig erkendelse af soldatens værd.

I det danske samfund har vi gennem mange år ikke skullet bekymre os meget om landets sikkerhed. Vi tager det for givet, at alt ånder fred og ro – i hvert fald i forhold til landets sikkerhed og robusthed.

Mens de afbrudte forsyningskæder under covid-19 pandemien fik os danskere lidt op af stolen, er vi nu nogenlunde rolige igen. Men hvornår bliver vi næste gang udfordret på vores evne til at imødegå en trussel eller krise?

En stor del af befolkningen har ikke berøring med hverken Forsvaret, Hjemmeværnet eller beredskabet i det daglige

Charlotte Ployart Wetche
Direktør, CenSec, brigadegeneral, Forsvarets reserve

Hvis ikke vi forbereder os, synes der ikke længere at være en garanti for vores sikkerhed, frihed og velfærd. Samtidig er det naturligt ganske vanskeligt at afsætte tilstrækkelige ressourcer i samfundet af til at opretholde et forsvar og et troværdigt beredskab – så længe vi ikke ser en direkte trussel mod landet.

Frem til næste sommer har Danmark formandskabet i Natos National Reserve Forces Committee, og jeg har nu i godt et år siddet i formandsstolen. I komiteen deler vi ’best practice’ og giver strategisk rådgivning på reservens område til alliancens militære ledelse. Fra mit arbejde i komiteen ved jeg, at vi kan lære meget fra landene omkring os.

I Norge hersker der stor respekt for soldater, da Norge blandt andet har gjort tjenesten som værnepligtig i Nordnorge ved grænsen til Rusland til noget elitært. Det er ganske vanskeligt at få en tjans helt deroppe mod nord. Men lykkes det, har man som tidligere værnepligtig i netop dét område, en væsentligt styrket chance for at få den studieplads eller det job, man søger.

Læs også

I Finland er 800.000 borgere en del af reservestyrken. Der er i alt cirka 5.5 millioner indbyggere i Finland, så med cirka 3.100 reservister i Danmark er det tydeligt, at andelen af reservister er markant større i Finland. Det er helt naturligt at gøre aktiv tjeneste i landet, ligesom det at være reservist er noget praktisk taget alle deltager i hen over en årrække.

Jeg behøver nok ikke at nævne, at respekten for soldaten også i Finland er meget høj.

Et mere synligt forsvar

Og hvad så med Danmark? Jeg tror, respekten for soldaten er der – blandt dem der har Forsvaret, Hjemmeværnet og beredskabet inde på livet. Det gælder både politikere, meningsdannere og naturligvis de pårørende.

Det gælder også den lille del af Danmarks unge, der får muligheden for at aftjene værnepligten, eller som er frivillige i Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Men der er bare en stor del af befolkningen, der ikke har berøring med hverken Forsvaret, Hjemmeværnet eller beredskabet i det daglige.

Soldaten står i dag grundlæggende for noget helt unikt og afgørende for vores samfund

Charlotte Ployart Wetche
Direktør, CenSec, brigadegeneral, Forsvarets reserve

Det danske samfund skal gøres mere robust i mødet med dagens og fremtidens trusler, udfordringer og kriser. Det er vigtigt, at vi styrker organiseringen af samfundsberedskabet, krisestyring, kritiske infrastruktur og ikke mindst vores forsyningssikkerhed.

Ved blandt andet at styrke værnepligten og sikre mere ligestilling mellem mænd og kvinder, samt styrke forskning i for eksempel cybersikkerhed og fortsat grøn omstilling af Forsvaret, er vi med til at tage et fælles ansvar for Danmark.

Samtidig bør Forsvarets digitalisering styrkes ved tæt inddragelse af dansk forsvarsindustri og forskning, hvorved der sker et teknologisk løft, der ruster Danmark til at imødegå fremtidens trusler og udfordringer.

Gennem et sådan øget partnerskab mellem Forsvaret, erhvervslivet og videninstitutioner, åbnes der desuden mulighed for at se på hybrid-ansættelser, hvor en medarbejder løser opgaver i såvel forsvar og beredskab som i det private erhvervsliv.

Hvis vi fokuserer på ’dual-use’, ikke kun på materiel siden, men også på personel siden, kunne kendskabet til det samlede beredskab i Danmark yderligere styrkes.

Læs også

Det er nye tanker, men hvorfor ikke prøve det af med et par pilotprojekter med inspiration fra noget af det andre Nato-lande har gjort med succes. Virksomhederne ønsker også at tage ansvar for Danmark.

Soldaten står i dag grundlæggende for noget helt unikt og afgørende for vores samfund. Soldaten er med til at passe på Danmarks grænser og værdigrundlag, vores velfærd, og er med til at styrke landets resiliens.

Og det vil blive mere synligt – og skabe mere respekt om soldaten – hvis soldatens integration med resten af samfundet øges. Dette kunne ske gennem styrket værnepligt, men i høj grad også gennem en robust reserve og hybridansættelser, hvor specialister er med til at styrke samfundsberedskabet.

Temadebat

Udviser vi tilstrækkelig respekt for vores soldater?

Selvom vi markerer vores udsendte hvert år 5. september ved flagdag, fylder patriotisme ikke meget i den danske offentlighed.

Så har vi den nødvendige respekt for vores soldater? Er offentligheden tilstrækkeligt engageret i Forsvaret? Og er der særlige udfordringer forbundet med at udvise respekt for vores veteraner?

Det søger Altinget Forsvar svar på i en ny temadebat, hvor en række aktører vil komme med deres perspektiv på emnet.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected].

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Charlotte Ployart Wetche

Adm. direktør, CenSec, brigadegeneral, Forsvarets reserve, formand, Nato National Reserve Forces Committee, ambassadør, InterForce
Hærens officersuddannelse, Master of Art i Defence Studies (Kings College London)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024