Efter flere års kritik: Venstre i København vil styrke indsatsen for veteraner

NY INDSATS: København er blevet kaldt den værste kommune at være veteran i. I 2014 blev kommunens veteranpolitik sløjfet, men nu vil beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) finde syv millioner kroner til området, når der fredag indledes forhandlinger om kommunens økonomi for 2020.

Danmarks udsendte bliver hvert år fejret 5. september. Det har givet anledning til fokus på veteranerne, og Københavns Kommune vil nu igen tage hul på den veteranpolitik, de skrottede i 2014.
Danmarks udsendte bliver hvert år fejret 5. september. Det har givet anledning til fokus på veteranerne, og Københavns Kommune vil nu igen tage hul på den veteranpolitik, de skrottede i 2014.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Jeppe Sahlholdt

Der bor omkring 3.500 tidligere udsendte soldater i hovedstaden, men mange af dem har svært ved at opsøge kommunen for at få hjælp.

Københavns Kommune har især fået kritik, efter de i 2014 droppede deres veteranpolitik. Talsmand for paraplyorganisationen Veteranalliancen har blandt andet kaldt København for "den værste" kommune at være veteran i.

Men i starten af september tog Københavns Kommune initiativ til et servicetjek af kommunens veteranindsats med et såkaldt veterantopmøde og et jobmatch-arrangement for veteraner.

Og nu har beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) bedt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at udarbejde et budgetforslag om en styrkelse af veteranindsatsen i Københavns Kommune.

Det sker op til budgetforhandlingerne om kommunens økonomi for 2020, som starter fredag i denne uge.

Indsatsen skal styrkes ved, at der afsættes 1,8 millioner kroner årligt i perioden 2020-2023. Altså samlet 7,2 millioner kroner.

Beskæftigelsesindsatsen for veteraner i Københavns Kommune er organiseret sådan, at hver afdeling i Jobcenter København har udpeget en jobkonsulent, der fungerer som veterankoordinator.

Budgetforslaget lægger op til, at disse veterankoordinatorer suppleres med en såkaldt veterantovholder, hvis opgave bliver at guide veteraner og samarbejdspartnere til det rette jobcenter og den rette veterankoordinator.

"Vi vil forsøge at få bedre styr på mødet mellem kommunen og veteranerne ved at sikre, at vi har tilstrækkeligt med ressourcer til at yde en professionel rådgivning og støtte," siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

En af Københavns Kommunes store udfordringer er ifølge borgmesteren, at forvaltningerne ikke arbejder tæt nok sammen.

"Københavns Kommune er en kompleks størrelse. Man har beskæftigelsesforvaltningen, socialforvaltningen og forskellige centre under de to forvaltninger. Der er simpelthen for mange veteraner, der falder imellem stolene," siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Socialdemokratiets gruppeformand i Københavns Kommune, Lars Weiss, er umiddelbart positiv i forhold til at holde veteraner i beskæftigelse, men vil gerne se budgetnotatet, inden han tager endeligt stilling.

Brug ressourcerne på de mest udsatte
Claus Stenberg er til gengæld skeptisk over for forslaget. Han er talsmand og medstifter af paraplyorganisationen Veteranalliancen.

"Efter fem år i det her game har jeg ingen tillid til, at de her penge rent faktisk hjælper dem, der har allermest brug for dem," siger Claus Stenberg.

Han frygter, at pengene skal bruges på konsulenter, bureaukrati og jobmesser. I stedet bør man ifølge ham bruge ressourcerne på de mest udsatte veteraner. 

Forsvarets veterancenter vurderer, at op til 20 procent af de københavnske veteraner har psykiske følgevirkninger af deres udsendelser, og at ti procent er diagnosticeret med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

"Jeg ville ikke bruge en bøjet femøre på beskæftigelsesområdet," siger Claus Stenberg.

Han henviser til denne rapport, som viser, at Irak-veteraner har 31 procent større sandsynlighed for at komme i job end andre ledige med samme alder, køn og uddannelsesniveau. For Kosovo- og Afghanistan-veteraner er det henholdsvis 24 procent og 19 procent. 

"Københavns Kommune forsøger at løse et problem, der slet ikke eksisterer," siger Claus Stenberg.

Læs også

Dokumentation

Sådan vil Venstre i København bruge 1,8 millioner kroner til at forbedre kommunens veteranindsats:

 • Én indgang til jobcentret, hvor veteraner og samarbejdspartnere kan henvende sig
 • Mere samarbejde og videndeling mellem frivillige organisationer, Veterancenteret og Jobcenter København
 • Bedre screening af den enkelte veterans ressourcer og udfordringer, herunder fokus på at beskrive den enkelte veterans kompetencer
 • Fokus på arbejdsmarkedsfastholdelse af jobparate veteraner, ved at der bliver fulgt tæt op på veteraner, som er i job, herunder småjob samt virksomhedspraktik
 • Styrket indsats for de svageste veteraner, for eksempel ved at udstationere en jobkonsulent på Veteranhjemmet en gang om måneden, som kan vejlede veteraner i forhold til beskæftigelse samt være bindeled til jobcenteret for de veteraner, som i øjeblikket ikke selv henvender sig
 • Generel opkvalificering af veterankoordinatorer og jobkonsulenter i forhold til at identificere veteraner, når de møder op på jobcenteret, forstå veteranernes virkelighed samt øget viden om udfordringer og muligheder i forbindelse med diagnosen Post Traumatisk Stress (PTSD).

På baggrund af ovenstående idéer foreslås det, at der afsættes midler til at understøtte følgende i indsatsen for veteraner:

 • At veteraner og samarbejdspartnere har én indgang til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som varetages af en veterantovholder. Veterantovholderen er en ny funktion og et supplement til de eksisterende veterankoordinatorer. Tovholderens opgave er at guide veteraner og samarbejdspartnere til det rette jobcenter og den rette veterankoordinator, fungere som vidensperson på veteranområdet, herunder understøtte den tværgående kompetenceudvikling af veterankoordinatorer i forvaltningen, varetage samarbejdet med eksterne aktører med videre
 • At der koordineres sammenhængende forløb for den enkelte veteran på tværs af forvaltninger i kommunen og sektorer, herunder fokus på at udarbejde én fælles plan for den tværfaglige indsats − for eksempel ved netværksmøder med psykiatrien og Socialforvaltningen
 • At sikre fremdrift i den enkelte veterans forløb, herunder tæt dialog og tæt opfølgning på virksomhedspraktikker
 • At udsatte veteraner i relevant omfang bliver afklaret til fleksjob eller førtidspension
 • At styrke og følge tæt op på samarbejdet med virksomheder, som har en veteran i småjob, løntilskud eller praktik
 • At sikre fremskudt vejledning i forhold til de mest ressourcesvage veteraner for eksempel på Veteranhjemmet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Cecilia Lonning-Skovgaard

HR-direktør, DFDS, fhv. beskæftigelses- og integrationsborgmester (V), Københavns Kommune, medlem, Borgerrepræsentationen
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001), Master of Public Administration (Kennedy School of Government, Harvard University 2000)

0:000:00