Debat

EL: Værdibaseret udenrigspolitik er godt, hvis Danmark selv lever op til værdierne

DEBAT: Klimakamp og menneskerettigheder skal fylde mere i Danmarks udenrigspolitik i fremtiden, men på begge områder halter det for regeringen i øjeblikket, skriver Eva Flyvholm (EL).

Blandt Danmarks prioriteter bør samarbejdet med Grønland rangere højt, og der skal være fokus på blandt andet arktisk forskning og politisk diplomati i området, skriver Eva Flyvholm (EL).
Blandt Danmarks prioriteter bør samarbejdet med Grønland rangere højt, og der skal være fokus på blandt andet arktisk forskning og politisk diplomati i området, skriver Eva Flyvholm (EL).Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Eva Flyvholm (EL)
Udenrigsordfører

Udenrigsministeren lægger op til, at klimakamp og menneskerettigheder skal spille en større rolle i Danmarks udenrigspolitik i fremtiden, mens økonomiske interesser skal spille en mindre.

Det er en hensigtserklæring, vi i Enhedslisten ser meget positivt på, men når det er sagt, så vil jeg se handling bag ordene, før jeg tør tro på dem. Og både i forhold til menneskerettigheder og klimakamp kan vi som nation helt oplagt begynde med at kigge indad.

Vi skal altid respektere menneskerettighederne og kæmpe for dem ude i verden. Det er godt at høre Jeppe Kofod (S) melde så klart ud i den henseende, men hvis han også virkelig mener det, så er der god grund til, at regeringen straks tager fat på både Danmarks og EU’s flygtninge- og migrantpolitik.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Flygtningehjælp som oplagt udgangspunkt
Vi skal respektere menneskerettighederne, men det gør man altså ikke ved at sende bådflygtninge tilbage til menneskehandlere i Libyen, hvor deres skæbne er mere eller mindre uvis. 

Danmarks flygtningepolitik viser sig også fra sin umenneskelige side, når vi ikke er i stand til at tage blot 300 flygtninge fra den nedbrændte Moria-lejr, hvor vi står med en akut kritisk situation.

Danmark skal igen være et grønt foregangsland, siger Jeppe Kofod også. Det glæder os i Enhedslisten også meget at høre, og Kofod kan jo passende give beskeden videre til Dan Jørgensen (S) og Mette Frederiksen (S).

Eva Flyvholm (EL)
Udenrigsordfører

At sørge for, at Danmark tager imod flygtninge fra Moria-lejren, ville faktisk være et helt oplagt sted for udenrigsministeren at begynde med implementeringen af sin nye udenrigspolitik med fokus på menneskerettigheder og humanistiske værdier. Det vil vi se frem til.

Fodslæbende i klimaforhandlinger
Danmark skal igen være et grønt foregangsland, siger Jeppe Kofod også. Det glæder os i Enhedslisten også meget at høre, og Kofod kan jo passende give beskeden videre til Dan Jørgensen (S) og Mette Frederiksen (S). 

For i de igangværende klimaforhandlinger har regeringen desværre vist sig fodslæbende og uden ambitioner om at gå forrest.

I forhold til klimakampen så har Danmark faktisk alle tænkelige muligheder for at gå forrest og vise vejen. Så det er sådan set bare med at komme i gang og levere nogle resultater, medmindre altså det hele blot er ment som skåltaler og flotte ord.

Mere FN og mindre Nato
Ambitionen om at styrke det internationale samarbejde er vi i Enhedslisten også tilfredse med. Men Nato-samarbejdet er ikke uden problemer.

Danmark har i årtier lagt kursen alt for meget efter amerikanernes ønsker. Senest har vi med NSA/FE-skandalen igen set prisen for denne følgagtige strategi. 

Og med en præsident som Donald Trump i Det hvide hus kan de fleste vist efterhånden se, at det er nødvendigt med stærke internationale organisationer, der sætter sig ud over stormagternes interesser i en global verden.

Danmark bør arbejde for at styrke det internationale samarbejde, og her er FN den helt centrale spiller. Desværre er FN igennem en årrække blevet svækket, og det skal vi have rettet op på.

De nordiske lande har traditionelt spillet en stærk rolle i FN, og det kan vi komme til igen. Det håber vi, at udenrigsministeren vil arbejde aktivt for.

Mere end flotte ord
I de kommende år bliver Arktis-spørgsmålet også stadig mere centralt for Danmarks udenrigspolitik. 

Vi skal ikke spille stormagternes spil i Arktis. Derimod bør samarbejdet med Grønland opprioriteres. Her skal vi skal have langt mere fokus på arktisk forskning, afspænding og politisk diplomati.

Vi ser i Enhedslisten frem til den konkrete strategi i forhold til at gøre Danmark til et foregangsland, når det gælder klimakamp og kampen for menneskerettigheder. Men først og fremmest håber vi at få at se, at der bliver tale om langt mere end flotte ord på et stykke papir.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan skal Danmarks nye udenrigsstrategi se ud?

Jeppe Kofod (S) vil inden for et halvt år fremlægge en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der tager udgangspunkt i danske og socialdemokratiske værdier og ikke nødvendigvis i økonomiske interesser, lyder det fra udenrigsministeren.

Han fremhæver blandt andet demokrati, menneskerettigheder, lighed, ret og pligt og forpligtende fællesskaber som bærende elementer. Som udgangspunkt bliver det en socialdemokratisk strategi, uden bidrag fra de andre partier i Folketinget.

Altinget benytter anledningen og har spurgt partiernes udenrigsordførere: Hvordan skal Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi se ud? Er det en god idé, at den tager udgangspunkt i værdier frem for interesser? Og hvad kommer det reelt til at betyde?

 

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Flyvholm

Fhv. MF (EL) og medlem, Dataetisk Råd
cand.scient.adm. i offentlig administration og internationale udviklingsstudier (Roskilde Uni. 2009)

0:000:00