Debat

Forsker: Danske fremmedkrigere holdes ud i strakt arm og står alene med krigens gru

Det er ikke hensigtsmæssigt, at de danske fremmedkrigere i Ukraine står alene med krigen, når de vender hjem, skriver Maja Touzari Greenwood.

Fra politisk side er der et ønske om at holde aktiviteten i udstrakt arm for at understrege, at de udrejsende ikke handler på vegne af staten, og at Danmark altså ikke er part i krigen, skriver Maja Touzari Greenwood.
Fra politisk side er der et ønske om at holde aktiviteten i udstrakt arm for at understrege, at de udrejsende ikke handler på vegne af staten, og at Danmark altså ikke er part i krigen, skriver Maja Touzari Greenwood.Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix
Maja Touzari Greenwood
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mange elementer af Ruslands invasion af Ukraine i 2022 var uforudsete. Et af dem var, at tusindvis af fremmedkrigere ville melde sig til at tage del i kampene.

Kun dage efter invasionen, mens det helt store spørgsmål var Natos reaktion, meldte Volodymyr Zelenskyj ud, at man bød alle, som ønskede at melde sig til kampen, velkommen.

På den måde havde den internationale legion, som blev oprettet af de frivillige, der fulgte opfordringen, fra starten en symbolsk betydning for internationaliseringen af krigen. Den bidrog til forståelsen af krigen som et både moralsk og sikkerhedsmæssigt anliggende for Europa som helhed.

En international legion blev på kort tid improviseret under det ukrainske forsvar til at håndtere de internationale frivillige, som meldte sig.

Højreekstreme grupper

Legionens placering i forsvaret var en måde at give staten kontrol med tilstrømningen frem for de militser, som mobiliserede tusindvis af fremmedkrigere tilbage i 2014.

Temadebat

Kyiv kalder! Hvor står vi efter et års krig i Ukraine?

Altinget sætter i en ny temadebat fokus på krigen i Ukraine, hvor en række meningsdannere, fagpersoner og eksperter vil reflektere over årsdagen.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected].

Allerede dengang var Ukraine den andenstørste destination for fremmedkrigere – kun overgået af Syrien.

Hvis højreekstreme grupper som for eksempel Azov var blevet et gravitationspunkt for fremmedkrigere, var der en risiko for, at det kunne bidrage til russisk propaganda om nazistiske understrømninger i modstanden.

Samtidig sikredes det, at fremmedkrigerne – som så blev til fremmedlegionærer – hørte ind under genekonventionen og krigens regler i eksempelvis behandlingen af krigsfanger.

Det til trods har Rusland gjort det tydeligt, at man ikke anerkender fremmedlegionens legitimitet og vil behandle tilfangetagne som lejesoldater og krigsforbrydere.

En ny sags tjeneste

De fleste, som tog afsted, gjorde det ganske spontant kort efter Zelenskyjs udmelding. Der er hverken officielle eller pålidelige uofficielle tal på hvor mange, som nåede frem, men det var nok til, at idéen om en international legion blev en realitet.

De fleste som ankom fra Danmark lader til at have haft nogen militærerfaring

Maja Touzari Greenwood
Associeret forsker, DIIS

De fleste som ankom fra Danmark og internationalt lader til at have haft nogen militærerfaring, men der landede også krigsentusiaster og folk på flugt fra arrestordrer.

Det store antal af frivillige, særligt af dem med en mangelfuld forståelse for deres egne kompetencer, drænede i første omgang Ukraines forsvars ressourcer voldsomt og virkede på den måde ikke efter hensigten.

Alle ankomne skulle tjekkes, før de kunne blive godkendt, samt trænes, huses, koordineres og fodres, alt imens de risikerede at udgøre en sikkerhedsrisiko. Optagelsen blev derfor gradvist strammet helt ind, så legionen kun søgte folk med unikke kompetencer.

Statsministerens udmelding

Forskellige faktorer bevirkede, at mange rejste afsted forholdsvist impulsivt, tilsyneladende uden at have givet det megen tanke.

For det første virkede det enkelt ud fra dækningen af krigen, at danne sig et billede af hvem der var venner og fjender.

Læs også

Dertil kommer, at Statsministeren var hurtig til at melde ud, at der ikke var noget juridisk til hinder for at tage af sted.

Derved signaleredes det politisk, at Ukraine for eksempel ikke ville blive omfattet af § 114j i straffeloven, som blev indsat i 2016 for at kriminalisere fremmedkrigeres rejse ved at forbyde ophold i særligt udpegede områder, hvor en terrorgruppe er part i en væbnet konflikt.

Flere danskere, som tog afsted, beskriver, at de blev grebet af stemningen, og at det virkede som en unik mulighed for at tage del i historiske begivenheder

Maja Touzari Greenwood
Associeret forsker, DIIS

Flere danskere, som tog afsted, beskriver, at de blev grebet af stemningen, og at det virkede som en unik mulighed for at tage del i historiske begivenheder.

For nogle af dem, som tidligere havde været udsendt til Afghanistan, tilbød det også en art katarsis efter Taliban var tilbage på magten, og det derfor virkede svært at finde meningen i deres udsendelser.

Invasionen i Ukraine gav dem en mulighed for at bedre deres skuffelse over Afghanistan ved at bruge deres træning og erfaring i en ny sags tjeneste, som virkede mere formålsfyldt, og som de bedre kunne genkende sig selv i – at befri Ukraine og beskytte hele Europa.

Den barske virkelighed

Af både de som rejste afsted med og uden forudgående militær erfaring blev mange chokerede over den kaotiske virkelighed, som mødte dem med improviserede og ukomfortabel indkvartering uden måltider eller udstyr.

Mange blev også overrasket over, at de skulle underskrive en kontrakt, som varede krigen ud. Træningen var ganske kort og foregik på ukrainsk med mangelfuld tolkning, hvorefter de forventedes at drage direkte til frontlinjen.

Nogle beskriver, at de hverken havde tillid til de andre fremmedlegionærer eller det militære lederskabs evner.

Læs også

For mange var det for hård kost, og særligt efter en træningslejr blev bombet af Rusland, vendte mange om og rejste hjem igen.

Selvom mange her et år efter invasionen er vendt om, består den internationale legion stadig, primært af en kerne af folk med særlige militære kompetencer.

Dertil kommer, at der stadig befinder sig en lille gruppe fremmedkrigere i forskellige andre mindre organiserede grupper og militser.

Ar på krop og sjæl

Af dem, som er kommet tilbage til Danmark, var der flere som allerede døjede med PTSD-reaktioner efter udsendelser med det danske forsvar inden deres rejse til Ukraine, som beskriver, at de reaktioner er forværret.

Det kan have været særligt chokerende at ankomme til en helt anden art kamp, end man har erfaring med, hvor styrkeforholdet er vendt på hovedet

Maja Touzari Greenwood
Associeret forsker, DIIS

Det kan have været særligt chokerende at tro sig velforberedt men så ankomme til en helt anden art kamp, end man har erfaring med, hvor styrkeforholdet er vendt på hovedet.

Dertil kommer, at dem som rejste til Ukraine uden nogen baggrund i Forsvaret, må forventes også at have kraftige reaktioner, som påvirker deres egne og deres familiers liv og trivsel, uden at have adgang til den opfølgning, man ville modtage, når man vender hjem fra en udsendelse med Forsvaret.

Derudover kan det også være relevant at have blik for de få personer fra kriminelle eller højreekstremistiske miljøer, som kan have kæmpet med militser uden for legionen og derigennem have tilegnet sig ny militant erfaring, netværk og evner, som kan give anledning til bekymring.

Det til trods har der endnu ikke fra myndighedernes side været taget initiativ til opfølgning på dem, som er vendt hjem.

Læs også

At man ikke prioriterer en indsats i forhold til de hjemvendtes trivsel kan skyldes, at man ikke vurderer, at de på samme måde, som de der rejste til Syrien, udgør en potentiel sikkerhedstrussel, og at en forebyggende indsats derfor ikke ses som værende investeringen værd.

Selvom Statsministerens udmelding kunne give indtryk af at blåstemple udrejsen, vil der også være et politisk ønske om at holde aktiviteten i udstrakt arm for at understrege, at de udrejsende ikke handler på vegne af staten, og at Danmark altså ikke er part i krigen.

Uanset har de, som har været afsted, på sin vis taget krigen i Ukraine med sig hjem, og det er ikke hensigtsmæssigt, at de står alene med den.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Maja Touzari Greenwood

Associeret forsker, DIIS

Volodymyr Zelenskyj

Præsident, Ukraine
jura (Kyivs Nationale Økonomiske Uni.)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00