Nye Borgerlige: Truslen fra islam er vigtigere end klimakampen

DEBAT: Udenrigs- og sikkerhedspolitikkens vigtigste rolle er at undgå terror og muslimske parallelsamfund. Og så skal forsvarsbudgettet hæves til 2 procent som lovet, skriver Peter Seier Christensen (NB).

Af Peter Seier Christensen (NB)
Udenrigsordfører

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er ved at udarbejde en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Den skal bygge på socialdemokratiske værdier, siger han.

Nej, Danmarks udenrigs– og sikkerhedspolitik skal bygge på realisme og forfølge danske interesser. Danske interesser handler om tryghed, suverænitet og økonomi. At sikre dansk national selvstændighed på langt sigt er udenrigspolitikkens fremmeste formål.

Dansk udenrigspolitik handler om, at Danmark kan bevare sin status som et selvstændigt land. Et land, hvor danskerne kan leve frit og selv bestemme over deres eget liv.

Truslen fra islam vigtigere end klimakampen
Truslen fra islam er alarmerende. Den nuværende danske regering bør give denne indsats topprioritet. Udenrigsministerens ønske, om at vi hellere skal være et foregangsland i klimakampen, er forkert.

Danmark må først af alt sikre, at risikoen for terrorangreb fra herboende eller tilrejsende muslimer i Danmark reduceres, samt at udviklingen med muslimske parallelsamfund med tilhørende kriminalitet og massive overførselsindkomster stoppes.

Det sker ved at stoppe for al asylbehandling i Danmark. Der skal stilles krav til alle udlændinge om selvforsørgelse. Og kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Disse tiltag kan ikke stå alene. Men de vil reducere risikoen for fatale terroranslag fra muslimer på dansk jord.

Danmark ud af Mellemøsten, Asien og Nordafrika
EU er ikke en del af løsningen på hverken finanskriser, pandemier eller migrantkriser. EU er en del af problemet. Danmarks egen territoriale grænsekontrol skal derfor effektiviseres. Asylpolitikken skal formuleres og eksekveres nationalt, ikke internationalt.

Danmark har siden 2002 bidraget militært til krigene i Afghanistan, Irak, Syrien og Libyen. Det har ikke entydigt øget danskernes tryghed eller bidraget til at sænke truslerne mod Danmark og danske interesser.

Danmark bør afslutte sine engagementer i krige i Mellemøsten, Asien og Nordafrika. Krigene er i bund og grund interne muslimske opgør. De berører ikke danske interesser mere end perifert.

Danmark har naturligvis brug for at kunne indgå militære alliancer med andre venligtsindede lande. USA er vores vigtigste allierede. Deri er vi enige med udenrigsministeren. Derfor skal USA da også kunne regne med vores og de øvrige Nato-landes loyalitet, når det gælder.

Danmark skal leve op til sine forpligtelser angående dette velfungerende fællesskab. Vores forsvarsbudget skal øges til de 2 procent af BNP, vi allerede har forpligtet os til.

Forbedrede rammer for frihandel
Udenrigspolitikken skal også sigte på at forbedre rammerne for frihandel globalt, økonomisk vækst og øget velstand i Danmark.

Danmark er en handelsnation med stor produktion og vareudveksling med omverdenen. Danskernes velstand er afhængig af adgang til udenlandske markeder for danske produkter og import af varer og råstoffer fra udlandet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod kritiserer Storbritannien for at forlade EU. I stedet burde han og den socialdemokratiske regering respektere et lands ønske om udmeldelse af fejlkonstruktionen EU. En udmeldelse i øvrigt fuldstændigt opnået ad demokratisk vej.

Behov for en aftale med briterne
Danmarks regering burde bruge den sunde fornuft og støtte briternes valg.

Stormagterne Tyskland og Frankrig samt de eurofile kommissærer i EU-Kommissionen skal herfra kraftigt opfordres til at finde en konstruktiv vej parterne imellem.

Danmark og Storbritanniens øvrige handelspartnere i EU har lige nu stærkt brug for, at der lander en endelig frihandelsaftale. En aftale, der respekterer briternes naturlige ønske om langt mere selvstændighed og suverænitet.

En selvstændighed og ret til suverænitet, vi i Nye Borgerlige også ønsker for Danmark.

Forrige artikel S: Vi skal gå forrest, når vores værdier, rettigheder og interesser trues globalt S: Vi skal gå forrest, når vores værdier, rettigheder og interesser trues globalt Næste artikel Venstre: Kofods idé om partipolitisk udenrigspolitik er stendød Venstre: Kofods idé om partipolitisk udenrigspolitik er stendød