Kronik

Rasmussen Global: 155 milliarder til Forsvaret over ti år er alt for lidt over alt for lang tid

Hvis vi skal bringe dansk forsvarspolitik i overensstemmelse med de sikkerhedspolitiske realiteter, skal politikerne erkende, at forsvar, sikkerhed og suverænitet er en forudsætning for vores velfærd, skriver Phillip Kjær Luscombe.

Danmark skal være en fleksibel partner, der er i stand til at yde bidrag til både Nato-, EU-, FN- og ad hoc-koalitioner, skriver Phillip Kjær Luscombe.
Danmark skal være en fleksibel partner, der er i stand til at yde bidrag til både Nato-, EU-, FN- og ad hoc-koalitioner, skriver Phillip Kjær Luscombe.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Arthur Cammelbeeck/Ritzau Scanpix
Phillip Kjær Luscombe
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvem vil vi svigte? Ukrainerne, når de beder os om hjælp til at stoppe Putins invasion? Borgerne i rigsfællesskabet og vores Nato-partnere, når vi skal sikre forsvaret og suverænitetshåndhævelsen af eget territorie? Vores søfarende, når de anmoder om beskyttelse mod piratangreb?

Det er nogle af de spørgsmål, vi skal stille os selv, når vi skal prioritere vores forsvarsudgifter disse år.

Danmark og vores europæiske allierede står i den alvorligste sikkerhedspolitiske situation siden Den Kolde Krig. Det vil de kommende år stille enorme krav til Forsvaret og dansk forsvarspolitik.

Vi skal blive ved med at støtte Ukraine og give dem alle nødvendige midler til at forsvare sig og nedkæmpe russerne. Det kræver en langsigtet indsats.

Sideløbende skal vi opruste, så Forsvaret bliver i stand til at leve op til Danmarks allianceforpligtelser og beskytte Kongeriget. Og selvom vi fokuserer på vores nærområde, skal vi stadig kunne deltage i internationale operationer i fjernere egne af verden, når danske interesser er truet.

Hovedprioriteten bliver de kommende år at genopbygge evnen til at bidrage til afskrækkelsen af Rusland.

Phillip Kjær Luscombe
Projektleder, Rasmussen Global

Det betyder også, at Danmark skal være en fleksibel partner, der er i stand til at yde bidrag til både Nato-, EU-, FN- og ad hoc-koalitioner med eksempelvis amerikanerne, briterne og franskmændene.

Det kræver en omstilling af det danske forsvar i en størrelsesorden, vi ikke har set i nyere tid.

Forsvarsforliget afsætter 155 milliarder kroner over de næste ti år. Det lyder af meget, men uden sammenligning i øvrigt brugte vi i 2022 alene 265 milliarder kroner på sundhedssektoren.

Samtidig tager indfasningen af midlerne form af en "hockeystav", hvor pengene først for alvor kommer mod slutningen af dette årti. Det er alt for få penge indfaset over en alt for lang periode.

Hvis vi skal bringe dansk forsvars- og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med de sikkerhedspolitiske realiteter i 2020'erne, skal politikerne erkende, at forsvar, sikkerhed og suverænitet er en forudsætning for andre politiske områder.

Forsvaret er demokratiets livskrav

Putins fuldbyrdede invasion af Ukraine i 2022 er udtryk for, at regimer i flere af verdens største lande ser diktatur, vold og invasioner som legitime midler til at nå politiske mål.

Det er et livskrav for ethvert demokrati, at vi forsvarer os mod sådanne kræfter. Dette bør ikke være genstand for nøjere overvejelse. Fordringen om at forsvare sig ligger i selve beslutningen om at leve i et demokratisk samfund. Vi skal forsvare os selv, vores allierede og Ukraine, netop fordi vi bekender os til frihed og demokrati.

Putin skal stoppes i Ukraine. Gør vi ikke det, risikerer vi, at næste skridt bliver Moldova eller Georgien.

I værste fald kan Putin vælge at teste Natos Artikel 5 – for eksempel ved indsættelse af "små grønne mænd" i en fjerntliggende egn af Estland. Det vil sætte Nato i et dilemma, hvor alliancen enten skal konfrontere Rusland eller afholde sig fra eskalation og dermed undergrave musketeredens troværdighed.

Læs også

Hovedprioriteten bliver de kommende år at genopbygge evnen til at bidrage til afskrækkelsen af Rusland og forsvaret af vores alliancepartnere. Det vil særligt gælde i Baltikum og Østersøen.

Vi skal opbygge et troværdigt forsvar af dansk territorie. Det gælder også Arktis. I stormagtsspillet mellem USA, Kina og Rusland skal vi være i stand til at håndhæve vores suverænitet.

Men det er ikke sådan, at terrorceller og pirater nu er afløst af konventionelle trusler fra statslige aktører såsom Putins Rusland. De eksisterer side om side, nogle gange i samspil. Og som den igangværende operation i Det Røde Hav viser, er bidrag til internationale operationer fjernt fra Danmarks nærområde stadig et krav.

Tre hovedprioriteter for dansk forsvarspolitik

For at imødekomme det sammensatte trusselsbillede, skal dansk forsvarspolitik efterleve følgende tre gensidigt afhængige krav: 1) sikre fortsat markant og langsigtet støtte til Ukraine; 2) genopbygge og opruste Forsvaret; og 3) være en troværdig allieret i Nato.

Den vigtigste opgave for Vestens forsvars- og sikkerhedspositur er her og nu at bibeholde en markant og langsigtet støtte til Ukraine.

Phillip Kjær Luscombe
Projektleder, Rasmussen Global

Den vigtigste opgave for Vestens forsvars- og sikkerhedspositur er her og nu at bibeholde en markant og langsigtet støtte til Ukraine. Dette skal sætte dem i stand til at forsvare sig og slå russerne tilbage.

Danmark placerer sig flot som den fjerdestørste bidragsyder på niveau med Storbritannien målt i absolutte tal. Ligeledes faciliterer den bilaterale sikkerhedsaftale mellem Danmark og Ukraine fra den 23. februar en langsigtet dansk støtte.

Vi kan ikke styre begivenhedernes gang i USA. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe Ukraine – herunder bakke fuldtonet op om og medfinansiere donationer af langtrækkende våben, der kan nå strategiske mål på russisk territorie, såsom de tyske Taurus-missiler.

Behov for flere jern i ilden 

Samtidig skal Forsvarets hul på 38 milliarder kroner, identificeret i det såkaldte kasseeftersyn, udfyldes, og personaleflugten skal stoppes. I 2023 manglede Hæren for eksempel at besætte hver femte stilling.

Dette skal ske sideløbende med en markant oprustning.

Vi kan ikke vente flere år med at opruste gennem, eksempelvis, en større flåde af F-35 kampfly eller opbygningen af et landbaseret luftforsvar. Efterspørgslen på verdensmarkedet er stor, ventetiden på vigtigt materiel bliver længere, og Putin venter ikke.

Derfor skal indfasningen af forsvarsforliget fremrykkes markant og den afsatte pulje forøges. Arbejdet med vigtige materielindkøb skal sættes i gang så hurtigt som muligt, og der skal laves investeringer i den europæiske forsvarssektor, så vi kan udbygge produktionskapaciteten.

Læs også

Endelig skal dansk forsvarspolitik sikre, at vi efterlever vores allianceforpligtelser. Danmark skal som minimum leve op til Natos to procents-målsætning. Dette er et minimumskrav, og vi skal højere op, hvis Forsvaret skal kunne løse alle de nødvendige opgaver.

Selvom Donald Trump udtrykker det på en stærkt uhensigtsmæssig måde, er det ikke urimeligt, at de europæiske lande skal efterleve kravet uden brug af smarte regnefinter.

Vi skal også leve op til Natos styrkemål. I øjeblikket lever Danmark ikke op til tre ud af 17 styrkemål. I 2025 kommer der nye, som ikke erstatter, men kommer oven på de tidligere mål.

I sidste ende skal tilførte midler kunne mærkes hos soldaterne. Det skal være Forsvarets behov, der er styrende med opfyldelse af Natos krav som rettesnor.

Kræver politisk mod

Svaret på det indledende spørgsmål er, at vi ikke kan svigte på nogen af områderne.

Kravene til Forsvaret vil de kommende år blive større, end vi har været vant til på noget andet tidspunkt i nyere dansk historie.

Forberedelsestiden er knap. Vi har sovet i timen. Der har været fuldbyrdet invasion af Ukraine i to år, mens krigen har varet i ti år. Det er først nu, alvoren lader til at gå op for Europas politiske ledere.

Som statsministeren for nyligt nævnte i Financial Times, kommer europæiske politikere til at stå overfor et prioriteringsspørgsmål. Penge, der var gået til velfærd og skattelettelser, skal måske bruges på forsvar og sikkerhed.

Det kræver politisk mod. For hvis først borgerne begynder at mærke det på pengepungen eller velfærden, kan det udfordre opbakningen til den nødvendige oprustning og støtten til Ukraine. Det vil i sidste ende komme Putin og de andre autokrater til gavn.

Temadebat

Hvordan skal Forsvaret prioritere sit internationale engagement i fremtiden?

Danmarks ekspeditionsforsvar lader til at få kniven i det nye forsvarsforlig, hvor tilbagekomsten af blandt andet et territorialforsvar er på tegnebrættet.

Krisen i Det Røde Hav er dog imidlertid en påmindelse om, at Danmarks interesser og forpligtelser fortsat kan ligge langt fra vores eget nærområde. Samtidig udelukker de tiltagende flygtningestrømme til Europa og stigende spændinger på Balkanhalvøen ikke muligheden for fremtidige EU-missioner.

Men skal Forsvaret i fremtiden både kunne deltage i det kollektive Nato-forsvar, EU-missioner og USA-ledede missioner i fjerne egne, og hvordan bør Forsvaret i så fald vægte mellem de tre INTOPS-prioriteter?

Det søger Altinget Forsvar svar på i en ny temadebat, hvor en række skribenter vil komme med deres perspektiv på emnet.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Om temadebatter:
Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at sende dit indlæg til [email protected].

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Phillip Kjær Luscombe

Projektleder, Rasmussen Global
MSc Security Risk Management, Københavns Universitet

Vladimir Putin

Præsident, Rusland
jurist (Sankt Petersborgs Statsuniversitet)

Donald J. Trump

Fhv. præsident, USA (Republikanerne)
Bachelor i økonomi (Wharton School, Philadelphia, USA 1968)

0:000:00