Debat

Brintbranchen: Et fælles skandinavisk afsæt kan blive afgørende for en grøn europæisk fremtid

Det skandinaviske samarbejde er tæt og historisk. Vores kapaciteter og grønne vilje gør regionen til den oplagte drivkraft i den europæiske omstilling. Derfor skal vi samarbejde endnu mere og skabe konkrete, grønne forandringer, skriver Tejs Laustsen Jensen. 

"I Skandinavien kan vi skabe et fælles afsæt for den grønne omstilling, fordi vi står stærkt med både etableret industri, bilproducenter, energi- og teknologiproducenter og en grundlæggende vilje til grøn forandring," skriver Tejs Laustsen Jensen. 
"I Skandinavien kan vi skabe et fælles afsæt for den grønne omstilling, fordi vi står stærkt med både etableret industri, bilproducenter, energi- og teknologiproducenter og en grundlæggende vilje til grøn forandring," skriver Tejs Laustsen Jensen. Foto: Pressefoto/Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Skandinavien er vi kendt for blandt andet bæredygtighed, gode idéer og grøn energi. Mange års forskning og udvikling ligger bag, hvad der i dag er en veletableret vedvarende energiproduktion og et stærkt, grønt brand.

Den grønne tradition skal vi bygge videre på, og den giver os et solidt fundament for at imødekomme en af vor tids største udfordringer og vigtigste opgaver: En komplet omkalfatring af vores energisystemer; en omstilling til 100 procent grøn energi. Og selvom vi er godt på vej med ambitiøse målsætninger, er vi langt fra i mål. 

Nordisk temadebat:

Fremtidens energisystemer i Skandinavien: Venner eller fjender?

Midt i energikriser og den grønne omstilling står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store udfordringer på energi- og forsyningsområdet.

Kan et styrket samarbejde i regionen være vejen frem, eller tjenes landene bedst ved at kigge indad? Det inviterer Altinget til temadebat om på tværs af hele Skandinavien. 

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatredaktør Caroline Boas ([email protected]).

De skandinaviske energisystemer har i årtier været forbundne og har suppleret hinanden stærkt. Det er et stærkt symbol på nordisk samarbejde, og de har i praksis bidraget til fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Det er et solidt fundament for omstillingen, men vi kan ikke hvile på vores historie, eller tage vores grønne førertrøje for givet.

Indsatsen for omstillingen skal op i gear på tværs af hele regionen. Det skal den, fordi vi har et ansvar. Et ansvar for klimaet og for den europæiske forsyning – og derved sikkerhed.

I Skandinavien skal vi samarbejde mere, og binde vores i forvejen forbundne energisystemer tættere sammen, så vi i fællesskab står stærkt i en ny fossilfri og fluktuerende virkelighed.  

Energikonvertering bygger bro mellem sektorer 

Og det er den vedvarende energi, der er omdrejningspunktet. Den har vi traditionelt haft meget af i form af  vandkraft, men vi skal udvide og styrke paletten på tværs af Norden og af energiformerne. For vi har brug for enorme mængder vedvarende energi.

Faktisk al den vedvarende energi vi overhovedet kan producere. Og hvis vi skal lykkes med at omstille alle dele af energisystemerne, så handler det ikke mindst om at udvide vores forståelse af vedvarende energi. Grøn strøm er fundamentet, men det er ikke alle dele af energisystemet, der kan sluttes til en stikkontakt eller drives af et batteri.

Der skal andre midler, og brændsler, i brug. Kort sagt handler det om også at tænke i molekyler frem for bare elektroner. Storskala energikonvertering er en afgørende brik i at gøre alle dele af energisystemet grønne. 

Kort sagt handler det om også at tænke i molekyler frem for bare elektroner.

Tejs Laustsen Jensen
Adm. direktør i Brintbranchen
 

Vi er nødt til at gøre konverteringen af vedvarende energi til grøn brint til en integreret del af vores forsyningssystemer. Konverteringen til grøn brint muliggør lagring og effektiv transport af store mængder grøn energi uafhængigt af det øjeblikkelige strømforbrug.

Den grønne brint kan bruges i sin rene form i både industri og transport, men kan også videreforædles til blandt andet metanol, ammoniak og e-fuels, som er altafgørende for at dekarbonisere svære sektorer som blandt andet landbrug og skibs- og luftfart.

Det kræver en gentænkning af hele energisystemet fra produktionen af grøn strøm til forbruget i eksempelvis shippingindustrien. Vi skal nedbryde de sektorielle siloer, der lige nu adskiller energisystemerne.  

Den grønne omstilling er også en sikkerhedspolitisk nødvendighed 

I den nordiske region har vi en stolt tradition for vedvarende energi. Vi har en række geografiske og ressourcemæssige privilegier, der muliggør energiproduktion fra både hav- og landvind, solceller, vandkraft og geotermi. De ressourcer skal vi udnytte på en ny måde og i en hidtil uset skala. 

For selvom vi er dygtige på vedvarende energi, har vi været for sene i indsigten af den geopolitiske vigtighed af vores energiressourcer. Den brutale, russiske invasion af Ukraine har udstillet vores sårbarheder i et smerteligt skarpt lys.

Forståelsen for klimakrisens altødelæggende konsekvenser har fået omstillingen højt op på dagsordenen både hos befolkningen og hos politikerne, men krigen i Ukraine har gjort omstillingen sikkerhedspolitisk akut.

Vi kan ikke længere klare os med små, grønne fremskridt. Vi er nødt til at indse, at svarene på både klimakrisen og den pågående forsyningskrise i kølvandet på invasionen er de samme: Massiv investering og opskalering af den grønne energi – langs hele forsynings- og værdikæden. 

Læs også

Det gælder i høj grad også i industrien, hvor den CO2-tunge stålproduktion med svensk malm og dansk brint for eksempel kan gøres grøn. Det særlige skandinaviske samarbejde kan sætte turbo på udviklingen af teknologierne bag grøn stålproduktion, hvilket ikke alene kan understøtte en grøn europæisk industrialisering, men også levere de nødvendige grønne teknologier til anvendelse i resten af verden. 

Skandinavisk sammenhæng skaber fælles afsæt 

Der er behov for et grundlæggende paradigmeskifte i vores tilgang til energi- og forsyningspolitikken på tværs af de nordiske lande. Vi skal ikke alene binde vores energisystemer mere sammen, vi skal også dyrke det særlige skandinaviske islæt, der muliggør et tæt og frugtbart udviklingssamarbejde.

Skandinavien har både kapacitet og kompetencerne til at drive den grønne udvikling, som er altafgørende for omstillingens succes.

Tejs Laustsen Jensen
Adm. direktør i Brintbranchen

Fælles investeringer og samarbejder om grønne løsninger er oplagte i forhold til energisystemerne, men også mere konkret ved at integrere infrastruktur, lave fælles indsatser på eksempelvis færgedrift og i forhold til brugen, standarden og ensartetheden af de grønne brændsler.

I Skandinavien kan vi skabe et koordineret, fælles afsæt for omstillingen, fordi vi står stærkt med både etableret industri, bilproducenter, energi- og teknologiproducenter og en grundlæggende vilje til grøn forandring. 

Vi har potentialet til at blive Europas kraftcenter, der ikke alene kan levere grøn strøm, men også grønne brændsler og teknologier til resten af Europa, og på den måde tage ansvar for at kappe de forsyningskæder, der lænker os til Rusland. Fordi vi har de store vedvarende energikapaciteter og en etableret brint- og Power-to-X-værdikæde, har vi også et ansvar for at udnytte de ressourcer til gavn for resten af Europa og verden.

I mange år har vi eksporteret olie og gas, nu skal vi gøre den energieksport grøn. Vi har både kapacitet og kompetencerne til at drive den grønne udvikling, som er altafgørende for omstillingens succes. Det vil ikke alene gavne klimaet, men også sikre en stabil forsyning og europæisk uafhængighed. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024