IDA: Klimapartnerskab skal gøre Danmark til cirkulært foregangsland

DEBAT: Partnerskaber på tværs af virksomheder er altafgørende og kan i høj grad bidrage til, at vi i fællesskab kan skabe nye løsninger. Danmark skal vise cirkulær økonomi i praksis, skriver Thomas Damkjær Petersen fra Ingeniørforeningen, IDA.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand for Ingeniørforeningen, IDA

Vi har brug for et opgør med den nuværende klimakurs og overforbrug af klodens ressourcer, men udfordringen med at skifte kurs til en verden i bæredygtig balance er af gigantiske dimensioner.

Omstilling til cirkulær økonomi er en fundamental omvæltning af vores samfund. Det er en indsats, der kræver, at vi nytænker måden, hvorpå vi designer og producerer produkter. Vi skal også i højere grad vænne os til at leje eller dele frem for at eje, og vi skal blive endnu bedre til at genbruge og genanvende.

Derfor kræver det også nye samarbejder på tværs af sektorer, nye kompetencer skal i spil, vi skal opprioritere forskning på det grønne område, være skarpe på teknologiudvikling, og ikke mindst kræver omstillingen politisk vilje og mod til at sætte målet og skabe de nødvendige politiske rammer.

Struktur skal belønne frontløbere
Det er derfor glædeligt, at regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber. For der er ingen tvivl om, at partnerskaber på tværs af virksomheder er altafgørende og i høj grad kan bidrage til, at vi i fællesskab kan skabe nye løsninger.

Vi oplever heldigvis, at mange virksomheder har set potentialet i en omstilling til cirkulær økonomi. Disse virksomheder er dybt afhængige af, at vi har en samfundsstruktur, der understøtter og belønner dem, der viser vejen. Samfundet har derfor også en bunden opgave med at sikre, at virksomhederne kan rekruttere dygtige medarbejdere, og at der bliver udviklet nye teknologier og forskes i nye metoder.

IDA er med sine 125.000 medlemmer med teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse teknologiens stemme, derfor mener vi, at vi ikke alene har noget særligt at byde ind med, men at vi også har et kæmpe ansvar for at bidrage med løsninger til fremtidens udfordringer for cirkulær økonomi.

Får vi ved fælles hjælp sat alle kompetencerne i spil, tror vi på, at vi kan få den nødvendige omstilling til cirkulær økonomi.

Vision for cirkulært samfund
Skal det lykkes, bør partnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi blandt andet have fokus på følgende punkter:

  • Ambitiøse politiske målsætninger; en vision for et cirkulært samfund.
  • Forbruget skal nytænkes – det kræver kompetencer og uddannelse.
  • Eksisterende teknologier skal udbredes, og nye teknologier udvikles.
  • Forskningssamarbejder mellem universiteter og virksomheder skal bidrage til, at Danmark får de nødvendige demonstrationsmiljøer. Og skal Danmark være på forkant, kræver det forskning og innovation.
  • Behov for løsninger på tværs af sektorer. Netværk skaber de nye løsninger, forretningsmodeller og teknologier, der kan sikre, at vi i fremtiden har meget mere genbrug og genanvendelse af ressourcerne.

Designet til cirkularitet
Lykkes vi, kan vi se ind i en fremtid, hvor vores natur og miljø blomstrer, og hvor der er vækst i antallet af grønne job, eksportpotentialer og en bæredygtig levevis, der også giver fremtidens generationer adgang til vigtige ressourcer.

Kampen mod klimaforandringer skal vindes på mange fronter, alle virkemidler skal i spil, og der er brug for, at mange forskellige stemmer byder ind med løsninger.

I IDA er visionen, at Danmark bliver et foregangsland for cirkulær økonomi. Det vil sige, at det er her, man kan se løsningerne. Det er her, vi viser, hvordan produkter i fremtiden skal være designet til cirkularitet, og hvor vores plastaffald ikke flyder rundt i Asien.

Vi skal vise, hvordan vi reducerer forbruget med nye, smarte løsninger, og demonstrere, hvordan vi kan genanvende ressourcerne, for eksempel plast, tekstiler, byggeaffald, elektronik og spildevand. Med andre ord: Danmark skal vise cirkulær økonomi i praksis.

Forrige artikel Miljømærkning Danmark: Cirkulært design er en del af klimaløsningen Miljømærkning Danmark: Cirkulært design er en del af klimaløsningen Næste artikel Vandværker: Dansk drikkevands­forsyning viser vejen for grøn omstilling Vandværker: Dansk drikkevands­forsyning viser vejen for grøn omstilling