Debat

FDM: Ninna Hedeager forvrider rapport om biler og luftforurening

REPLIK: Ninna Hedeager Olsen (EL) taler imod Københavns Kommunes egne undersøgelser, når hun giver biltrafikken skylden for byens luftforurening. De største syndere stammer fra kilder uden for kommunen, skriver Torben Lund Kudsk fra FDM.

Det er ikke bilerne, der står for den største luftforurening i Københavns Kommune, skriver Torben Lund Kudsk.
Det er ikke bilerne, der står for den største luftforurening i Københavns Kommune, skriver Torben Lund Kudsk.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Torben Lund Kudsk
Afdelingschef, FDM

Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), opfordrer i Altinget 21. oktober til, at biltrafikken, især den gennemkørende, begrænses mest muligt for at reducere luftforureningen i København.

Hun peger på, at undersøgelser viser, at minimum 460 københavnere årligt dør tidligere på grund af partikelforurening, og at biltrafikken er en af de helt store syndere.

FDM ved ikke, hvilke undersøgelser borgmesteren helt præcis henviser til, men Hedeager Olsen kunne med fordel konsultere sin borgmesterkollega, Sisse Marie Welling (SF), hvis forvaltning har udgivet en omfattende årsrapport om sundhed og luftforurening i København.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Den seneste rapport fra 2019, der i øvrigt trækker på omfattende arbejde fra Aarhus Universitet (DCE) og Cowi, giver et noget andet billede af forureningskilderne end det, som Hedeager Olsen tegner.

Forurening uden for kommunen
Af rapporten fremgår det, at af de cirka 460 årlige for tidlige dødsfald kan de 403 relateres til partikelforurening.

At forvride kommunens egen undersøgelse, så den passer i borgmesterens politiske dagsorden, dur ikke.

Torben Lund Kudsk
Afdelingschef, FDM

Her er det værd at bemærke, at hele 95 procent af partikelforureningen kommer fra kilder uden for Københavns Kommune og meget af det helt fra udlandet.

Af de resterende fem procent af partikelforureningen kommer knap halvdelen fra brændeovne, mens en fjerdedel ifølge kommunens egen rapport kan henføres til vejtransporten.

Her står personbilerne for godt 60 procent af vejtransportens samlede andel. Omregnet betyder det, at af de 403 for tidlige dødsfald, der skyldes partikelforurening, stammer tre fra personbiler i Københavns Kommune.

Hertil skal lægges 12 årlige for tidlige dødsfald, som kan tilskrives den NOx-forurening, der stammer fra primært ældre dieseldrevne personbiler.

Borgere får stukket blår i øjnene
FDM er helt enig med Ninna Hedeager Olsen i, at vi bør reducere mængden af skadelig luftforurening mest muligt.

Luftforurening er et reelt problem, som der skal tages hånd om. Men vi mener samtidig, at politikerne skylder borgerne at tage fat i årsagen til problemerne.

Som det tydeligt fremgår af Københavns Kommunes egne undersøgelser og ekspertpanel, er hovedårsagen til de sundhedsmæssige effekter af luftforureningen at finde uden for kommunen.

Så det er at stikke borgerne blår i øjnene at hævde, at bilerne i København er hovedproblemet, og at en begrænsning af trafikken gennem byen vil redde københavnerne fra partikelforureningen.

Læs også

Fokuser på brændeovne og ældre biler
Det, som Københavns Kommune selv kunne gøre, er at stille krav, der effektivt reducerer partikelforureningen fra brændeovne og NOx-udledningen fra trafikken.

Her er det langtfra alle biler, men især dieselbilerne frem til 2015, der er problemet. Jo ældre, desto værre. Nye dieselbiler har i praksis en lige så lav NOx-udledning, som benzinbiler har haft i mange år.

Dertil kommer, at København 1. juli udvidede sin miljøzone, så den nu også omfatter de ældste varebiler, der ikke længere må køre ind i byen.

Endelig kan Ninna Hedeager Olsens modstand mod en havnetunnel undre. En sådan vil netop lede meget af den trafik, som i dag kører gennem København, udenom.

Det er ingen hemmelighed, at Ninna Hedeager Olsen gerne så bilerne ud af byen. 'Bilerne bagerst', som et af hendes valgslogans lød.

Det kan man være enig i eller ej, men at forvride kommunens egen undersøgelse, så den passer i borgmesterens politiske dagsorden, dur ikke. Det er hverken debatten eller borgerne tjent med.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Lund Kudsk

Afdelingschef, Økonomisk Politisk Sekretariat, FDM
master i Europastudier (Københavns Uni. 2005), cand.oecon.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1997)

0:000:00