Dansk Erhverv om erhvervsfremme: Nyt system skal tilpasses virksomhederne – ikke omvendt

DEBAT: Nyt erhvervsfremmesystem skal løfte danske virksomheders ambitioner. Derfor skal vi tænke mere innovations- og mindre produktionssamfund, skriver Niels Milling fra Dansk Erhverv.

Af Niels Milling
Underdirektør, Dansk Erhverv 

Regeringens forenklingsudvalg har netop offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan fremtidens erhvervsfremmesystem skal se ud. Og det er på høje tid. Vi har nemlig i alt for mange år haft et system, som ganske enkelt ikke er gearet til fremtidens erhvervsliv. 

Vi har haft alt for mange bestyrelser, udvalg og fonde, som ikke har arbejdet ordentligt sammen. Samtidig har der været for lidt fokus på slutbrugeren – nemlig virksomhederne, som skal bruge systemet til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Væk fra klassisk produktionssamfund
Forenklingsudvalgets forslag vil blandt andet sikre færre aktører ved at oprette Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som erstatning for Danmarks Vækstråd og de seks regionale vækstfora. Samtidig samles en række fonde og fora under en bestyrelse.

Lidt forenklet sagt er det nuværende system tilpasset et klassisk produktionssamfund, mens det, som der er behov for, er et system, som er smidigt og innovativt og tilpasser sig virksomhedernes behov. Det er den retning, som forenklingsudvalget nu har udstukket.

Oven i forslaget om færre råd og fora, er der også meget større fokus på virksomhederne, som får en meget stærkere stemme i bestyrelserne. 

Virksomheder først
Anbefalingerne om markant færre aktører – som indbyrdes har en tydelig og klar arbejdsdeling, og hvor virksomhedernes indflydelse bliver langt større – sikrer, at det er virksomhedernes efterspørgsel, der sætter rammerne og indholdet for erhvervsfremmeinitiativer. 

Indtil videre er der tale om forslag, og der går nu en politisk proces i gang, hvor der skal forhandles, og hvor organisationer og andre interessenter forhåbentligt kan komme med input.

I Dansk Erhverv håber vi meget, at forenklingsudvalgets anbefalinger sætter retningen for arbejdet. Vi vil gøre vores til at sikre, at systemet bliver enklere og håber, at vi kan komme i mål.

Danske virksomheder hører til blandt de mest innovative i verden, og vi skal også have et erhvervsfremmesystem, som svarer til virksomhedernes ambitioner.

Forrige artikel Region Sjælland: Centraliseret embedsmandskontrol kvæler lokalt engagement i erhvervsfremme Region Sjælland: Centraliseret embedsmandskontrol kvæler lokalt engagement i erhvervsfremme Næste artikel Iværksætter om forenklingsudvalgs-rapport: Snusfornuftig og udramatisk Iværksætter om forenklingsudvalgs-rapport: Snusfornuftig og udramatisk
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.