Sophie Hæstorp: Lovforslag om erhvervsfremme kan få modsat effekt

DEBAT: Lovforslaget risikerer at gøre op med de tiltag, der allerede har skabt resultater i hovedstaden. Ret blikket væk fra Slotsholmen og giv plads til den faglighed og de kompetencer, som kommuner, regioner og operatører har, skriver Sophie Hæstorp Andersen.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand

En stærk hovedstad er hjerteblod for Region Hovedstaden.

Vi er en række organisationer og myndigheder, som helhjertet kæmper for at skabe de optimale rammer for hovedstaden.

Det ser ud som om, at regeringen har overset det, da de planlagde Hovedstadskommissionen og en revision af erhvervsfremmesystemet.

Vi har i Region Hovedstaden allerede mange gode erfaringer med at samle forskellige, relevante parter om at sætte en fælles retning med udgangspunkt i regionale styrker og udfordringer. Vi tænker indsatserne sammen, fordi det giver mening.  

Vi tænker eksempelvis mobilitet sammen med miljø, uddannelse og erhvervsliv, så studerende og arbejdende kan komme rundt til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser på en bæredygtig måde. Vi kender de regionale styrkepositioner i vores geografi, vi har stærke relationer og samarbejder med de andre vigtige aktører for at sikre fremtidens bæredygtige vækstvilkår. Og det gør vi faktisk rigtig godt.  

Virker ikke gennemtænkt
En stærk hovedstad er afgørende for, at vi har et stærkt erhvervsliv.

Udviklingen af erhvervslivet har hidtil været en højt prioriteret opgave for regionerne.

Systemet skal nu ændres, og i disse dage indløber der høringssvar til Erhvervsministeriet på regeringens lovforslag om en revision af erhvervsfremmesystemet. Lovforslaget, må jeg som regionsrådsformand desværre konstatere, sætter en brat stopper for mange af vores resultatskabende samarbejder. Det synes jeg er ærgerligt, og det virker ærligt talt ikke helt gennemtænkt.

Blandt andet er Region Hovedstadens samarbejde med Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen taget fra os – på trods af rigtig gode resultater. Wonderful Copenhagen er for nyligt blevet kåret som en af verdens fem bedste turismeorganisationer og har sikret dansk storbyturisme vækstrater på 85 procent. Copenhagen Capacity har igen i år sikret Hovedstaden og Greater Copenhagen prisen som Europamester i tiltrækning af udenlandske investeringer.

Regeringen har fået øjnene op for, at en stærk hovedstad er godt for hele Danmark, og det er positivt. Den har bebudet en Hovedstadskommission, der skal have fokus på hovedstadens erhvervsudvikling, infrastruktur, miljø, kultur og turisme. Faktisk et pænt udsnit af de opgaver, vi også arbejder intenst for i Region Hovedstaden.

Men i kommissoriet lægges der op til et tværministerielt samarbejde uden formel deltagelse fra hovedstadens kommuner eller region. Den model tvivler jeg meget på, er den optimale. Hvorfor genopfinde den dybe tallerken i stedet for at bygge videre på det, der allerede virker?

Jeg vil derfor opfordre regeringen til at rette blikket væk fra Slotsholmen og give plads til den faglighed, viden og kompetence, der findes i kommuner, regioner og operatører. Tænk os dog med ind, i stedet for at lukke os ude.

Bevar de grænseoverskridende samarbejder 
Jeg noterer mig også, at statsministeren i et interview med Jyske Vestkysten den 6. juni roste det gode erhvervssamarbejde mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holstein, og ønskede sig, at det kunne fortsætte.

Det håber jeg også, og erhvervssamarbejdet ligner det, vi kender i Greater Copenhagen, hvor vi arbejder sammen på tværs af hele Sjælland og Sydsverige om at skabe en fælles stærk metropol på tværs af landegrænser.

Jeg opfordrer derfor til, at erhvervsministeren i lovforslaget holder fast i, at grænseoverskridende erhvervssamarbejder kan fortsætte uhindret, når den nye lov træder i kraft.

Det er mit håb, at vi med ny lov om erhvervsfremme, hovedstadskommission og andre nye tiltag vil kunne sikre en struktur, hvor vi kan skabe optimale vækstrammer for Hovedstaden overordnet set.

Jeg håber, at der vil blive plads til og lyttet til de gode kræfter, som allerede har gode erfaringer og gode resultater med at arbejde for Hovedstaden. Det fortjener Hovedstaden og det fortjener hele Danmark.

Forrige artikel Socialcheferne til politikerne: Drop detailstyring af velfærden Socialcheferne til politikerne: Drop detailstyring af velfærden Næste artikel Økonomidirektør: Budgetloven giver nærsynet styring Økonomidirektør: Budgetloven giver nærsynet styring